Pravaštvo u Požeškoj županiji (1895. – 1914.) | Naklada Slap

Pravaštvo u Požeškoj županiji (1895. – 1914.)

Mislav Gabelica


  • Format: 17 x 24
  • Uvez: Tvrdi uvez + ovitak
  • Opseg: 236 str.
  • ISBN: 978-953-191-934-0

  • Redovna cijena: 199,50 kn (26,48 €)


Cilj je ove knjige predstaviti pojedince, zaslužne za širenje pravaštva u Požeškoj županiji, odrediti u kojim su mjestima Požeške županije bila glavna uporišta pravaštva, rekonstruirati društveno-ekonomsku strukturu pristaša pojedinih pravaških političkih stranaka na tom području, te istaknuti glavne prijepore između pristaša tih stranaka na tom području, koji su bili odraz njihovih ideoloških razlika. Tema ove knjige je vremenski omeđena s jedne strane 1895. godinom, kada dolazi do prvog većeg raskola u dotad jedinstvenoj Stranci prava, a s druge strane izbijanjem Prvoga svjetskog rata, kada politička aktivnost u banskoj Hrvatskoj zamire u onoj formi, u kojoj je vođena do tada, da bi se nakon rata pojavila u posve novoj formi.