Skala strahova i anksioznosti za djecu i adolescente - SKAD-62 | Naklada Slap

Skala strahova i anksioznosti za djecu i adolescente - SKAD-62

Anita Vulić-PrtorićŠto mjeri: strahove i anksioznost
Dob: 10-18 godina
Primjena: individualna ili grupna
Trajanje: oko 20 minuta
Ocjenjivanje: CD za ocjenjivanje ili ručno (šablone), kvantitativno i kvalitativno
Norme: 2438 učenika od 5. razreda osnovne do 4. razreda srednje škole, te 156 djece i adolescenata s različitim poteškoćama
Kategorizacija:
0   A   B   C


SKAD-62 Komplet za papir-olovka primjenu i bodovanje
Šifra Naziv Cijena (€) Cijena (kn)
253-50 SKAD-62 Komplet 146,99 1.107,50
SKAD-62 Komplet za papir-olovka primjenu i elektroničko bodovanje
Šifra Naziv Cijena (€) Cijena (kn)
253-51 100 kom. Upitnika - M, 100 kom. Upitnika - Ž, Priručnik i elektroničko bodovanje 100 kredita - -
SKAD-62 Komponente
Šifra Naziv Cijena (€) Cijena (kn)
253-01 SKAD-62 Upitnik – M 100 kom. 41,48 312,50
253-02 SKAD-62 Upitnik – Ž 100 kom. 41,48 312,50
253-03 SKAD-62 Profil 200 kom. 33,18 250,00
253-20 SKAD-62 Šablone 9,95 75,00
253-90 SKAD-62 Priručnik 20,90 157,50
SKAD-62 Dodatno
Šifra Naziv Cijena (€) Cijena (kn)
253-60 SKAD-62 elektroničko bodovanje 100 kredita 82,95 625,00
SKAD-62 Edukacija
Šifra Naziv Cijena (€) Cijena (kn)
10550 Anksioznost i depresivnost u djece i adolescenata – psihološka procjena – edukacija - -


Skala SKAD-62 konstruirana je na temelju popisa simptoma anksioznih poremećaja iz DSM-IV klasifikacije, pri čemu nisu obuhvaćeni simptomi posttraumatskog i akutnog stresnog poremećaja.

Sadrži ukupno 62 čestice koje opisuju najčešće strahove, te simptome i sindrome anksioznosti u djetinjstvu i adolescenciji. Obuhvaća 8 subskala:
1. Skala ispitne anksioznosti (ISP) (11 čestica)
2. Skala socijalne anksioznosti (SOC) (10 čestica)
3. Skala separacijske anksioznosti (SEP) (11 čestica)
4. Skala opsesivno-kompulzivnih simptoma (OPKO) (8 čestica)
5. Skala anksiozne osjetljivosti/panični napadi/agorafobija (APA) (12 čestica)
6. Skala zabrinutosti (ZAB) (9 čestica)
7. Skala somatizacije (SOMA) (15 čestica iz skala ISP, SEP, SOC i APA)
8. Skala specifičnih strahova i fobija (SSF) (pitanje otvorenog tipa)


Zadatak ispitanika pri ispunjavanju skale je procijeniti koliko je navedena tvrdnja za njega točna, na ljestvici od 5 stupnjeva, te na pitanju otvorenog tipa nabrojiti i opisati svoje strahove.

Skala se može primjenjivati u razrednom okruženju i vrlo je korisna u ranom prepoznavanju i identifikaciji djece koja imaju simptome pretjeranog strahovanja i anksioznosti.

Hrvatska standardizacija napravljena je na normativnom uzorku učenika od 5. razreda osnovne do 4. razreda srednje škole, te na kliničkom uzorku djece i adolescenata koji su upućeni kliničkim psiholozima zbog različitih poteškoća.

Upute za prvu narudžbu psihodijagnostičkih sredstava


Psihodijagnostička sredstva dostupna u našoj ponudi namijenjena su kvalificiranim stručnjacima. U skladu s pravilnicima Hrvatske psihološke komore i psiholoških društava, a u svrhu profesionalne primjene instrumenata, prodaja je ograničena na diplomirane psihologe, psihijatre, logopede, defektologe i srodne struke, a za neke od njih potrebno je proći dodatnu edukaciju kako bi se mogli naručivati i koristiti u radu.

Nakon završene edukacije za pojedino psihodijagnostičko sredstvo, polaznici izvan Republike Hrvatske, prilikom prve narudžbe psihodijagnostičkih sredstava prolaze kroz postupak provjere diplome.

Psihodijagnostička sredstva nisu u slobodnoj prodaji i nije ih moguće nabaviti putem posrednika, već se prodaju direktno stručnjaku koji ih koristi u svom radu.

REGISTRACIJA


Kako biste mogli naručivati psihodijagnostička sredstva, prije prve narudžbe potrebno je proći kroz proces registracije.

Registracija uključuje sljedeće korake:

  1. Preuzmite obrazac Registracija za Ugovor, popunite ga i ispunjenog pošaljite na e-mail adresu nslap@nakladaslap.com

  2. Na temelju popunjenog obrasca napravit ćemo Ugovor o korištenju psihodijagnostičkih sredstava (dva primjerka) i poslati Vam ga poštom na adresu koju ste naveli.

  3. Ugovor potpisujete Vi i nadležna osoba u instituciji ili organizaciji. Jedan primjerak Ugovora ostaje Vama, a drugi nam pošaljite na adresu:

    NAKLADA SLAP d.o.o.
    Dr. Franje Tuđmana 33
    10450 Jastrebarsko

NARUDŽBA


Nakon potpisivanja Ugovora psihodijagnostička sredstva iz naše ponude dostupna su Vam za naručivanje.

VAŽNO! Prilikom prve narudžbe nekog od psihodijagnostičkih sredstava iz naše ponude OBAVEZNA je kupnja jednog od ponuđenih KOMPLETA kako biste imali sve pripadajuće komponente potrebne za njegovo korištenje.

U narednim narudžbama istog psihodijagnostičkog sredstva moguće je kupovati one komponente koje su Vam potrebne.

*Za neka od psihodijagnostičkih sredstava iz naše ponude potrebno je, s obzirom na struku osobe koja naručuje, proći dodatnu edukaciju. Njih možete naručiti, ali Vam ona neće biti isporučena dok ne završite potrebnu edukaciju.