Materijalna kultura - značenje i praksa | Naklada Slap

Materijalna kultura - značenje i praksa

Igor Kulenović


  • Format: 16,5 × 22,5
  • Uvez: Tvrdi uvez
  • Opseg: 160 str.
  • ISBN: -

  • Redovna cijena: 147,00 kn (19,51 €)
  • Web cijena/osobna kupnja: 132,30 kn (17,56 €)


U ovoj knjizi iznesene su osnovne karakteristike i obrasci arheološkog materijala na kojemu se temelji interpretacija društvenih procesa na početku kasnog brončanog doba u kontinentalnoj Hrvatskoj. Budući da je uža tema tumačenje društvenih odnosa materijalnom kulturom, materijal je bio posebno zanimljiv upravo zbog toga što se čini da društvenih razlika u spomenutom razdoblju nema ili ih je nemoguće rekonstruirati.

Namjera ovog rada nije definitivna i konačna interpretacija nekog problema u arheologiji. Poanta je u tome da pokažemo kako je koncepcijski i interpretativni prostor puno širi od onog na koji smo navikli. Knjiga Materijalna kultura – značenje i praksa tek je mali korak prema sustavnom teorijskom promišljanju procesa koji su se mogli odvijati u prošlosti.