Prijava: Wechslerov test inteligencije za odrasle - WAIS-IV-HR | Naklada Slap

Obrazac za prijavu na edukaciju

Ispunite ovaj obrazac kako biste se prijavili na edukaciju. Podaci koje navedete bit će korišteni u skladu s Izjavom o privatnosti i sigurnosti podataka.


Edukacija: Wechslerov test inteligencije za odrasle - WAIS-IV-HR

Termin: 24.10.2022 - 25.10.2022

Prijave na ovaj termin nisu moguće.