Prijava: Wechslerov test pamćenja za odrasle - WMS-IV-HR | Naklada Slap

Obrazac za prijavu na edukaciju

Ispunite ovaj obrazac kako biste se prijavili na edukaciju. Podaci koje navedete bit će korišteni u skladu s Izjavom o privatnosti i sigurnosti podataka.


Edukacija: Wechslerov test pamćenja za odrasle - WMS-IV-HR

Termin: 05.12.2022 - 06.12.2022

Podaci za slanje ponude

Podaci o polaznicima

Napomena