CFT 20-R - Test opće inteligencije, revidirani - Ljestvica 2 | Naklada Slap

CFT 20-R - Test opće inteligencije, revidirani - Ljestvica 2

Raymond B. Cattell, Rudolf H. WeißŠto mjeri:
Dob:
Primjena: individualna ili grupna
Trajanje:
Ocjenjivanje: ručno ili program za primjenu i ocjenjivanje
Norme:
Kategorizacija:
0   A   B   C


CFT 20-R Komplet za papir-olovka primjenu i bodovanje
Šifra Naziv Cijena (€) Cijena (kn)
033-50 10 kom. CFT 20-R testnih knjižica, 50 kom. CFT 20-R Listova za odgovore, 50 kom. CFT 20-R Listova za ocjenjivanje i CFT 20-R Priručnik - -
CFT 20-R Komplet za papir-olovka primjenu i elektroničko bodovanje
Šifra Naziv Cijena (€) Cijena (kn)
033-51 10 kom. CFT 20-R testnih knjižica, 50 kom. CFT 20-R Listova za odgovore, 50 kredita CFT 20-R Elektroničko bodovanje i CFT 20-R Priručnik - -
CFT 20-R Komplet za elektroničku primjenu i bodovanje
Šifra Naziv Cijena (€) Cijena (kn)
033-52 10 kom. CFT 20-R testnih knjižica, 25 kredita CFT 20-R Elektronička primjena i bodovanje i CFT 20-R Priručnik - -
CFT 20-R Komponente
Šifra Naziv Cijena (€) Cijena (kn)
033-01 CFT 20-R testna knjižica 10 kom. - -
033-02 CFT 20-R List za odgovore 50 kom. - -
033-03 CFT 20-R List za ocjenjivanje 50 kom. - -
033-90 CFT 20-R Priručnik - -
CFT 20-R Dodatno
Šifra Naziv Cijena (€) Cijena (kn)
033-60 CFT 20-R Elektroničko bodovanje 50 kom. - -
033-61 CFT 20-R Elektronička primjena i bodovanje 25 kom. - -


Cattellovi testovi inteligencije (CTI) su neverbalni testovi koji mjere opći g-faktor mentalne sposobnosti, pri čemu isključuju, koliko je god moguće, utjecaj verbalnih sposobnosti kulture iz koje pojedinac potječe i stupnja obrazovanja. Glavne primarne sposobnosti zastupljene u Cattellovim testovima jesu sposobnost rasuđivanja i prostorni faktori.

CFT 20-R revidirani je oblik CTI Ljestvice 2. Primjenjuje se za ispitivanje djece, adolescenata i odraslih osoba u dobi od 9 do 60 godina.

Test se sastoji od dva dijela koji su sastavljeni po istim principima i sadrže jednake subtestove čija je primjena vremenski ograničena i relativno kratka.

Test 1. Nizovi
15 zadataka u prvom dijelu, 12 u drugom dijelu testa
4 ili 5 minuta u prvom dijelu, a 3 minute u drugom dijelu testa;
Test 2. Klasifikacije
15 zadataka u prvom dijelu, 12 u drugom dijelu testa
4 ili 5 minuta u prvom dijelu, a 3 minute u drugom dijelu testa;
Test 3. Matrice
15 zadataka u prvom dijelu, 12 u drugom dijelu testa
3 ili 4 minute u prvom dijelu, a 3 minute u drugom dijelu testa;
Test 4. Uvjeti (Topologija)
11 zadataka u prvom dijelu, 9 u drugom dijelu
3 ili 4 minute u prvom dijelu, a 3 minute u drugom dijelu testa.

Prvi dio testa ima ukupno 56 čestica, a drugi dio ima ukupno 45 čestica.

Zadaci u testu su neverbalnog tipa, a odgovori su ponuđeni u obliku višestrukog izbora s 5 mogućih odgovora. Oba dijela testa nalaze se u jednoj testnoj knjižici i koriste se zajedno. U iznimnim situacijama dopušteno je korištenje samo prvog dijela testa. Dodatno, u prvom dijelu testa moguće je produžiti vrijeme rada za pojedini subtest za jednu minutu.

U situacijama u kojima se koristi samo prvi dio testa preporučeno je odlučiti se za produženo vrijeme rada. Produženo vrijeme testiranja pogodno je za ispitanike s ispitnom anksioznošću, ispitanike koji nemaju iskustva s testiranjem, učenike s teškoćama te djecu osnovnoškolske dobi. Za svaki od ovih načina provođenja testa postoje zasebne norme prema dobi ispitanika, a za školsku djecu i prema razredu.

CFT 20-R se može primijeniti na ukupno 4 različita načina:
1. prvi i drugi dio testa
2. prvi dio (s produženim vremenom) i drugi dio testa
3. samo prvi dio testa
4. samo prvi dio testa (s produženim vremenom)

Test CFT 20-R dostupan je u papir-olovka i elektroničkom obliku koji je razvijan tako da bude uporediv s papir-olovka oblikom, a moguće je test primijeniti i u papir-olovka obliku, a bodovati ga elektronički. Elektronička primjena olakšava poštivanje vremenskih ograničenja i osigurava jednakost uvjeta provedbe za sve ispitanike, a elektroničko bodovanje omogućava brže, točnije i pouzdanije ocjenjivanje odgovora. Dodatno, u elektroničkom obliku testa CFT 20-R omogućeno je trenutačno generiranje izvještaja o rezultatima ispitanika s prikazom profila i važnijih statističkih parametara te kratkim opisom za interpretaciju.

Hrvatska standardizacija testa CFT 20-R provedena je na učenicima osnovnih i srednjih škola iz različitih dijelova Republike Hrvatske te odraslim ispitanicima. Ukupno je sudjelovalo više od 1400 sudionika u dobi od 9 do 60 godina.


Upute za prvu narudžbu psihodijagnostičkih sredstava


Psihodijagnostička sredstva dostupna u našoj ponudi namijenjena su kvalificiranim stručnjacima. U skladu s pravilnicima Hrvatske psihološke komore i psiholoških društava, a u svrhu profesionalne primjene instrumenata, prodaja je ograničena na diplomirane psihologe, psihijatre, logopede, defektologe i srodne struke, a za neke od njih potrebno je proći dodatnu edukaciju kako bi se mogli naručivati i koristiti u radu.

Nakon završene edukacije za pojedino psihodijagnostičko sredstvo, polaznici izvan Republike Hrvatske, prilikom prve narudžbe psihodijagnostičkih sredstava prolaze kroz postupak provjere diplome.

Psihodijagnostička sredstva nisu u slobodnoj prodaji i nije ih moguće nabaviti putem posrednika, već se prodaju direktno stručnjaku koji ih koristi u svom radu.

REGISTRACIJA


Kako biste mogli naručivati psihodijagnostička sredstva, prije prve narudžbe potrebno je proći kroz proces registracije.

Registracija uključuje sljedeće korake:

  1. Preuzmite obrazac Registracija za Ugovor, popunite ga i ispunjenog pošaljite na e-mail adresu nslap@nakladaslap.com

  2. Na temelju popunjenog obrasca napravit ćemo Ugovor o korištenju psihodijagnostičkih sredstava (dva primjerka) i poslati Vam ga poštom na adresu koju ste naveli.

  3. Ugovor potpisujete Vi i nadležna osoba u instituciji ili organizaciji. Jedan primjerak Ugovora ostaje Vama, a drugi nam pošaljite na adresu:

    NAKLADA SLAP d.o.o.
    Dr. Franje Tuđmana 33
    10450 Jastrebarsko

NARUDŽBA


Nakon potpisivanja Ugovora psihodijagnostička sredstva iz naše ponude dostupna su Vam za naručivanje.

VAŽNO! Prilikom prve narudžbe nekog od psihodijagnostičkih sredstava iz naše ponude OBAVEZNA je kupnja jednog od ponuđenih KOMPLETA kako biste imali sve pripadajuće komponente potrebne za njegovo korištenje.

U narednim narudžbama istog psihodijagnostičkog sredstva moguće je kupovati one komponente koje su Vam potrebne.

*Za neka od psihodijagnostičkih sredstava iz naše ponude potrebno je, s obzirom na struku osobe koja naručuje, proći dodatnu edukaciju. Njih možete naručiti, ali Vam ona neće biti isporučena dok ne završite potrebnu edukaciju.