Big Five upitnik za djecu - BFQ-C | Naklada Slap

Big Five upitnik za djecu - BFQ-C

Claudio Barbaranelli, Gianvittorio Caprara, Annarita Rabasca

Ur. hrvatskog izdanja: Valentina Ružić


Što mjeri: 5 širokih dimenzija ličnosti
Dob: od 8 do 14 godina
Primjena: individualna ili grupna
Trajanje: 20-30 minuta
Ocjenjivanje: ručno
Norme: 825 učenika od 2. do 8. razreda osnovne škole (oblik za samoprocjenu)
Kategorizacija:
0   A   B   C


BFQ-C Komplet
Šifra Naziv Cijena (€) Cijena (kn)
265-50 10 kom. Upitnika samoprocjene 8-10/M, 10 kom. Upitnika samoprocjene 8-10/Ž, 10 kom. Upitnika samoprocjene 11-14/M, 10 kom. Upitnika samoprocjene 11-14/Ž, 10 kom. Upitnika procjene 8-14/M, Upitnika procjene 8-14/Ž, 100 kom. Profila, 100 kom. Lista za bodovanje, Šablone i Priručnik 358,35 2.700,00
BFQ-C Komplet samoprocjena 8-10
Šifra Naziv Cijena (€) Cijena (kn)
265-51 10 kom. Upitnika samoprocjene 8-10/M, 10 kom. Upitnika samoprocjene 8-10/Ž, 100 kom. Profila, 100 kom. Listova za bodovanje, Šablone i Priručnik - -
BFQ-C Komplet samoprocjena 11-14
Šifra Naziv Cijena (€) Cijena (kn)
265-52 10 kom. Upitnika samoprocjene 11-14/M, 10 kom. Upitnika samoprocjene 11-14/Ž, 100 kom. Profila, 100 kom. Lista za bodovanje, Šablone i Priručnik - -
BFQ-C Komponente
Šifra Naziv Cijena (€) Cijena (kn)
265-01 BFQ-C Upitnik samoprocjene 8-10/M 10 kom. 24,89 187,50
265-02 BFQ-C Upitnik samoprocjene 8-10/Ž 10 kom. 24,89 187,50
265-03 BFQ-C Upitnik samoprocjene 11-14/M 10 kom. 16,59 125,00
265-04 BFQ-C Upitnik samoprocjene 11-14/Ž 10 kom. 16,59 125,00
265-05 BFQ-C Upitnik procjene 8-14/M 10 kom. 16,59 125,00
265-06 BFQ-C Upitnik procjene 8-14/Ž 10 kom. 16,59 125,00
265-07 BFQ-C Profil 100 kom. 82,95 625,00
265-08 BFQ-C List za bodovanje 100 kom. 82,95 625,00
265-20 BFQ-C Šablone 41,48 312,50
265-90 BFQ-C Priručnik 34,84 262,50


Big Five upitnik za djecu koristi se za ispitivanje 5 dimenzija ličnosti u okviru petofaktorskog modela ličnosti. Dimenzije koje ispituje su: energija, ugodnost, savjesnost, emocionalna nestabilnost i mentalna otvorenost. BFQ-C je namijenjen procjenjivanju djece od 8 do 14 godina.

Model pet velikih nudi "kanoničku strukturu za opis ličnosti", koja omogućava sustavna istraživanja porijekla i razvoja individualnih razlika u ličnosti tijekom razvoja i njihove povezanosti s različitim oblicima prilagodbe i neprilagodbe. Model može biti osobito koristan u obrazovnom području, u području profesionalne orijentacije i u kliničkom području.

U odnosu na Big Five upitnik za odrasle (BFQ: Caprara, Barbaranelli i Borgogni, 1993) BFQ-C ima neke razlike koje treba istaknuti. Ukupan broj tvrdnji je znatno manji (65 spram 132 tvrdnje u BFQ-u), što odgovara zahtjevu da se upitnik što više pojednostavi kako se djeca, osobito manja, ne bi previše opterećivala. Zbog tog su razloga u BFQ-C uzete u obzir samo temeljne dimenzije ličnosti (tj. velikih pet faktora), a ne i pod-dimenzije i nijanse u njihovu oblikovanju. Dimenzija koja je u BFQ-u definirana kao emocionalna stabilnost, preimenovana je u BFQ-C-u u emocionalnu nestabilnost, tj. u BFQ-C-u se ispituje suprotan pol navedene dimenzije. Razlog tome je što su u pilot istraživanjima djeca bolje razumjela tvrdnje koje se odnose na emocionalnu nestabilnost, a nije korišten naziv neuroticizam, jer previše podsjeća na psihopatologiju.

Postoje tri verzije upitnika:
 1. verzija za samoprocjenu (s tvrdnjama napisanima u prvom licu) za djecu od 8 do 10 godina
 2. verzija za samoprocjenu za djecu od 11 do 14 godina
 3. verzija za procjenu od strane roditelja ili nastavnika (s tvrdnjamau trećem licu) namijenjena procjenjivanju djece u dobi od 8 do 14 godina


Sve tri verzije upitnika imaju po 65 tvrdnji. Zadatak djeteta je procijeniti koliko često pokazuje ponašanja koja tvrdnja opisuje, na skali od 3 (za djecu od 8 do 10 godina) ili od 5 stupnjeva. Kada se radi po procjenama drugih, osoba koja poznaje dijete, treba, na skali od 5 stupnjeva ("gotovo nikada" do "gotovo uvijek"), procijeniti koliko često ono pokazuje navedena ponašanja.

BFQ-C upitnik može se primjenjivati individualno ili grupno. Vrijeme primjene nije ograničeno. Obično je za grupnu primjenu potrebno 30-40 minuta, a za individualnu oko 20.

Ocjenjivanje odgovora djeteta omogućuje interpretaciju rezultata na pojedinoj dimenziji i dobivanje profila djeteta izrađenog na temelju svih pet dimenzija.

Hrvatska standardizacija BFQ-C upitnika, verzije za samoprocjenu provedena je na učenicima od 2. do 8. razreda osnovne škole. U ispitivanju je sudjelovalo 337 učenika u dobi od 8 do 10 godina (163 dječaka i 174 djevojčice) i 488 učenika u dobi od 11 do 14 godina (236 dječaka i 252 djevojčice).


Upute za prvu narudžbu psihodijagnostičkih sredstava


Psihodijagnostička sredstva dostupna u našoj ponudi namijenjena su kvalificiranim stručnjacima. U skladu s pravilnicima Hrvatske psihološke komore i psiholoških društava, a u svrhu profesionalne primjene instrumenata, prodaja je ograničena na diplomirane psihologe, psihijatre, logopede, defektologe i srodne struke, a za neke od njih potrebno je proći dodatnu edukaciju kako bi se mogli naručivati i koristiti u radu.

Nakon završene edukacije za pojedino psihodijagnostičko sredstvo, polaznici izvan Republike Hrvatske, prilikom prve narudžbe psihodijagnostičkih sredstava prolaze kroz postupak provjere diplome.

Psihodijagnostička sredstva nisu u slobodnoj prodaji i nije ih moguće nabaviti putem posrednika, već se prodaju direktno stručnjaku koji ih koristi u svom radu.

REGISTRACIJA


Kako biste mogli naručivati psihodijagnostička sredstva, prije prve narudžbe potrebno je proći kroz proces registracije.

Registracija uključuje sljedeće korake:

 1. Preuzmite obrazac Registracija za Ugovor, popunite ga i ispunjenog pošaljite na e-mail adresu nslap@nakladaslap.com

 2. Na temelju popunjenog obrasca napravit ćemo Ugovor o korištenju psihodijagnostičkih sredstava (dva primjerka) i poslati Vam ga poštom na adresu koju ste naveli.

 3. Ugovor potpisujete Vi i nadležna osoba u instituciji ili organizaciji. Jedan primjerak Ugovora ostaje Vama, a drugi nam pošaljite na adresu:

  NAKLADA SLAP d.o.o.
  Dr. Franje Tuđmana 33
  10450 Jastrebarsko

NARUDŽBA


Nakon potpisivanja Ugovora psihodijagnostička sredstva iz naše ponude dostupna su Vam za naručivanje.

VAŽNO! Prilikom prve narudžbe nekog od psihodijagnostičkih sredstava iz naše ponude OBAVEZNA je kupnja jednog od ponuđenih KOMPLETA kako biste imali sve pripadajuće komponente potrebne za njegovo korištenje.

U narednim narudžbama istog psihodijagnostičkog sredstva moguće je kupovati one komponente koje su Vam potrebne.

*Za neka od psihodijagnostičkih sredstava iz naše ponude potrebno je, s obzirom na struku osobe koja naručuje, proći dodatnu edukaciju. Njih možete naručiti, ali Vam ona neće biti isporučena dok ne završite potrebnu edukaciju.