Prijava: RCFT i srodni testovi: neuropsihologijska procjena vidne percepcije, konstrukcije i pamćenja kod djece i odraslih | Naklada Slap

Obrazac za prijavu na edukaciju

Ispunite ovaj obrazac kako biste se prijavili na edukaciju. Podaci koje navedete bit će korišteni u skladu s Izjavom o privatnosti i sigurnosti podataka.


Edukacija: RCFT i srodni testovi: neuropsihologijska procjena vidne percepcije, konstrukcije i pamćenja kod djece i odraslih

Termin: 21.11.2022

Prijave na ovaj termin nisu moguće.