Rezultati pretraživanja
Uglovnica Strossmayerov trg, Ul. Dr. Vladka Mačeka
Na razglednici: Povelja Bele IV. od 12. siječnja 1257. Pečat trgovišta...
> Knjige > Razglednice

Uključite svoj mozak
Zbirka duhovitih i učinkovitih preporuka za bolje iskorištenje vlastitih...
> Knjige > Zanimljiva psihologija

Ultrazvučni atlas trbušne anatomije
Ultrazvučnim se pregledom prikazuje niz presjeka. Osnovu u tumačenju nalaza...
> Knjige > Medicina

Umijeće roditeljske ljubavi
To pojedinačno, to sasvim osobito između roditelja i djeteta – uvjet je...
> Knjige > Dječja psihologija

Upitnik anksioznosti kao stanja i osobine ličnosti - STAI
STAI se sastoji od dvije ljestvice za samoprocjenu: 1. S-ljestvica je mjera...
> Psihodijagnostička sredstva > Upitnici za ispitivanje ličnosti

Upitnik anksioznosti kao stanja i osobine ličnosti za djecu - STAIC
STAIC je po strukturi i sadržaju analogan STAI upitniku i također se sastoji...
> Psihodijagnostička sredstva > Upitnici za ispitivanje ličnosti

Upitnik izgaranja na poslu Christine Maslach – MBI
Upitnik izgaranja na poslu Christine Maslach (MBI) danas se smatra...
> Psihodijagnostička sredstva > Upitnici za ispitivanje ličnosti

Upitnik ljutnje kao stanja i osobine ličnosti - STAXI-2
STAXI-2 se sastoji od 57 čestica i podijeljen je na tri dijela: 1. dio...
> Psihodijagnostička sredstva > Upitnici za ispitivanje ličnosti

Upitnik o načinima suočavanja sa stresom - WOC
Upitnik o načinima suočavanja sa stresom (WOC) razvijen je da bi...
> Psihodijagnostička sredstva > Upitnici za ispitivanje ličnosti

Upitnik sramežljivosti i asertivnosti - USA-r
Upitnik ima dva oblika, od po 37 čestica, koji se sadržajno razlikuju: oblik...
> Psihodijagnostička sredstva > Upitnici za ispitivanje ličnosti

Upravljanje znanjem
Prvo poglavlje bavi se promijenjenim okruženjem natjecanja u društvu znanja...
> Knjige > Psihologija

Usamljenost
Iz sadržaja: Oblici odvojenosti od drugih; Teorijska shvaćanja i pristupi...
> Knjige > Psihologija

Uvod u kliničku psihologiju
Iz sadržaja: Klinička psihologija: definicije i povijest; Pristupi u kliničkoj...
> Knjige > Klinička psihologija/psihijatrija

Uvod u penološku psihologiju
Iz sadržaja: Psihologija u penološkom tretmanu; Stres i adaptacija na kazneni...
> Knjige > Psihologija

Uvod u psihologiju
Iz sadržaja: Što je psihologija?; Organske osnove naših doživljaja;...
> Knjige > Psihologija

Uvod u psihološku njegu u sestrinstvu i zdravstvenim strukama
Njegovanje je u središtu onoga što rade medicinske sestre i drugi zdravstveni...
> Knjige > Medicina


Košarica 
- 
Korisnički račun 
mailing lista
Redovito primajte naše obavijesti

Saznajte više