Beckovi inventari za mlade – drugo izdanje za djecu i adolescente - BYI-II | Naklada Slap

Beckovi inventari za mlade – drugo izdanje za djecu i adolescente - BYI-II

Judith S. Beck, Aaron T. Beck, John B. Jolly, Robert A. SteerŠto mjeri: depresivnost, anksioznost, ljutnju, ometajuće ponašanje i samopoimanje
Dob: 7-18 godina
Primjena: individualna ili grupna
Trajanje: oko 5 minuta po inventaru (ukupno 25 minuta)
Ocjenjivanje: ručno
Norme: 835 učenika osnovnih i srednjih škola u dobi od 7 do 18 godina
Kategorizacija:
0   A   B   C


BYI-II Komplet
Šifra Naziv Cijena (€) Cijena (kn)
271-50 BYI-II Komplet (50 kom. BYI-II inventara – M, 50 kom. BYI-II inventara – Ž i Beck, Beck, Jolly i Steer: Priručnik za BYI-II) 283,69 2.137,50
BYI-II Komponente
Šifra Naziv Cijena (€) Cijena (kn)
271-01 BYI-II Inventar - M 124,43 937,50
271-02 BYI-II Inventar - Ž 124,43 937,50
271-90 Beck, Beck, Jolly i Steer: Priručnik za BYI-II. Jastrebarsko: Naklada Slap, 2009. 34,84 262,50
BYI-II Edukacija
Šifra Naziv Cijena (€) Cijena (kn)


Napomena: Za nepsihologe je obavezna edukacija.

Beckovi inventari za mlade – drugo izdanje za djecu i adolescente (BYI-II) sastoje se od pet inventara samoiskaza koji se koriste za zahvaćanje doživljaja depresije, anksioznosti, ljutnje, ometajućeg ponašanja i samopoimanja djece i adolescenata u dobi od 7 do 18 godina.

BYI-II je primjenjiv u različitim okruženjima (kliničkom, školskom, forenzičkom, rezidencijalnom i bolničkom okruženju). Može biti korisna pomoć za postavljanje dijagnoze ili određivanje tretmana, praćenje napretka djece uključene u neki tretman ili plan liječenja.

BYI-II uključuje pet različitih inventara:
 1. Beckov inventar depresije za djecu i adolescente (BDI-Y) namijenjen je prepoznavanju simptoma depresije kod djece i adolescenata. Inventar mjeri negativne misli koje djeca i adolescenti imaju o sebi, svome svijetu i budućnosti, a koje su karakteristične za depresivne mlade ljude. Čestice obuhvaćaju negativno viđenje svijeta, beznađe, vegetativne, somatske i motivacijske simptome depresije, te suicidalne misli, tužno raspoloženje, nesanicu i osjećaj bezvrijednosti. Može biti koristan za prepoznavanje učenika koji razmišljaju o smrti i kod kojih postoji rizik za samoubojstvo.
 2. Beckov inventar anksioznosti za djecu i adolescente (BAI-Y) odražava dječje strahove (npr. Strah u vezi sa školom, strah od ozljeda, strah za zdravlje), brige i fiziološke simptome povezane s anksioznošću. Može doprinijeti procjeni anksioznih sindroma i poremećaja. Čestice u ovom inventaru obuhvaćaju anksiozne emocije i kogniciju, somatsko/vegetativne simptome, simptome socijalne anksioznosti, zabrinutost zbog tjelesnog i psihičkog integriteta, te specifične strahove. Može biti od koristi za razlikovanje učenika čije su tegobe organskog podrijetla od onih čiji se simptomi vežu uz anksioznost.
 3. Beckov inventar ljutnje za djecu i adolescente (BANI-Y) obuhvaća osjećaj ljutnje i kognicije vezane uz ljutnju. Čestice uključuju doživljaj osobe da se s njom loše postupa, negativne misli o drugima, osjećaj ljutnje i fiziološku pobuđenost.
 4. Beckov inventar ometajućeg ponašanja djece i adolescenata (BDBI-Y) ispituje vrste ponašanja i stavove vezane uz poremećaj ophođenja, prkosno ponašanje i suprotstavljanje. Čestice obuhvaćaju agresivnost prema ljudima i životinjama, uništavanje imovine, varanje ili krađu, teže kršenje pravila, namjerno uzrujavanje drugih ljudi, prkošenje odraslima, osvetoljubivost i okrivljavanje drugih.
 5. Beckov inventar samopoimanja djece i adolescenata (BSCI-Y) ispituje percepciju vlastite kompetencije, snage i pozitivne vlastite vrijednosti. Mjeri se djetetovo samopoimanje, slika tijela, viđenje vlastitih kompetencija, te viđenje vlastitih odnosa s drugima.


Svaki inventar sadrži 20 tvrdnji, a zadatak djeteta je procijeniti koliko često određena tvrdnja vrijedi za njega, na skali od 0 (nikada) do 3 (uvijek). Moguće je primijeniti cjelokupni inventar ili odabrati pojedini njegov dio, ovisno o svrsi testiranja i o informacijama koje se žele dobiti.

Hrvatska standardizacija BYI-II inventara provedena je 835 učenika (412 M i 423 Ž) osnovnih i srednjih škola u dobi od 7 do 18 godina, iz svih područja Republike Hrvatske. Prikupljen je i klinički uzorak od 279 djece iz kliničkih centara u različitim dijelovim Republike Hrvatske.

Upute za prvu narudžbu psihodijagnostičkih sredstava


Psihodijagnostička sredstva dostupna u našoj ponudi namijenjena su kvalificiranim stručnjacima. U skladu s pravilnicima Hrvatske psihološke komore i psiholoških društava, a u svrhu profesionalne primjene instrumenata, prodaja je ograničena na diplomirane psihologe, psihijatre, logopede, defektologe i srodne struke, a za neke od njih potrebno je proći dodatnu edukaciju kako bi se mogli naručivati i koristiti u radu.

Nakon završene edukacije za pojedino psihodijagnostičko sredstvo, polaznici izvan Republike Hrvatske, prilikom prve narudžbe psihodijagnostičkih sredstava prolaze kroz postupak provjere diplome.

Psihodijagnostička sredstva nisu u slobodnoj prodaji i nije ih moguće nabaviti putem posrednika, već se prodaju direktno stručnjaku koji ih koristi u svom radu.

REGISTRACIJA


Kako biste mogli naručivati psihodijagnostička sredstva, prije prve narudžbe potrebno je proći kroz proces registracije.

Registracija uključuje sljedeće korake:

 1. Preuzmite obrazac Registracija za Ugovor, popunite ga i ispunjenog pošaljite na e-mail adresu nslap@nakladaslap.com

 2. Na temelju popunjenog obrasca napravit ćemo Ugovor o korištenju psihodijagnostičkih sredstava (dva primjerka) i poslati Vam ga poštom na adresu koju ste naveli.

 3. Ugovor potpisujete Vi i nadležna osoba u instituciji ili organizaciji. Jedan primjerak Ugovora ostaje Vama, a drugi nam pošaljite na adresu:

  NAKLADA SLAP d.o.o.
  Dr. Franje Tuđmana 33
  10450 Jastrebarsko

NARUDŽBA


Nakon potpisivanja Ugovora psihodijagnostička sredstva iz naše ponude dostupna su Vam za naručivanje.

VAŽNO! Prilikom prve narudžbe nekog od psihodijagnostičkih sredstava iz naše ponude OBAVEZNA je kupnja jednog od ponuđenih KOMPLETA kako biste imali sve pripadajuće komponente potrebne za njegovo korištenje.

U narednim narudžbama istog psihodijagnostičkog sredstva moguće je kupovati one komponente koje su Vam potrebne.

*Za neka od psihodijagnostičkih sredstava iz naše ponude potrebno je, s obzirom na struku osobe koja naručuje, proći dodatnu edukaciju. Njih možete naručiti, ali Vam ona neće biti isporučena dok ne završite potrebnu edukaciju.