Upitnik sramežljivosti i asertivnosti - USA-r | Naklada Slap

Upitnik sramežljivosti i asertivnosti - USA-r

Predrag Zarevski, Željko VukosavŠto mjeri: sramežljivost i asertivnost
Dob: od 1. razreda srednje škole nadalje
Primjena: individualna ili grupna
Trajanje: oko 15 minuta
Ocjenjivanje: CD za ocjenjivanje ili ručno (samokopirni list za odgovore)
Norme: 306 učenika srednje škole, 531 student, te 265 sudionika u dobi od 28 do 47 godina
Kategorizacija:
0   A   B   C


USA-r Komplet za papir-olovka primjenu i bodovanje
Šifra Naziv Cijena (€) Cijena (kn)
251-50 USA-r Komplet (10 kom. USA-r Upitnika – M, 10 kom. USA-r Upitnika – Ž, 100 kom. USA-r Listova za odgovore i Zarevski i Vukosav: Priručnik za USA-r) 132,72 1.000,00
USA-r Komplet za papir-olovka primjenu i elektroničko bodovanje
Šifra Naziv Cijena (€) Cijena (kn)
USA-r Komponente
Šifra Naziv Cijena (€) Cijena (kn)
251-01 USA-r Upitnik – M 33,18 250,00
251-02 USA-r Upitnik – Ž 33,18 250,00
251-03 USA-r List za odgovore 49,77 375,00
251-90 P. Zarevski i Ž.Vukosav: Priručnik za revidirani Upitnik sramežljivosti i asertivnosti (USA-r). Jastrebarsko: Naklada Slap, 2003., 18 str. 16,59 125,00
USA-r Dodatno
Šifra Naziv Cijena (€) Cijena (kn)
251-60 CD za ocjenjivanje 100 kredita 66,36 500,00


Upitnik ima dva oblika, od po 37 čestica, koji se sadržajno razlikuju: oblik za muškarce (USA/M-r) i oblik za žene (USA/Ž-r). Svaka čestica USA-r upitnika je zapravo podražajna situacija, a zadatak ispitanika je među ponuđenim odgovorima odabrati onaj koji je najtipičniji za njega u takvoj situaciji.

Uz generalne rezultate na skalama sramežljivosti i asertivnosti, dobivaju se još i četiri rezultata koja se odnose na heteroseksualne interakcije. Prvi rezultat odnosi se na interakciju s osobama suprotnog spola s kojima se želi ostvariti emocionalna veza, a ostala tri na kognitivne teškoće, emocionalne aspekte te vidljive fiziološke manifestacije i unutarnje reakcije u situacijama heteroseksualne interakcije.

Hrvatske norme prikupljene su na tristotinjak učenika trećih razreda zagrebačkih gimnazija i srednjih strukovnih škola, na uzorku od preko 500 studenata Sveučilišta u Zagrebu i na ispitanicima u dobi od 28 do 47 godina iz različitih gradova Hrvatske.


Upute za prvu narudžbu psihodijagnostičkih sredstava


Psihodijagnostička sredstva dostupna u našoj ponudi namijenjena su kvalificiranim stručnjacima. U skladu s pravilnicima Hrvatske psihološke komore i psiholoških društava, a u svrhu profesionalne primjene instrumenata, prodaja je ograničena na diplomirane psihologe, psihijatre, logopede, defektologe i srodne struke, a za neke od njih potrebno je proći dodatnu edukaciju kako bi se mogli naručivati i koristiti u radu.

Nakon završene edukacije za pojedino psihodijagnostičko sredstvo, polaznici izvan Republike Hrvatske, prilikom prve narudžbe psihodijagnostičkih sredstava prolaze kroz postupak provjere diplome.

Psihodijagnostička sredstva nisu u slobodnoj prodaji i nije ih moguće nabaviti putem posrednika, već se prodaju direktno stručnjaku koji ih koristi u svom radu.

REGISTRACIJA


Kako biste mogli naručivati psihodijagnostička sredstva, prije prve narudžbe potrebno je proći kroz proces registracije.

Registracija uključuje sljedeće korake:

  1. Preuzmite obrazac Registracija za Ugovor, popunite ga i ispunjenog pošaljite na e-mail adresu nslap@nakladaslap.com

  2. Na temelju popunjenog obrasca napravit ćemo Ugovor o korištenju psihodijagnostičkih sredstava (dva primjerka) i poslati Vam ga poštom na adresu koju ste naveli.

  3. Ugovor potpisujete Vi i nadležna osoba u instituciji ili organizaciji. Jedan primjerak Ugovora ostaje Vama, a drugi nam pošaljite na adresu:

    NAKLADA SLAP d.o.o.
    Dr. Franje Tuđmana 33
    10450 Jastrebarsko

NARUDŽBA


Nakon potpisivanja Ugovora psihodijagnostička sredstva iz naše ponude dostupna su Vam za naručivanje.

VAŽNO! Prilikom prve narudžbe nekog od psihodijagnostičkih sredstava iz naše ponude OBAVEZNA je kupnja jednog od ponuđenih KOMPLETA kako biste imali sve pripadajuće komponente potrebne za njegovo korištenje.

U narednim narudžbama istog psihodijagnostičkog sredstva moguće je kupovati one komponente koje su Vam potrebne.

*Za neka od psihodijagnostičkih sredstava iz naše ponude potrebno je, s obzirom na struku osobe koja naručuje, proći dodatnu edukaciju. Njih možete naručiti, ali Vam ona neće biti isporučena dok ne završite potrebnu edukaciju.