Revidirani inventar psihopatske ličnosti - PPI-R | Naklada Slap

Revidirani inventar psihopatske ličnosti - PPI-R

Scott O. Lilienfeld, Michelle R. Widows

Ur. hrvatskog izdanja: Marija Lebedina Manzoni


Što mjeri: psihopatske crte ličnosti
Dob: stariji od 18 godina
Primjena: individualna ili grupna
Trajanje: 20 do 30 minuta
Ocjenjivanje: ručno (samokopirni obrazac za odgovore)
Norme: 414 osoba u dobi od 18 do 24 godine i 193 muška prijestupnika
Kategorizacija:
0   A   B   C


PPI-R Komplet
Šifra Naziv Cijena (€) Cijena (kn)
300-50 10 kom. Sveska s tvrdnjama - M, 10 kom. Sveska s tvrdnjama - Ž, 100 kom. Obrazaca za odgovore, 100 kom. Obrazaca za bodovanje i Profila, te Priručnik 401,15 3.022,50
PPI-R Komponente
Šifra Naziv Cijena (€) Cijena (kn)
300-01 PPI-R Svezak s tvrdnjama - M 10 kom. 19,91 150,00
300-02 PPI-R Svezak s tvrdnjama - Ž 10 kom. 19,91 150,00
300-03 PPI-R Obrazac za odgovore 100 kom. 165,90 1.250,00
300-04 PPI-R Obrazac za bodovanje i Profil 100 kom. 132,72 1.000,00
300-90 PPI-R Priručnik 62,71 472,50


Psihopatija je fenomen koji zaokuplja pažnju i teoretičara i praktičara, uzrokujući brojne nedoumice zbog nejasnog konstrukta koji se nastoji obuhvatiti, te teškoća dijagnostičkog i terapijskog pristupa. Konstrukt psihopatije ima dugu povijest od konstelacije različitih karakteristika ličnosti do novijih koncepcija koje se temelje na ponašanju i jedno je od najviše ispitivanih stanja u psihopatologiji. Snažan je prediktor nezakonitog ponašanja, uključujući i opći i kriminalni seksualni recidivizam.

PPI-R nastoji prevladati konceptualne i metodološke poteškoće dosadašnjih instrumenata i neslaganje o tome koje crte ličnosti čine sindrom psihopatije, a njegova laka primjenjivost u različitim okruženjima po prvi put omogućava ispitivanje i nekliničke populacije.

PPI-R Inventar sadrži 154 čestice i mjeri globalnu psihopatiju i njezina sastavna svojstva, pomoću 8 ljestvica sadržaja, 4 kliničke ljestvice i 3 faktora dobivena kombinacijom rezultata na ljestvicama. PPI-R otkriva i stilove odgovaranja koji mogu interferirati s valjanim utvrđivanjem psihopatije.

Ljestvice valjanosti:
1. Moralno odgovaranje
2. Devijantno odgovaranje
3. Nedosljedno odgovaranje - kraća ljestvica
4. Nedosljedno odgovaranje - duža ljestvica


Ljestvice sadržaja: 1. Makijavelistička egocentričnost
2. Buntovnička nekonformnost
3. Eksternalizacija krivnje
4. Bezbrižno pomanjkanje planiranja
5. Socijalni utjecaj
6. Neustrašivost
7. Neosjetljivost na stres
8. Nesmiljenost


Faktori:
1. Egocentrična impulzivnost
2. Neustrašiva dominacija
3. Nesmiljenost


Zadatak ispitanika je da na skali od 4 stupnja za svaku tvrdnju u PPI-R inventaru označi koliko točno ga opisuje.

Hrvatska standardizacija inventara provedena je na uzorku studenata (N = 414) u dobi od 18 do 24 godine i na uzorku muških prijestupnika (N = 193) smještenih u Okružnom zatvoru u Remetincu i Kaznionici u Lepoglavi.


Upute za prvu narudžbu psihodijagnostičkih sredstava


Psihodijagnostička sredstva dostupna u našoj ponudi namijenjena su kvalificiranim stručnjacima. U skladu s pravilnicima Hrvatske psihološke komore i psiholoških društava, a u svrhu profesionalne primjene instrumenata, prodaja je ograničena na diplomirane psihologe, psihijatre, logopede, defektologe i srodne struke, a za neke od njih potrebno je proći dodatnu edukaciju kako bi se mogli naručivati i koristiti u radu.

Nakon završene edukacije za pojedino psihodijagnostičko sredstvo, polaznici izvan Republike Hrvatske, prilikom prve narudžbe psihodijagnostičkih sredstava prolaze kroz postupak provjere diplome.

Psihodijagnostička sredstva nisu u slobodnoj prodaji i nije ih moguće nabaviti putem posrednika, već se prodaju direktno stručnjaku koji ih koristi u svom radu.

REGISTRACIJA


Kako biste mogli naručivati psihodijagnostička sredstva, prije prve narudžbe potrebno je proći kroz proces registracije.

Registracija uključuje sljedeće korake:

  1. Preuzmite obrazac Registracija za Ugovor, popunite ga i ispunjenog pošaljite na e-mail adresu nslap@nakladaslap.com

  2. Na temelju popunjenog obrasca napravit ćemo Ugovor o korištenju psihodijagnostičkih sredstava (dva primjerka) i poslati Vam ga poštom na adresu koju ste naveli.

  3. Ugovor potpisujete Vi i nadležna osoba u instituciji ili organizaciji. Jedan primjerak Ugovora ostaje Vama, a drugi nam pošaljite na adresu:

    NAKLADA SLAP d.o.o.
    Dr. Franje Tuđmana 33
    10450 Jastrebarsko

NARUDŽBA


Nakon potpisivanja Ugovora psihodijagnostička sredstva iz naše ponude dostupna su Vam za naručivanje.

VAŽNO! Prilikom prve narudžbe nekog od psihodijagnostičkih sredstava iz naše ponude OBAVEZNA je kupnja jednog od ponuđenih KOMPLETA kako biste imali sve pripadajuće komponente potrebne za njegovo korištenje.

U narednim narudžbama istog psihodijagnostičkog sredstva moguće je kupovati one komponente koje su Vam potrebne.

*Za neka od psihodijagnostičkih sredstava iz naše ponude potrebno je, s obzirom na struku osobe koja naručuje, proći dodatnu edukaciju. Njih možete naručiti, ali Vam ona neće biti isporučena dok ne završite potrebnu edukaciju.