Progresivne matrice za napredne - APM | Naklada Slap

Progresivne matrice za napredne - APM

John C. RavenŠto mjeri: eduktivnu sposobnost
Dob: od 11 godina nadalje
Primjena: individualna ili grupna
Trajanje: s vremenskim ograničenjem 40 minuta
bez vremenskog ograničenja 40-60 minuta
Ocjenjivanje: ručno (samokopirni obrazac za odgovore)
Norme: prema izvorniku
Kategorizacija:
0   A   B   C


APM Komplet
Šifra Naziv Cijena (€) Cijena (kn)
013-50 APM Osnovni komplet (5 APM Testova Set I i Set II, 50 APM Listova za odgovore samokopirnih, Opći pregled,APM Priručnik) 694,54 5.233,00
APM Komponente
Šifra Naziv Cijena (€) Cijena (kn)
013-01 APM Set I Test 207,38 1.562,50
013-02 APM Set II Test 373,28 2.812,50
013-03 APM (I, II) List za odgovore 49,77 375,00
011-90 J. C.Raven i sur.: Priručnik -1. dio: Opći pregled. Jastrebarsko: Naklada Slap, 1999., 88 str. 32,05 241,50
013-90 J. Raven, J. C. Raven i J. H. Court: Priručnik - 4. dio: Progresivne matrice za napredne. Jastrebarsko: Naklada Slap, 1999., 104 str. 32,05 241,50


NAPOMENA: S obzirom na to da su cijene dijelova kompleta koji se uvoze u originalnom obliku podložne promjenama od strane izdavača originala - Pearson, cijene tih dijelova kompleta dostupne su na upit i ovisne o trenutnoj cijeni originala.

APM je namijenjen ispitivanju osoba iznimne intelektualne sposobnosti.
Sastoji se od dvije serije (dva seta) "nepotpunih" matrica koje su objavljene u zasebnim knjižicama.
Set I (APM I) sadrži 12 zadataka i služi za uvježbavanje ispitanika, te za njihovu grubu podjelu i donošenje odluke o tome hoće li se primijeniti Set II APM-a ili SPM.
Set II (APM II) sadrži 36 čestica koje postupno postaju sve teže i složenije.


Upute za prvu narudžbu psihodijagnostičkih sredstava


Psihodijagnostička sredstva dostupna u našoj ponudi namijenjena su kvalificiranim stručnjacima. U skladu s pravilnicima Hrvatske psihološke komore i psiholoških društava, a u svrhu profesionalne primjene instrumenata, prodaja je ograničena na diplomirane psihologe, psihijatre, logopede, defektologe i srodne struke, a za neke od njih potrebno je proći dodatnu edukaciju kako bi se mogli naručivati i koristiti u radu.

Nakon završene edukacije za pojedino psihodijagnostičko sredstvo, polaznici izvan Republike Hrvatske, prilikom prve narudžbe psihodijagnostičkih sredstava prolaze kroz postupak provjere diplome.

Psihodijagnostička sredstva nisu u slobodnoj prodaji i nije ih moguće nabaviti putem posrednika, već se prodaju direktno stručnjaku koji ih koristi u svom radu.

REGISTRACIJA


Kako biste mogli naručivati psihodijagnostička sredstva, prije prve narudžbe potrebno je proći kroz proces registracije.

Registracija uključuje sljedeće korake:

  1. Preuzmite obrazac Registracija za Ugovor, popunite ga i ispunjenog pošaljite na e-mail adresu nslap@nakladaslap.com

  2. Na temelju popunjenog obrasca napravit ćemo Ugovor o korištenju psihodijagnostičkih sredstava (dva primjerka) i poslati Vam ga poštom na adresu koju ste naveli.

  3. Ugovor potpisujete Vi i nadležna osoba u instituciji ili organizaciji. Jedan primjerak Ugovora ostaje Vama, a drugi nam pošaljite na adresu:

    NAKLADA SLAP d.o.o.
    Dr. Franje Tuđmana 33
    10450 Jastrebarsko

NARUDŽBA


Nakon potpisivanja Ugovora psihodijagnostička sredstva iz naše ponude dostupna su Vam za naručivanje.

VAŽNO! Prilikom prve narudžbe nekog od psihodijagnostičkih sredstava iz naše ponude OBAVEZNA je kupnja jednog od ponuđenih KOMPLETA kako biste imali sve pripadajuće komponente potrebne za njegovo korištenje.

U narednim narudžbama istog psihodijagnostičkog sredstva moguće je kupovati one komponente koje su Vam potrebne.

*Za neka od psihodijagnostičkih sredstava iz naše ponude potrebno je, s obzirom na struku osobe koja naručuje, proći dodatnu edukaciju. Njih možete naručiti, ali Vam ona neće biti isporučena dok ne završite potrebnu edukaciju.