Prijava: Procjenjivanje predvještina čitanja i pisanja kod školskih obveznika – PredČiP | Naklada Slap

Obrazac za prijavu na edukaciju

Ispunite ovaj obrazac kako biste se prijavili na edukaciju. Podaci koje navedete bit će korišteni u skladu s Izjavom o privatnosti i sigurnosti podataka.


Edukacija: Procjenjivanje predvještina čitanja i pisanja kod školskih obveznika – PredČiP

Termin: 02.09.2022

Podaci za slanje ponude

Podaci o polaznicima

Napomena