Razvojni test Čuturić - RTČ | Naklada Slap

Razvojni test Čuturić - RTČ

Nevenka ČuturićŠto mjeri: psihomotorički razvoj
Dob: od 1. mjeseca do 8. godine
Primjena: individualna
Trajanje: oko 60 minuta
Ocjenjivanje: ručno (upute u Priručniku)
Norme: 1192 zdrave donoščadi u dobi od 1 do 30 mjeseci
Kategorizacija:
0   A   B   C


RTČ Komplet
Šifra Naziv Cijena (€) Cijena (kn)
104-50 RTČ Komplet (RTČ Test [Torba sa svim elementima], 50 kom. Listova za odgovore RTČ-M, 50 kom. Listova za odgovore RTČ-P, Čuturić: Priručnik za RTČ i Čuturić: Psihičko-motorički razvoj djeteta - Monografija)
414,79 3.125,25
RTČ Komponente
Šifra Naziv Cijena (€) Cijena (kn)
104-01 RTČ Test (Torba sa svim elementima)
301,11 2.268,75
104-02 RTČ-M List za odgovore 41,48 312,50
104-03 RTČ-P List za odgovore 33,18 250,00
104-90 Čuturić: Priručnik za razvojni test Čuturić - Ljestvica psihičkog razvoja male djece (RTČ), 2. izd. Jastrebarsko: Naklada Slap, 1996., 58 str. 27,87 210,00
104-91 Čuturić: Psihičko-motorički razvoj djeteta u prve dvije godine života (s normama razvoja), [Monografija], 4. izd. Jastrebarsko: Naklada Slap, 2007., 96 str. 11,15 84,00
RTČ Edukacija
Šifra Naziv Cijena (€) Cijena (kn)


Razvojni test Čuturić (RTČ) je namijenjen ispitivanju psihomotoričkog razvoja dojenčadi, male djece i predškolske djece. Njime se ispituje razvoj psihomotorike, okulomotorike, emocionalnosti, govora, slušno-motoričkih reakcija, komunikacije i društvenosti te verbalnog izražavanja znanja.
Primjenjuje se kod zdrave djece i kod djece s poteškoćama.
Test se sastoji od dva dijela: RTČ-M i RTČ-P.
RTČ-M namijenjen je ispitivanju djece od 1. mjeseca do 2. godine i sastoji se od 15 subtestova od po 10 zadataka. U subtestovima se pod istim rednim brojem zadatka ispituje ista funkcija kako bi se lakše otkrile smetnje ili usporenost u pojedinom razvojnom području. Ukupan postignuti rezultat djeteta izražava se kvocijentom psihomotoričkog razvoja ili pomoću zasebnih kvocijenata razvoja motorike, okulomotorike i komunikacije.
RTČ-P je namijenjen ispitivanju djece od 2. do 8. godine života i sastoji se od 7 subtestova sa po 6 zadataka. Između subtestova postoji kontinuitet u zadacima koji uključuju rukovanje pojedinim predmetima. Djetetov postignuti rezultat izražava se kvocijentom mentalnog razvoja.
U primjeni testa koriste se različiti materijali, poput zvečke, zvonca, ogledala i slikovnice, a test se uvijek primjenjuje u prisutnosti roditelja ili odrasle osobe.

Upute za prvu narudžbu psihodijagnostičkih sredstava


Psihodijagnostička sredstva dostupna u našoj ponudi namijenjena su kvalificiranim stručnjacima. U skladu s pravilnicima Hrvatske psihološke komore i psiholoških društava, a u svrhu profesionalne primjene instrumenata, prodaja je ograničena na diplomirane psihologe, psihijatre, logopede, defektologe i srodne struke, a za neke od njih potrebno je proći dodatnu edukaciju kako bi se mogli naručivati i koristiti u radu.

Nakon završene edukacije za pojedino psihodijagnostičko sredstvo, polaznici izvan Republike Hrvatske, prilikom prve narudžbe psihodijagnostičkih sredstava prolaze kroz postupak provjere diplome.

Psihodijagnostička sredstva nisu u slobodnoj prodaji i nije ih moguće nabaviti putem posrednika, već se prodaju direktno stručnjaku koji ih koristi u svom radu.

REGISTRACIJA


Kako biste mogli naručivati psihodijagnostička sredstva, prije prve narudžbe potrebno je proći kroz proces registracije.

Registracija uključuje sljedeće korake:

  1. Preuzmite obrazac Registracija za Ugovor, popunite ga i ispunjenog pošaljite na e-mail adresu nslap@nakladaslap.com

  2. Na temelju popunjenog obrasca napravit ćemo Ugovor o korištenju psihodijagnostičkih sredstava (dva primjerka) i poslati Vam ga poštom na adresu koju ste naveli.

  3. Ugovor potpisujete Vi i nadležna osoba u instituciji ili organizaciji. Jedan primjerak Ugovora ostaje Vama, a drugi nam pošaljite na adresu:

    NAKLADA SLAP d.o.o.
    Dr. Franje Tuđmana 33
    10450 Jastrebarsko

NARUDŽBA


Nakon potpisivanja Ugovora psihodijagnostička sredstva iz naše ponude dostupna su Vam za naručivanje.

VAŽNO! Prilikom prve narudžbe nekog od psihodijagnostičkih sredstava iz naše ponude OBAVEZNA je kupnja jednog od ponuđenih KOMPLETA kako biste imali sve pripadajuće komponente potrebne za njegovo korištenje.

U narednim narudžbama istog psihodijagnostičkog sredstva moguće je kupovati one komponente koje su Vam potrebne.

*Za neka od psihodijagnostičkih sredstava iz naše ponude potrebno je, s obzirom na struku osobe koja naručuje, proći dodatnu edukaciju. Njih možete naručiti, ali Vam ona neće biti isporučena dok ne završite potrebnu edukaciju.