Prijava: Bender vizualno-motorički geštalt test-II (Bender-geštalt II) | Naklada Slap

Obrazac za prijavu na edukaciju

Ispunite ovaj obrazac kako biste se prijavili na edukaciju. Podaci koje navedete bit će korišteni u skladu s Izjavom o privatnosti i sigurnosti podataka.


Edukacija: Bender vizualno-motorički geštalt test-II (Bender-geštalt II)

Termin: 25.11.2022

Podaci za slanje ponude

Podaci o polaznicima

Napomena