Rorschachove mrlje od tinte (švicarski) | Naklada Slap

Rorschachove mrlje od tinte (švicarski)

Hermann RorschachŠto mjeri: strukturu i dinamiku ličnosti
Dob: odrasli
Primjena: individualna
Trajanje: neograničeno
Ocjenjivanje: ručno (upute u Priručniku), kvantitativno i kvalitativno
Norme: prema izvorniku
Kategorizacija:


Rorschachov test Komplet
Šifra Naziv Cijena (€) Cijena (kn)
227-50 Mapa, Shematski blok za ocjenjivanje Rorschachova testa, Psihodijagnostika, Metodika i rezultati jednog eksperimenta iz percepcije - -
Rorschachov test Komponente
Šifra Naziv Cijena (€) Cijena (kn)
227-01 Rorschachov test – Mapa - -
227-02 Shematski blok za ocjenjivanje Rorschachova testa - -
227-90 Psihodijagnostika, Metodika i rezultati jednog eksperimenta iz percepcije 52,96 399,00


NAPOMENA: Isporučujemo originalno švicarsko izdanje, cijena na upit

Projektivna tehnika namijenjena za ispitivanje strukture i dinamike ličnosti.


Upute za prvu narudžbu psihodijagnostičkih sredstava


Psihodijagnostička sredstva dostupna u našoj ponudi namijenjena su kvalificiranim stručnjacima. U skladu s pravilnicima Hrvatske psihološke komore i psiholoških društava, a u svrhu profesionalne primjene instrumenata, prodaja je ograničena na diplomirane psihologe, psihijatre, logopede, defektologe i srodne struke, a za neke od njih potrebno je proći dodatnu edukaciju kako bi se mogli naručivati i koristiti u radu.

Nakon završene edukacije za pojedino psihodijagnostičko sredstvo, polaznici izvan Republike Hrvatske, prilikom prve narudžbe psihodijagnostičkih sredstava prolaze kroz postupak provjere diplome.

Psihodijagnostička sredstva nisu u slobodnoj prodaji i nije ih moguće nabaviti putem posrednika, već se prodaju direktno stručnjaku koji ih koristi u svom radu.

REGISTRACIJA


Kako biste mogli naručivati psihodijagnostička sredstva, prije prve narudžbe potrebno je proći kroz proces registracije.

Registracija uključuje sljedeće korake:

  1. Preuzmite obrazac Registracija za Ugovor, popunite ga i ispunjenog pošaljite na e-mail adresu nslap@nakladaslap.com

  2. Na temelju popunjenog obrasca napravit ćemo Ugovor o korištenju psihodijagnostičkih sredstava (dva primjerka) i poslati Vam ga poštom na adresu koju ste naveli.

  3. Ugovor potpisujete Vi i nadležna osoba u instituciji ili organizaciji. Jedan primjerak Ugovora ostaje Vama, a drugi nam pošaljite na adresu:

    NAKLADA SLAP d.o.o.
    Dr. Franje Tuđmana 33
    10450 Jastrebarsko

NARUDŽBA


Nakon potpisivanja Ugovora psihodijagnostička sredstva iz naše ponude dostupna su Vam za naručivanje.

VAŽNO! Prilikom prve narudžbe nekog od psihodijagnostičkih sredstava iz naše ponude OBAVEZNA je kupnja jednog od ponuđenih KOMPLETA kako biste imali sve pripadajuće komponente potrebne za njegovo korištenje.

U narednim narudžbama istog psihodijagnostičkog sredstva moguće je kupovati one komponente koje su Vam potrebne.

*Za neka od psihodijagnostičkih sredstava iz naše ponude potrebno je, s obzirom na struku osobe koja naručuje, proći dodatnu edukaciju. Njih možete naručiti, ali Vam ona neće biti isporučena dok ne završite potrebnu edukaciju.