Clifton postupci za procjenu starijih osoba - CAPE | Naklada Slap

Clifton postupci za procjenu starijih osoba - CAPE

A. H. Pattie, C. J. GilleardŠto mjeri: kognitivne sposobnosti i bihevioralne kompetencije
Dob: starije osobe
Primjena: individualna, grupna za anketni upitnik
Trajanje: neograničeno
Ocjenjivanje: ručno (upute u Priručniku)
Norme: prema izvorniku
Kategorizacija:
0   A   B   C


CAPE Komplet
Šifra Naziv Cijena (€) Cijena (kn)
105-50 100 kom. Skale procjene ponašanja, 100 kom. Skale procjene normativnog statusa, 100 kom. Obrazaca za procjenjivanje, 100 kom. Anketnih upitnika, 25 kom. Predložaka labirinta i Priručnik 112,81 850,00
CAPE Komponente
Šifra Naziv Cijena (€) Cijena (kn)
105-01 Skala procjene ponašanja (BRS) 100 kom. 16,59 125,00
105-02 Skala procjene kognitivnog statusa (CAS) 100 kom. 16,59 125,00
105-03 Obrazac za procjenjivanje (RF) 100 kom. 16,59 125,00
105-04 Anketni upitnik (SV) 100 kom. 16,59 125,00
105-05 Predložak labirinta 25 kom. 24,89 187,50
105-90 CAPE Priručnik 21,57 162,50


CAPE se sastoji od dvije nezavisne mjere, koje se mogu koristiti zajedno ili zasebno:
 1. Skala procjene kognitivnog statusa (CAS)
 2. Skala procjene ponašanja (BRS)

CAS skala je kratka skala za procjenu postojanja i stupnja oštećenja mentalnog funkcioniranja, od tri dijela:
 1. Test informiranosti i snalaženja – 12 čestica
 2. Test mentalne sposobnosti – 4 čestice (brojenje, kazivanje abecede, čitanje i pisanje)
 3. Test psihomotorike - Gibsonov spiralni labirint.

BRS skala sadrži 18 čestica za procjenu razine nesposobnosti u ponašanju pojedinca koju ispunjava promatrač koji dobro poznaje ponašanje procjenjivane osobe. Mjeri fizičku nesposobnost (FN), apatiju (AP), teškoće u komuniciranju (TK) i socijalne poremećaje (SP).

Podaci dobiveni na CAS i BRS skalama unose se u zbirni Obrazac za ocjenjivanje (RF), čime se dobiva CAPE izvještaj.

Od ljestvice informiranosti i snalaženja iz CAS-a i ljestvice fizičke nesposobnosti iz BRS-a sastavljen je Anketni upitnik (SV), koji je posebno pogodan za ispitivanje velikog broja ljudi.


Upute za prvu narudžbu psihodijagnostičkih sredstava


Psihodijagnostička sredstva dostupna u našoj ponudi namijenjena su kvalificiranim stručnjacima. U skladu s pravilnicima Hrvatske psihološke komore i psiholoških društava, a u svrhu profesionalne primjene instrumenata, prodaja je ograničena na diplomirane psihologe, psihijatre, logopede, defektologe i srodne struke, a za neke od njih potrebno je proći dodatnu edukaciju kako bi se mogli naručivati i koristiti u radu.

Nakon završene edukacije za pojedino psihodijagnostičko sredstvo, polaznici izvan Republike Hrvatske, prilikom prve narudžbe psihodijagnostičkih sredstava prolaze kroz postupak provjere diplome.

Psihodijagnostička sredstva nisu u slobodnoj prodaji i nije ih moguće nabaviti putem posrednika, već se prodaju direktno stručnjaku koji ih koristi u svom radu.

REGISTRACIJA


Kako biste mogli naručivati psihodijagnostička sredstva, prije prve narudžbe potrebno je proći kroz proces registracije.

Registracija uključuje sljedeće korake:

 1. Preuzmite obrazac Registracija za Ugovor, popunite ga i ispunjenog pošaljite na e-mail adresu nslap@nakladaslap.com

 2. Na temelju popunjenog obrasca napravit ćemo Ugovor o korištenju psihodijagnostičkih sredstava (dva primjerka) i poslati Vam ga poštom na adresu koju ste naveli.

 3. Ugovor potpisujete Vi i nadležna osoba u instituciji ili organizaciji. Jedan primjerak Ugovora ostaje Vama, a drugi nam pošaljite na adresu:

  NAKLADA SLAP d.o.o.
  Dr. Franje Tuđmana 33
  10450 Jastrebarsko

NARUDŽBA


Nakon potpisivanja Ugovora psihodijagnostička sredstva iz naše ponude dostupna su Vam za naručivanje.

VAŽNO! Prilikom prve narudžbe nekog od psihodijagnostičkih sredstava iz naše ponude OBAVEZNA je kupnja jednog od ponuđenih KOMPLETA kako biste imali sve pripadajuće komponente potrebne za njegovo korištenje.

U narednim narudžbama istog psihodijagnostičkog sredstva moguće je kupovati one komponente koje su Vam potrebne.

*Za neka od psihodijagnostičkih sredstava iz naše ponude potrebno je, s obzirom na struku osobe koja naručuje, proći dodatnu edukaciju. Njih možete naručiti, ali Vam ona neće biti isporučena dok ne završite potrebnu edukaciju.