Prijava: Integracija PAI rezultata u nalaz psihologa *NOVO* | Naklada Slap

Obrazac za prijavu na edukaciju

Ispunite ovaj obrazac kako biste se prijavili na edukaciju. Podaci koje navedete bit će korišteni u skladu s Izjavom o privatnosti i sigurnosti podataka.


Edukacija: Integracija PAI rezultata u nalaz psihologa *NOVO*

Termin: 12.12.2022

Podaci za slanje ponude

Podaci o polaznicima

Napomena