Freiburški inventar ličnosti - FPI-R | Naklada Slap

Freiburški inventar ličnosti - FPI-R

Jochen Fahrenberg, Rainer Hampel, Herbert Selg

Ur. hrvatskog izdanja: Krunoslav Matešić


Što mjeri: 10 osobina i 2 globalna konstrukta ličnosti
Dob: od 16 godina nadalje
Primjena: individualna ili grupna
Trajanje: oko 20 minuta
Ocjenjivanje: CD za ocjenjivanje ili ručno (šablone)
Norme: 724 ispitanika u dobi od 16 do 60 godina
Kategorizacija:
0   A   B   C


FPI-R Komplet za papir-olovka primjenu i bodovanje
Šifra Naziv Cijena (€) Cijena (kn)
263-50 100 kom. Upitnika – M, 100 kom. Upitnika – Ž, 200 kom. Listova za bodovanje i interpretaciju, Šablone i Priručnik 372,09 2.803,50
FPI-R Komplet za papir-olovka primjenu i elektroničko bodovanje
Šifra Naziv Cijena (€) Cijena (kn)
263-51 100 kom. Upitnika – M, 100 kom. Upitnika – Ž, Priručnik i elektroničko bodovanje 100 kredita - -
FPI-R Komponente
Šifra Naziv Cijena (€) Cijena (kn)
263-01 FPI-R Upitnik - M 99,54 750,00
263-02 FPI-R Upitnik - Ž 99,54 750,00
263-03 FPI-R List za bodovanje i interpretaciju 99,54 750,00
263-20 FPI-R Šablone 14,93 112,50
263-90 FPI-R Priručnik 58,53 441,00
FPI-R Dodatno
Šifra Naziv Cijena (€) Cijena (kn)
263-60 FPI-R elektroničko bodovanje 100 kredita 265,45 2.000,00


Freiburški inventar ličnosti (FPI-R) mjeri 10 osobina ličnosti i 2 globalna konstrukta:
1. Zadovoljstvo životom
2. Društvenu usmjerenost
3. Ambicioznost
4. Zakočenost
5. Povećanu uzbudljivost
6. Agresivnost
7. Opterećenost
8. Tjelesne tegobe
9. Zdravstvene brige
10. Otvorenost

Globalni konstrukti:
    Ekstraverzija (E)
    Emocionalnost (N)

Cjelokupni inventar ima 138 čestica, na koje ispitanici odgovaraju biranjem odgovora "točno" ili "netočno". Svaku osobinu ličnosti mjeri po 12 čestica inventara, a svaki faktor po 14 čestica.

Hrvatska standardizacija FPI-R inventara provedena je na 724 ispitanika (369 M i 355 Ž) iz različitih dijelova Republike Hrvatske u dobi od 16 do 60 godina.


Upute za prvu narudžbu psihodijagnostičkih sredstava


Psihodijagnostička sredstva dostupna u našoj ponudi namijenjena su kvalificiranim stručnjacima. U skladu s pravilnicima Hrvatske psihološke komore i psiholoških društava, a u svrhu profesionalne primjene instrumenata, prodaja je ograničena na diplomirane psihologe, psihijatre, logopede, defektologe i srodne struke, a za neke od njih potrebno je proći dodatnu edukaciju kako bi se mogli naručivati i koristiti u radu.

Nakon završene edukacije za pojedino psihodijagnostičko sredstvo, polaznici izvan Republike Hrvatske, prilikom prve narudžbe psihodijagnostičkih sredstava prolaze kroz postupak provjere diplome.

Psihodijagnostička sredstva nisu u slobodnoj prodaji i nije ih moguće nabaviti putem posrednika, već se prodaju direktno stručnjaku koji ih koristi u svom radu.

REGISTRACIJA


Kako biste mogli naručivati psihodijagnostička sredstva, prije prve narudžbe potrebno je proći kroz proces registracije.

Registracija uključuje sljedeće korake:

  1. Preuzmite obrazac Registracija za Ugovor, popunite ga i ispunjenog pošaljite na e-mail adresu nslap@nakladaslap.com

  2. Na temelju popunjenog obrasca napravit ćemo Ugovor o korištenju psihodijagnostičkih sredstava (dva primjerka) i poslati Vam ga poštom na adresu koju ste naveli.

  3. Ugovor potpisujete Vi i nadležna osoba u instituciji ili organizaciji. Jedan primjerak Ugovora ostaje Vama, a drugi nam pošaljite na adresu:

    NAKLADA SLAP d.o.o.
    Dr. Franje Tuđmana 33
    10450 Jastrebarsko

NARUDŽBA


Nakon potpisivanja Ugovora psihodijagnostička sredstva iz naše ponude dostupna su Vam za naručivanje.

VAŽNO! Prilikom prve narudžbe nekog od psihodijagnostičkih sredstava iz naše ponude OBAVEZNA je kupnja jednog od ponuđenih KOMPLETA kako biste imali sve pripadajuće komponente potrebne za njegovo korištenje.

U narednim narudžbama istog psihodijagnostičkog sredstva moguće je kupovati one komponente koje su Vam potrebne.

*Za neka od psihodijagnostičkih sredstava iz naše ponude potrebno je, s obzirom na struku osobe koja naručuje, proći dodatnu edukaciju. Njih možete naručiti, ali Vam ona neće biti isporučena dok ne završite potrebnu edukaciju.