Prijava: Ovladavanje čitanjem - od teorije do praktičnih vježbi Edukacija za logopede, psihologe, pedagoge, učitelje, knjižničare i roditelje | Naklada Slap

Obrazac za prijavu na edukaciju

Ispunite ovaj obrazac kako biste se prijavili na edukaciju. Podaci koje navedete bit će korišteni u skladu s Izjavom o privatnosti i sigurnosti podataka.


Edukacija: Ovladavanje čitanjem - od teorije do praktičnih vježbi
Edukacija za logopede, psihologe, pedagoge, učitelje, knjižničare i roditelje


Termin: 21.10.2022

Prijave na ovaj termin nisu moguće.