Ljestvica simptoma traume kod mlađe djece - TSCYC | Naklada Slap

Ljestvica simptoma traume kod mlađe djece - TSCYC

Ur. hrvatskog izdanja: Gordana Buljan-Flander, Bruna Profaca


Što mjeri: simptome traume
Dob: 3 do 12 godina
Primjena: individualna ili grupna
Trajanje: 15 do 20 minuta
Ocjenjivanje: ručno (samokopirni obrazac za odgovore)
Norme: prema izvorniku
Kategorizacija:
0   A   B   C


TSCYC Komplet
Šifra Naziv Cijena (€) Cijena (kn)
303-50 50 kom. Sveska s tvrdnjama, 50 kom. Listova za odgovore, 50 kom. Profila 3-4, 50 kom. Profila 5-9, 50 kom. Profila 10-12 i Priručnik 350,06 2.637,50
TSCYC Komponente
Šifra Naziv Cijena (€) Cijena (kn)
303-01 TSCYC Svezak s tvrdnjama 50 kom. 58,07 437,50
303-02 TSCYC List za odgovore 50 kom. 82,95 625,00
303-03 TSCYC Profil 3-4 50 kom. 58,07 437,50
303-04 TSCYC Profil 5-9 50 kom. 58,07 437,50
303-05 TSCYC Profil 10-12 50 kom. 58,07 437,50
303-90 TSCYC Priručnik 34,84 262,50
TSCYC Edukacija
Šifra Naziv Cijena (€) Cijena (kn)
10840 Ljestvica simptoma traume kod djece (TSCC) i Ljestvica simptoma traume kod mlađe djece - edukacija (TSCYC) - -


Ljestvica simptoma traume kod mlađe djece standardizirani je izvještaj roditelja/ skrbnika, koji navodi traumatske simptome kod djece u dobi od 3 do 12 godina.

TSCYC je namijenjen procjeni djeteta od strane roditelja/skrbnika, a primjenjiv je i kod onih s nižim obrazovanjem.

Lista se sastoji od 90 čestica, koje čine dvije pod-ljestvice valjanosti i osam kliničkih podljestvica (anksioznost, depresija, ljutnja, disocijacija, zaokupljenost spolnošću, posttraumatski stres - intruzija, posttraumatski stres – izbjegavanje i posttraumatski stres – pobuđenost).

TSCYC je proširena u usporedbi s TSCC-om, kako bi obuhvatila sve simptome na temelju DSM-IV kriterija.

Upute za prvu narudžbu psihodijagnostičkih sredstava


Psihodijagnostička sredstva dostupna u našoj ponudi namijenjena su kvalificiranim stručnjacima. U skladu s pravilnicima Hrvatske psihološke komore i psiholoških društava, a u svrhu profesionalne primjene instrumenata, prodaja je ograničena na diplomirane psihologe, psihijatre, logopede, defektologe i srodne struke, a za neke od njih potrebno je proći dodatnu edukaciju kako bi se mogli naručivati i koristiti u radu.

Nakon završene edukacije za pojedino psihodijagnostičko sredstvo, polaznici izvan Republike Hrvatske, prilikom prve narudžbe psihodijagnostičkih sredstava prolaze kroz postupak provjere diplome.

Psihodijagnostička sredstva nisu u slobodnoj prodaji i nije ih moguće nabaviti putem posrednika, već se prodaju direktno stručnjaku koji ih koristi u svom radu.

REGISTRACIJA


Kako biste mogli naručivati psihodijagnostička sredstva, prije prve narudžbe potrebno je proći kroz proces registracije.

Registracija uključuje sljedeće korake:

  1. Preuzmite obrazac Registracija za Ugovor, popunite ga i ispunjenog pošaljite na e-mail adresu nslap@nakladaslap.com

  2. Na temelju popunjenog obrasca napravit ćemo Ugovor o korištenju psihodijagnostičkih sredstava (dva primjerka) i poslati Vam ga poštom na adresu koju ste naveli.

  3. Ugovor potpisujete Vi i nadležna osoba u instituciji ili organizaciji. Jedan primjerak Ugovora ostaje Vama, a drugi nam pošaljite na adresu:

    NAKLADA SLAP d.o.o.
    Dr. Franje Tuđmana 33
    10450 Jastrebarsko

NARUDŽBA


Nakon potpisivanja Ugovora psihodijagnostička sredstva iz naše ponude dostupna su Vam za naručivanje.

VAŽNO! Prilikom prve narudžbe nekog od psihodijagnostičkih sredstava iz naše ponude OBAVEZNA je kupnja jednog od ponuđenih KOMPLETA kako biste imali sve pripadajuće komponente potrebne za njegovo korištenje.

U narednim narudžbama istog psihodijagnostičkog sredstva moguće je kupovati one komponente koje su Vam potrebne.

*Za neka od psihodijagnostičkih sredstava iz naše ponude potrebno je, s obzirom na struku osobe koja naručuje, proći dodatnu edukaciju. Njih možete naručiti, ali Vam ona neće biti isporučena dok ne završite potrebnu edukaciju.