Praktikum | Naklada Slap

Praktikum

Okoliš i higijena držanja životinja

Marija Vučemilo, Alenka Tofant


  • Format: 21,5 x 30,5
  • Uvez: Meki uvez
  • Opseg: 156 str.
  • ISBN: 978-953-191-393-5

  • Redovna cijena: 189,00 kn (25,08 €)
  • Web cijena/osobna kupnja: 170,10 kn (22,58 €)


Novo!
Studenti, uz predočenje x-ice, u Centru za edukacije i istraživanja Naklade Slap, Miramarska cesta 105, knjigu Praktikum "Okoliš i higijena držanja životinja" mogu nabaviti po cijeni od 150,00 kn (ne odnosi se na kupovinu putem R1 računa niti slanje poštom).


Praktikum "OKOLIŠ I HIGIJENA DRŽANJA ŽIVOTINJA" napisan je s ciljem da studentima preddiplomskog i diplomskog studija Veterinarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu omogući stjecanje osnovnog znanja potrebnog za razumijevanje teoretskog područja u svezi s kolegijima "Okoliš, vladanje i dobrobit životinja" i "Higijena i držanje životinja" te omogući lakše savladavanje nastavnog plana i programa koji se odnosi na praktičnu laboratorijsku i terensku nastavu.

Prvi dio praktikuma se odnosi na kolegij "Okoliš, vladanje i dobrobit životinja" koji se sluša u I. Godini studija. Uvodno se opisuju svojstva tla s kojima studenti veterinarske medicine moraju osnovno biti upoznati, jer su u uskoj vezi s veterinarskom djelatnosti vezanoj za okoliš, zdravlje i dobrobit životinja, a zatim su opisani postupci određivanja pojedinih parametara tla koji se izvode na laboratorijskim vježbama. U drugom poglavlju praktikuma su opisane najvažnije spoznaje o značenju vode za zdravlje i proizvodnost životinja, a zatim se u drugom dijelu, koji se odnosi na praktično izvođenje u laboratoriju, detalnjo opisuju postupci određivanja parametara koji su značajni za kakvoću vode.

Treće poglavlje sadrži teoretske spoznaje o mikroklimatskim pokazateljima značajnim za zdravlje i dobrobit životinja u uzgoju, što se kasnije obrađuje na praktičnim vježbama u laboratoriju. Naučena teoretska znanja primjenjuju se u praksi na farmi gdje se na osnovu mjerenja i testiranja mikroklimatskih pokazatelja donosi nalaz i mišljenje o smještajnim prilikama. U četvrtom poglavlju koje se odnosi na područje Sanitacije najprije su opisane teoretske spoznaje o higijenskim mjerama dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije, a dio poglavlja koji se odnosi na praktični dio, laboratorijske vježbe, obrađuje osnovne postupke određivanja svojstava dezinficijensa i njihove učinkovitosti.

Potreba za ovakvom vrstom praktikuma dugo je prisutna. Zadnji iz područja animalne higijene tiskan je davne 1962. godine, stoga je osnovna nakana autorica pisanjem ovog praktikuma bila studentima olakšati i učiniti razumljivijom praktičnu nastavu te dati poticaj da je izvode s razumijevanjem i interesom.