Skala suočavanja sa stresom za djecu i adolescente - SUO | Naklada Slap

Skala suočavanja sa stresom za djecu i adolescente - SUO

Anita Vulić-PrtorićŠto mjeri: suočavanje sa stresom
Dob: 9-18 godina
Primjena: individualna ili grupna
Trajanje: oko 20 minuta
Ocjenjivanje: CD za ocjenjivanje ili ručno (šablone), kvantitativno i kvalitativno
Norme: 542 učenika 5. do 8. razreda osnovne škole i 1. do 4. razreda srednje škole
Kategorizacija:
0   A   B   C


SUO Komplet za papir-olovka primjenu i bodovanje
Šifra Naziv Cijena (€) Cijena (kn)
249-50 100 kom. Upitnika - M, 100 kom. Upitnika – Ž, 200 kom. Profila, Šablone i Priručnik 256,49 1.932,50
SUO Komplet za papir-olovka primjenu i elektroničko bodovanje
Šifra Naziv Cijena (€) Cijena (kn)
249-51 100 kom. Upitnika - M, 100 kom. Upitnika - Ž, Priručnik i elektroničko bodovanje 100 kredita - -
SUO Komponente
Šifra Naziv Cijena (€) Cijena (kn)
249-01 SUO Upitnik - M 100 kom. 58,07 437,50
249-02 SUO Upitnik - Ž 100 kom. 58,07 437,50
249-03 SUO Profil 100 kom. 49,77 375,00
249-20 SUO Šablone 19,91 150,00
249-90 SUO Priručnik 20,90 157,50
SUO Dodatno
Šifra Naziv Cijena (€) Cijena (kn)
249-60 SUO elektroničko bodovanje 100 kredita 82,95 625,00
SUO Edukacija
Šifra Naziv Cijena (€) Cijena (kn)
10550 Anksioznost i depresivnost u djece i adolescenata – psihološka procjena – edukacija - -


Skala SUO daje informacije o čestini i procjeni efikasnosti korištenja određenih stilova suočavanja, a konstruirana je tako da se prilagodbom upute može koristiti i za mjerenje dispozicijskog i za mjerenje situacijskog suočavanja.

Sadrži 7 subskala, od kojih svaka opisuje jednu dimenziju suočavanja:
1. Rješavanje problema (9 čestica)
2. Kognitivno restrukturiranje (8 čestica)
3. Emocionalna reaktivnost (8 čestica)
4. Distrakcija (10 čestica)
5. Izbjegavanje (11 čestica)
6. Traženje socijalne podrške od strane prijatelja (6 čestica)
7. Traženje socijalne podrške od strane obitelji (6 čestica)


Skala ukupno sadrži 58 čestica, a zadatak ispitanika je za svaku strategiju označiti frekvenciju njena korištenja i njenu učinkovitost, na skali od 4 stupnja.

Hrvatska standardizacija SUO skale provedena je na 542 učenika 5. do 8. razreda osnovne škole i 1. do 4. razreda srednje škole u Zadru i Splitu.

Upute za prvu narudžbu psihodijagnostičkih sredstava


Psihodijagnostička sredstva dostupna u našoj ponudi namijenjena su kvalificiranim stručnjacima. U skladu s pravilnicima Hrvatske psihološke komore i psiholoških društava, a u svrhu profesionalne primjene instrumenata, prodaja je ograničena na diplomirane psihologe, psihijatre, logopede, defektologe i srodne struke, a za neke od njih potrebno je proći dodatnu edukaciju kako bi se mogli naručivati i koristiti u radu.

Nakon završene edukacije za pojedino psihodijagnostičko sredstvo, polaznici izvan Republike Hrvatske, prilikom prve narudžbe psihodijagnostičkih sredstava prolaze kroz postupak provjere diplome.

Psihodijagnostička sredstva nisu u slobodnoj prodaji i nije ih moguće nabaviti putem posrednika, već se prodaju direktno stručnjaku koji ih koristi u svom radu.

REGISTRACIJA


Kako biste mogli naručivati psihodijagnostička sredstva, prije prve narudžbe potrebno je proći kroz proces registracije.

Registracija uključuje sljedeće korake:

  1. Preuzmite obrazac Registracija za Ugovor, popunite ga i ispunjenog pošaljite na e-mail adresu nslap@nakladaslap.com

  2. Na temelju popunjenog obrasca napravit ćemo Ugovor o korištenju psihodijagnostičkih sredstava (dva primjerka) i poslati Vam ga poštom na adresu koju ste naveli.

  3. Ugovor potpisujete Vi i nadležna osoba u instituciji ili organizaciji. Jedan primjerak Ugovora ostaje Vama, a drugi nam pošaljite na adresu:

    NAKLADA SLAP d.o.o.
    Dr. Franje Tuđmana 33
    10450 Jastrebarsko

NARUDŽBA


Nakon potpisivanja Ugovora psihodijagnostička sredstva iz naše ponude dostupna su Vam za naručivanje.

VAŽNO! Prilikom prve narudžbe nekog od psihodijagnostičkih sredstava iz naše ponude OBAVEZNA je kupnja jednog od ponuđenih KOMPLETA kako biste imali sve pripadajuće komponente potrebne za njegovo korištenje.

U narednim narudžbama istog psihodijagnostičkog sredstva moguće je kupovati one komponente koje su Vam potrebne.

*Za neka od psihodijagnostičkih sredstava iz naše ponude potrebno je, s obzirom na struku osobe koja naručuje, proći dodatnu edukaciju. Njih možete naručiti, ali Vam ona neće biti isporučena dok ne završite potrebnu edukaciju.