Rezultati pretraživanja
Samopoimanje mladih
Iz sadržaja: Uvod; Općenito o samopoimanju; Samopoimanje mladih.
> Knjige > Psihologija

Samopredstavljanje
Iz sadržaja: Teorijske osnove; Ciljevi, problemi i istraživačke pretpostavke;...
> Knjige > Psihologija

Samoregulacija učenja
Prije tridesetak godina u psihologiji obrazovanja došlo je do razvoja paradigme...
> Knjige > Psihologija

Samostalno učenje
Iz sadržaja: Što je samostalno učenje; Neka istraživanja misaono-verbalnoga...
> Knjige > Psihologija

Savjetovanje i terapija u tugovanju
Iz sadržaja: Privrženost, gubitak i doživljaj gubitka; Razumijevanje procesa...
> Knjige > Psihoterapija i savjetovanje

Savjetovanje usmjereno na osobu
Prošlo je gotovo dvadeset godina od prvog izdanja knjige Savjetovanje...
> Knjige > Psihoterapija i savjetovanje

Savjetovatelj – stručnjak
Ovo je knjiga o procesu savjetovanja. Vješt i osjetljiv stručnjak taj će proces...
> Knjige > Psihoterapija i savjetovanje

Shizofrenija - Kako naučiti nositi se s bolešću
Iz sadržaja: Shizofrenija - što je to zapravo; Liječnička dijagnoza; Čestoća,...
> Knjige > Psihoterapija i savjetovanje

Shizofrenije
Prvi hrvatski sveobuhvatni udžbenik o shizofrenijama sastavljen na temelju...
> Knjige > Psihologija

Sigmund Freud
Iz sadržaja: Čovjek i njegovo djelo; Kratki biografski pregled kao sažeti...
> Knjige > Biografije

Silvije Strahimir Kranjčević
Iz sadržaja: Silvije Strahimir Kranjčević i njegovo vrijeme (Kronologija); Nad...
> Knjige > Biografije

Skala autodestruktivnosti - SAD
Posebna iskoristivost skale autodestruktivnosti (SAD) je u kliničkoj praksi,...
> Psihodijagnostička sredstva > Upitnici za ispitivanje ličnosti

Skala depresivnosti za djecu i adolescente - SDD
Skala depresivnosti za djecu i adolescente (SDD) je namijenjena za mjerenje...
> Psihodijagnostička sredstva > Upitnici za ispitivanje ličnosti

Skala strahova i anksioznosti za djecu i adolescente - SKAD-62
Skala SKAD-62 konstruirana je na temelju popisa simptoma anksioznih...
> Psihodijagnostička sredstva > Upitnici za ispitivanje ličnosti

Skala suočavanja sa stresom za djecu i adolescente - SUO
Skala SUO daje informacije o čestini i procjeni efikasnosti korištenja...
> Psihodijagnostička sredstva > Upitnici za ispitivanje ličnosti

Sobotta - Atlas anatomije čovjeka I. + II. + III. svezak + Tablice
PIN koji se nalazi na unutarnjoj korici svakog kompleta omogućuje: online...
> Knjige > Stomatologija

Sobotta - Atlas anatomije čovjeka I. + II. + III. svezak + Tablice
PIN koji se nalazi na unutarnjoj korici svakog kompleta omogućuje: online...
> Knjige > Medicina

Socijalna fobija
Iz sadržaja: Opis poremećaja: Označavanje; Definicija;...
> Knjige > Psihoterapija i savjetovanje

Socijalna psihologija
Iz sadržaja: Uvod u povijest socijalne psihologije; Evolucijska...
> Knjige > Psihologija

Stahlovi temelji psihofarmakologije
Poštovani čitatelju, donosimo Vam hrvatski prijevod četvrtog izdanja Stahlovih...
> Knjige > Klinička psihologija/psihijatrija

Standardi za pedagoško i psihološko testiranje
AERA, APA, NCME Psihodijagnostički proces, naročito onaj njegov dio koji je...
> Knjige > Metodologija

Standardne progresivne matrice - SPM
NAPOMENA: S obzirom na to da su cijene dijelova kompleta koji se uvoze u...
> Psihodijagnostička sredstva > Testovi sposobnosti

Statistički rječnik
Obuhvaćeni pojmovi iskazani su kraćim verbalno-logičkim definicijama, u većini...
> Knjige > Rječnici

Strategije kvalitativnih istraživanja u primijenjenim društvenim znanostima
Iz sadržaja: Uvodna razmatranja; Teorijske paradigme i perspektive; Strategije...
> Knjige > Metodologija

Stres i tjelesno zdravlje
Stres i tjelesno zdravlje vrijedno je djelo dvoje sveučilišnih nastavnika...
> Knjige > Psihologija

Stres u djece i adolescenata
Knjiga je namijenjena studentima psihologije, ali i istraživačima, psiholozima...
> Knjige > Dječja psihologija

Stres, procjena i suočavanje
Iz sadržaja: Pojam stresa u biološkim i humanističkim znanostima; Procesi...
> Knjige > Psihologija

Struktura i priroda inteligencije
Znatno zahtjevniji dio posla u pripremi II. proširenog izdanja knjige odnosi se...
> Knjige > Psihologija

Strukturirani inventar simuliranih simptoma - SIMS
Strukturirani inventar simuliranih simptoma (SIMS) je višedimenzionalni...
> Psihodijagnostička sredstva > Upitnici za ispitivanje ličnosti

Suradnja s roditeljima
Upotreba roditeljske procjene dječjeg razvojnog statusa u otkrivanju razvojnih...
> Knjige > Dječja psihologija

Svladavanje otpora u psihoterapiji
Iz sadržaja: Osuvremenjivanje pristupa racionalno-emocionalne...
> Knjige > Psihoterapija i savjetovanje


Košarica 
- 
Korisnički račun 
mailing lista
Redovito primajte naše obavijesti

Saznajte više