Progresivne matrice u boji - CPM | Naklada Slap

Progresivne matrice u boji - CPM

John C. RavenŠto mjeri: eduktivnu sposobnost
Dob: 5-11 godina, starije osobe
Primjena: individualna ili grupna
Trajanje: 15-30 minuta
Ocjenjivanje: ručno (samokopirni obrazac za odgovore)
Norme: prema izvorniku
Kategorizacija:
0   A   B   C


CPM Komplet
Šifra Naziv Cijena (€) Cijena (kn)
011-50 CPM Osnovni komplet (CPM Test 5 kom. CPM List za odgovore s križanjem 50 kom. CPM List za odgovore s upisivanjem 50 kom. CPM Paralelni test 5 kom. CPM Paralelni – List za odg. s križanjem 50 kom. Opći Pregled, CPM Priručnik) 752,60 5.670,50
CPM Paralelni komplet
Šifra Naziv Cijena (€) Cijena (kn)
CPM Komponente
Šifra Naziv Cijena (€) Cijena (kn)
011-01 CPM Test 290,33 2.187,50
011-02 CPM List za odgovore s križanjem 49,77 375,00
011-03 CPM List za odgovore s upisivanjem 49,77 375,00
011-10 CPM Paralelni Test 248,86 1.875,00
011-11 CPM Paralelni – List za odg. s križanjem 49,77 375,00
011-90 J. C.Raven i sur.: Priručnik -1. dio: Opći pregled. Jastrebarsko: Naklada Slap, 1999., 88 str. 32,05 241,50
011-91 J.C. Raven i sur.: Priručnik 2. dio: CPM 32,05 241,50


NAPOMENA: S obzirom na to da su cijene dijelova kompleta koji se uvoze u originalnom obliku podložne promjenama od strane izdavača originala - Pearson, cijene tih dijelova kompleta dostupne su na upit i ovisne o trenutnoj cijeni originala.

CPM je široko korišten instrument za procjenu opće inteligencije. Uspješno se koristi u radu s djecom od 5 do 11 godina, starijim osobama, osobama koje ne govore ili ne razumiju jezik, koje pate od tjelesnih oštećenja, afazije ili cerebralne paralize, s gluhim osobama, te s osobama s intelektualnim deficitom.
Zadatak ispitanika je među ponuđenim odgovorima odabrati onaj koji upotpunjuje matricu s jednim „praznim“ dijelom. Sastoji se od 36 zadataka raspoređenih u 3 serije, a postoji i njegov paralelan oblik (CPM Paralelni).


Upute za prvu narudžbu psihodijagnostičkih sredstava


Psihodijagnostička sredstva dostupna u našoj ponudi namijenjena su kvalificiranim stručnjacima. U skladu s pravilnicima Hrvatske psihološke komore i psiholoških društava, a u svrhu profesionalne primjene instrumenata, prodaja je ograničena na diplomirane psihologe, psihijatre, logopede, defektologe i srodne struke, a za neke od njih potrebno je proći dodatnu edukaciju kako bi se mogli naručivati i koristiti u radu.

Nakon završene edukacije za pojedino psihodijagnostičko sredstvo, polaznici izvan Republike Hrvatske, prilikom prve narudžbe psihodijagnostičkih sredstava prolaze kroz postupak provjere diplome.

Psihodijagnostička sredstva nisu u slobodnoj prodaji i nije ih moguće nabaviti putem posrednika, već se prodaju direktno stručnjaku koji ih koristi u svom radu.

REGISTRACIJA


Kako biste mogli naručivati psihodijagnostička sredstva, prije prve narudžbe potrebno je proći kroz proces registracije.

Registracija uključuje sljedeće korake:

  1. Preuzmite obrazac Registracija za Ugovor, popunite ga i ispunjenog pošaljite na e-mail adresu nslap@nakladaslap.com

  2. Na temelju popunjenog obrasca napravit ćemo Ugovor o korištenju psihodijagnostičkih sredstava (dva primjerka) i poslati Vam ga poštom na adresu koju ste naveli.

  3. Ugovor potpisujete Vi i nadležna osoba u instituciji ili organizaciji. Jedan primjerak Ugovora ostaje Vama, a drugi nam pošaljite na adresu:

    NAKLADA SLAP d.o.o.
    Dr. Franje Tuđmana 33
    10450 Jastrebarsko

NARUDŽBA


Nakon potpisivanja Ugovora psihodijagnostička sredstva iz naše ponude dostupna su Vam za naručivanje.

VAŽNO! Prilikom prve narudžbe nekog od psihodijagnostičkih sredstava iz naše ponude OBAVEZNA je kupnja jednog od ponuđenih KOMPLETA kako biste imali sve pripadajuće komponente potrebne za njegovo korištenje.

U narednim narudžbama istog psihodijagnostičkog sredstva moguće je kupovati one komponente koje su Vam potrebne.

*Za neka od psihodijagnostičkih sredstava iz naše ponude potrebno je, s obzirom na struku osobe koja naručuje, proći dodatnu edukaciju. Njih možete naručiti, ali Vam ona neće biti isporučena dok ne završite potrebnu edukaciju.