Prijava: Motivacijski intervju u zdravstvu i socijalnoj skrbi Što je motivacijski intervju, kako ga provoditi i koja je njegova korist? | Naklada Slap

Obrazac za prijavu na edukaciju

Ispunite ovaj obrazac kako biste se prijavili na edukaciju. Podaci koje navedete bit će korišteni u skladu s Izjavom o privatnosti i sigurnosti podataka.


Edukacija: Motivacijski intervju u zdravstvu i socijalnoj skrbi
Što je motivacijski intervju, kako ga provoditi i koja je njegova korist?


Termin: 27.10.2022

Prijave na ovaj termin nisu moguće.