Inventar za ispitivanje ličnosti – verzija za adolescente (PAI-A)

Leslie C. Morey

Ur. hrv. izdanja: Alessandra Pokrajac-Bulian
SAŽETAK

Što mjeri: psihopatologiju
Dob: od 12 do 18 godina
Primjena: - individualna ili grupna
- papir-olovka ili elektronička
Trajanje: oko 45 minuta
Ocjenjivanje: ručno (samokopirni list za odgovore i profil) ili program za ocjenjivanje ili program za primjenu i ocjenjivanje (primjer izvještaja)
Norme: 591 sudionik u dobi od 12 do 18 godina
Kategorizacija:
0   A   B   C

GODINA KONSTRUKCIJE: 1990.
GODINA PRVOG HRVATSKOG IZDANJA: 2013.

PAI-A je objektivni inventar samoopisa namijenjen za kliničko ispitivanje adolescenata u dobi od 12 do 18 godina. Stručnjaci kažu da je "ovim instrumentom omogućena detaljna klinička procjena adolescenata, koja je kvalitetom jednaka onoj koju pruža verzija inventara za odrasle".

PAI-A je razvijen kao nadopuna instrumentu za odrasle, kako bi se dobio inventar sličan onom za odrasle, a ne sasvim novi instrument namijenjen isključivo adolescentskoj populaciji.

PAI-A inventar sadrži 264 tvrdnje koje se kombiniraju na 22 neovisne ljestvice (4 ljestvice valjanosti, 11 kliničkih ljestvica, 5 ljestvica tretmana i 2 interpersonalne ljestvice). Deset od tih ljestvica sadrže i pojmovno određene podljestvice, koje su izrađene s ciljem olakšavanja interpretacije i pokrivanja cijelog raspona složenih kliničkih konstrukata.

Ljestvice su sukladne onima u inventaru za odrasle, te je PAI-A koristan za dobivanje informacija relevantnih za kliničku dijagnozu, planiranje tretmana i trijažu psihopatologije.

PAI-A ljestvice i podljestvice:

Ljestvice valjanosti
 • Nedosljednost
 • Rijetki odgovori
 • Negativan dojam
 • Pozitivan dojam

Kliničke ljestvice
 • Somatske pritužbe
  • Konverzija
  • Somatizacija
  • Zdravstvene brige
 • Anksioznost
  • Kognitivna
  • Afektivna
  • Fiziološka
 • Poremećaji povezani s anksioznošću
  • Opsesivno-kompulzivni
  • Fobije
  • Traumatski stres
 • Depresija
  • Kognitivna
  • Afektivna
  • Fiziološka
 • Manija
  • Razina aktivnosti
  • Grandioznost
  • Razdražljivost
 • Paranoja
  • Pretjerana pobuđenost
  • Ideje proganjanja
  • Ogorčenost

 • Shizofrenija
  • Psihotični doživljaji
  • Socijalna suzdržanost
  • Poremećaj mišljenja
 • Osobine graničnog poremećaja
  • Afektivna nestabilnost
  • Problemi s identitetom
  • Negativni odnosi
  • Samopovređivanje
 • Antisocijalne osobine
  • Antisocijalna ponašanja
  • Egocentričnost
  • Traženje uzbuđenja
 • Problemi s alkoholom
 • Problemi s drogama

Ljestvice tretmana
 • Agresivnost
  • Agresivan stav
  • Verbalna agresivnost
  • Fizička agresivnost
 • Suicidalne misli
 • Stres
 • Nedostatak potpore
 • Odbijanje liječenja

Interpersonalne ljestvice
 • Dominacija
 • ToplinaHrvatska standardizacija PAI-A inventara provedena je na 591 ispitaniku (290 M i 301 Ž) u dobi od 12 do 18 godina, te na kliničkom uzorku adolescenata s određenim poremećajima.

JEDINICE ZA NARUDŽBU

PAI-A Komplet za ručno bodovanje
Šifra Naziv Cijena (kn)
PAI-A Inventar - M 10 kom., PAI-A Inventar - Ž 10 kom., PAI-A List za odgovore 50 kom., PAI-A Profil 50 kom., PAI-A Obrazac s kritičnim česticama 50 kom., PAI-A Podložak, PAI-A Priručnik2.787,50Dodaj u košaricu

PAI-A Komplet za elektroničko bodovanje
Šifra Naziv Cijena (kn)
PAI-A Inventar - M 10 kom., PAI-A Inventar - Ž 10 kom., PAI-A List za odgovore 50 kom., PAI-A Podložak, PAI-A Priručnik, PAI-A ePONS bodovanje 50 kom.2.412,50Dodaj u košaricu

PAI-A Komplet za elektroničku primjenu i bodovanje
Šifra Naziv Cijena (kn)
PAI-A Priručnik, PAI-A ePONS primjena i bodovanje 25 kom.1.500,00Dodaj u košaricu

PAI-A Komponente:
Šifra Naziv Cijena (kn)
233-01PAI-A Inventar - M 10 kom.250,00Dodaj u košaricu

233-02PAI-A Inventar - Ž 10 kom.250,00Dodaj u košaricu

233-03PAI-A List za odgovore 50 kom.625,00Dodaj u košaricu

233-04PAI-A Profil 50 kom.562,50Dodaj u košaricu

233-05PAI-A Obrazac s kritičnim česticama 50 kom.437,50Dodaj u košaricu

233-21PAI-A Podložak100,00Dodaj u košaricu

233-90PAI-A Priručnik562,50Dodaj u košaricu


PAI-A Dodatno
Šifra Naziv Cijena (kn)
233-60PAI-A ePONS bodovanje 50 kom.625,00Dodaj u košaricu

233-61PAI-A ePONS primjena i bodovanje 25 kom.937,50Dodaj u košaricu


PAI-A Edukacije
Šifra Naziv Cijena (kn)
10940Inventar za ispitivanje ličnosti – početna edukacija.1.000,00Dodaj u košaricu

10941Inventar za ispitivanje ličnosti – napredna edukacija1.000,00Dodaj u košaricu

NAPOMENA: U cijenu je uračunat PDV.
Stopa PDV-a na psihodijagnostička sredstva iznosi 25%, osim kod priručnika koji imaju opseg veći od 49 str., na koje je stopa PDV-a 5%.

Košarica 
- 
Korisnički račun 
mailing lista
Redovito primajte naše obavijesti

Saznajte više