Minnesota multifazični inventar ličnosti - MMPI®-2

James N. Butcher, John R. Graham, Yossef S. Ben-Porath, Auke Tellegen, W. Grant Dahlstrom, Beverly Kaemmer

Ur. hrv. izdanja: Krunoslav Matešić
SAŽETAK

Što mjeri: psihopatologiju odraslih
Dob: od 18 godina nadalje
Primjena: individualna ili grupna
Trajanje: 60 - 90 minuta
Ocjenjivanje: CD za ocjenjivanje ili ručno (šablone)
Norme: 587 sudionika u dobi od 18 do 86 godina
Kategorizacija:
0   A   B   C

GODINA KONSTRUKCIJE: 1989.
GODINA PRVOG HRVATSKOG IZDANJA: 2001.

GODINA REVIDIRANOG IZDANJA: 2008.


Minnesota multifazični inventar ličnosti (MMPI-2) je najčešće korišten i istraživan inventar ličnosti na svijetu, te najčešća mjera psihopatologije u istraživanjima.

MMPI-2 je standard za objektivno mjerenje psihopatologije u nizu različitih situacija: na klinikama, u savjetovanju, pri dijagnosticiranju mentalnih poremećaja i pri odabiru odgovarajućeg tretmana. Neke od karakteristika koje su doprinijele prihvaćenosti MMPI-a jesu: opća klinička poznatost varijabli uključenih u MMPI-2, mogućnost dobivanja informacija koje omogućuju predikciju individualnih problema klijenata u relativno kratkom vremenu, jednostavno izražavanje, jednostavna primjena i bodovanje, mogućnost kontrole nekih neželjenih načina odgovaranja, mogućnost otkrivanja nevaljanih protokola, valjanost i pouzdanost.
MMPI-2 je namijenjen:

  1. ispitivanju psihopatologije u pacijenata kad su prisutni problemi osobne i socijalne prilagodbe ili se sumnja na njihovo postojanje
  2. otkrivanju odgovarajućeg tretmana i mogućih poteškoća na početku tretmana
  3. ispitivanju simptoma socijalne i osobne neprilagođenosti indikativne za psihološku disfunkciju


Revidirani oblik MMPI-2 znači poboljšanje verzije MMPI-a-2 iz 1989. godine, koje donosi neke značajne izmjene:
  1. Dodane su dvije ljestvice valjanosti: Fp i S. Ljestvica rijetkih pojava – psihopatologija (Fp), koja u odnosu na već postojeću F skalu ima puno manju vjerojatnost odražavanja psihopatologije jer sadrži čestice na kojima određene odgovore rijetko daju i psihijatrijski pacijenti i ispitanici iz normativnog uzorka. Ljestvica S (prikazivanje sebe u superlativu) mjeri tendenciju osobe da se prikaže kao odgovorna osoba puna vrlina, bez psihičkih problema, koja se dobro slaže s drugima. Ove skale čine kontrolu valjanosti profila još efikasnijom.
  2. Dodano je Pet ljestvica psihopatologije ličnosti (PSY-5), konstruiranih s ciljem mjerenja osobina ličnosti relevantnih i za normal-no funkcioniranje ličnosti i za kliničke probleme. Ljestvice sliče petofaktorskom modelu ličnosti: Agresivnost (AGGR), Psihoticizam (PSYC), Nesputanost (DISC), Negativna emocionalnost/neuroticizam (NEGE) i Introverzija/niska pozitivna emocionalnost (INTR).
  3. Ugrađena je Ljestvica hostilnosti (Ho), u čijoj je osnovi cinizam.
  4. Ljestvice sadržaja nisu se mijenjale, ali su za njih 12 (od 15) razvijene Ljestvice komponenti sadržaja koje pružaju detaljnije informacije o vrsti čestica koje su pridonijele određenom rezultatu na Ljestvicama sadržaja i unapređuju interpretaciju.
  5. Izbačene su Prikrivene-očite podljestvice Wienera i Harmona budući da su istraživanja provedena nakon objavljivanja MMPI-a-2 pokazala da one nisu korisne u utvrđivanju „nevaljanih“ odgovora i nisu povezane s vanjskim mjerama.
  6. Izbačena je PS ljestvica (Posttraumatski stresni poremećaj – Schlenger), jer se smatra redundantnom s obzirom na postojanje puno bolje PK ljestvice PTSP-a.
  7. Poredak ljestvica i njihovo smještanje na profilima u ovoj revidiranoj verziji ponešto su drugačiji kako bi se dobiveni profili mogli što jasnije i točnije interpretirati.

Tako u Revidiranom MMPI-u-2 567 čestica čine 9 Ljestvica valjanosti, 10 Kliničkih ljestvica, 28 Harris-Lingoes podljestvica, 3 Si podljestvice, 15 Ljestvica sadržaja, 27 Ljestvica komponenti sadržaja, 20 Dopunskih ljestvica i 9 Restrukturiranih kliničkih ljestvica.

Hrvatska standardizacija provedena je na uzorku od 587 ispitanika u dobi od 18 do 86 godina. Norme su izražene u uniformnim i linearnim T-vrijednostima, što omogućuje i usporedbu rezultata na različitim ljestvicama.

JEDINICE ZA NARUDŽBU

ŠifraNazivKom.Cijena (kn)
209-50MMPI-2 Komplet (10 kom. MMPI-2 -M Testa, 10 kom. MMPI-2 -Ž Testa, 100 kom. Listova za odgovore + VRIN/TRIN, 100 kom. Profila za Ljestvice valjanosti i Kliničke ljestvice - M, 100 kom. Profila za Ljestvice valjanosti i Kliničke ljestvice - Ž, 100 kom. Profila za Ljestvice valjanosti i Kliničke ljestvice sa i bez korekcije - M, 100 kom. Profila za Ljestvice valjanosti i Kliničke ljestvice sa i bez korekcije - Ž, 100 kom. Profila za Harris-Lingoes i Si podljestvice - M, 100 kom. Profila za Harris-Lingoes i Si podljestvice - Ž, 100 kom. Profila za Ljestvice sadržaja - M, 100 kom. Profila za Ljestvice sadržaja - Ž, 100 kom. Profila za Ljestvice komponenti sadržaja - M, 100 kom. Profila za Ljestvice komponenti sadržaja - Ž, 100 kom. Profila za Dopunske ljestvice - M, 100 kom. Profila za Dopunske ljestvice - Ž, 100 kom. Profila za RC ljestvice - M, 100 kom. Profila za RC ljestvice - Ž, Šablone za Ljestvice valjanosti i Kliničke ljestvice, Šablone za Harris-Lingoes i Si podljestvice, Šablone za Ljestvice sadržaja, Šablone za Ljestvice komponenti sadržaja, Šablone za Dopunske ljestvice, Šablone za RC ljestvice, Butcher i sur.: MMPI-2 Priručnik, Tellegen i sur.: MMPI-2 RC Priručnik i Butcher i Williams: Bitne odrednice interpretacija MMPI-2 i MMPI-A inventara)19.205,00Dodaj u košaricu
209-01MMPI-2 Test - M10500,00Dodaj u košaricu
209-02MMPI-2 Test - Ž10500,00Dodaj u košaricu
209-03MMPI-2 List za odgovore + VRIN/TRIN100500,00Dodaj u košaricu
209-04MMPI-2 Profil za Ljestvice valjanosti i Kliničke ljestvice - M100250,00Dodaj u košaricu
209-05MMPI-2 Profil za Ljestvice valjanosti i Kliničke ljestvice - Ž100250,00Dodaj u košaricu
209-06MMPI-2 Profil za Ljestvice valjanosti i Kliničke ljestvice s K korekcijom i bez K korekcije - M100250,00Dodaj u košaricu
209-07MMPI-2 Profil za Ljestvice valjanosti i Kliničke ljestvice s K korekcijom i bez K korekcije - Ž100250,00Dodaj u košaricu
209-08MMPI-2 Profil za Harris-Lingoes i Si podljestvice - M100250,00Dodaj u košaricu
209-09MMPI-2 Profil za Harris-Lingoes i Si podljestvice - Ž100250,00Dodaj u košaricu
209-10MMPI-2 Profil za Ljestvice sadržaja - M100250,00Dodaj u košaricu
209-11MMPI-2 Profil za Ljestvice sadržaja - Ž100250,00Dodaj u košaricu
209-12MMPI-2 Profil za Ljestvice komponenti sadržaja - M100250,00Dodaj u košaricu
209-13MMPI-2 Profil za Ljestvice komponenti sadržaja - Ž100250,00Dodaj u košaricu
209-14MMPI-2 Profil za Dopunske ljestvice - M100250,00Dodaj u košaricu
209-15MMPI-2 Profil za Dopunske ljestvice - Ž100250,00Dodaj u košaricu
209-16MMPI-2 Profil za RC ljestvice - M100250,00Dodaj u košaricu
209-17MMPI-2 Profil za RC ljestvice - Ž100250,00Dodaj u košaricu
209-20MMPI-2 Šablone za Ljestvice valjanosti i Kliničke ljestvice1475,00Dodaj u košaricu
209-21MMPI-2 Šablone za Harris-Lingoes i Si podljestvice1775,00Dodaj u košaricu
209-22MMPI-2 Šablone za Ljestvice sadržaja1375,00Dodaj u košaricu
209-23MMPI-2 Šablone za Ljestvice komponenti sadržaja1675,00Dodaj u košaricu
209-24MMPI-2 Šablone za Dopunske ljestvice1500,00Dodaj u košaricu
209-25MMPI-2 Šablone za RC ljestvice1250,00Dodaj u košaricu
209-90J. N. Butcher i sur. (ur. hrv. izd. K. Matešić): MMPI-2 Priručnik za primjenu, ocjenjivanje i interpretaciju. Revidirano izdanje s hrvatskim normama. Jastrebarsko: Naklada Slap, 2009., 185 str.(1)1420,00Dodaj u košaricu
209-91A. Tellegen, Y. S. Ben-Porath, J. L. McNulty, P. A. Arbisi, J. R. Graham i B. Kaemmer: MMPI-2 Restrukturirane kliničke ljestvice RC. Razvoj, validacija i interpretacija. Jastrebarsko: Naklada Slap, 2004., 124 str.(1)1210,00Dodaj u košaricu
209-92J. Butcher i Carolyn L. Williams: Bitne odrednice interpretacija MMPI-2 i MMPI-A inventara. Jastrebarsko: Naklada Slap, 1999., 396 str.(1)1525,00Dodaj u košaricu
209-60MMPI-2 CD za ocjenjivanje 100 kredita12.500,00Dodaj u košaricuNAPOMENA: U cijenu je uračunat PDV.
Stopa PDV-a na psihodijagnostička sredstva iznosi 25%, osim kod priručnika koji imaju opseg veći od 49 str., na koje je stopa PDV-a 5%.

Košarica 
- 
Korisnički račun 
mailing lista
Redovito primajte naše obavijesti

Saznajte više