Prijava: Minnesota multifazični inventar ličnosti (MMPI-2) – početna edukacija | Naklada Slap

Obrazac za prijavu na edukaciju

Ispunite ovaj obrazac kako biste se prijavili na edukaciju. Podaci koje navedete bit će korišteni u skladu s Izjavom o privatnosti i sigurnosti podataka.


Edukacija: Minnesota multifazični inventar ličnosti (MMPI-2) – početna edukacija

Termin: 28.10.2022

Podaci za slanje ponude

Podaci o polaznicima

Napomena