Inventar simptoma traume - TSI

J. Briere

Ur. hrv. izdanja: Slavka Galić
SAŽETAK

Što mjeri: simptome traume
Dob: od 18 godina nadalje
Primjena: individualna ili grupna
Trajanje: 20 do 25 minuta
Ocjenjivanje: ručno (samokopirni obrazac za odgovore)
Norme: 442 klijenta medicine rada u dobi od 18 do 54 godine
Kategorizacija:
0   A   B   C

GODINA KONSTRUKCIJE: 1995.
GODINA PRVOG HRVATSKOG IZDANJA: 2012.

Inventar simptoma traume (TSI) je inventar posttraumatskog stresa i drugih psiholoških posljedica traumatskih događaja.

Namijenjen je upotrebi u evaluaciji akutnih i kroničnih simptoma traume, koji uključuju učinke silovanja, zlostavljanja od strane bračnog partnera, tjelesne napade, borbu, velike nesreće i prirodne katastrofe, te trajne posljedice zlostavljanja u djetinjstvu i druge rane traumatske događaje.

Različite ljestvice TSI zahvaćaju širok raspon psiholoških utjecaja, koji uključuju ne samo simptome koji se tipično povezuju s posttraumatskim stresnim poremećajem (PTSP-om) i akutnim stresnim poremećajem (ASP-om), već i one intrapersonalne i interpersonalne teškoće koje se često povezuju s dugotrajnim ili kroničnim psihološkim traumama.

Inventar sadrži 100 čestica koje čine 3 ljestvice valjanosti i 10 kliničkih ljestvica.

Ljestvice valjanosti
   Razina odgovora (RO)
   Atipični odgovori (AO)
   Nedosljedni odgovori (NO)

Kliničke ljestvice
   Anksiozna pobuđenost (AP)
   Depresija (D)
   Ljutnja/razdražljivost (LJIR)
   Intruzivni (nametljivi) doživljaji (ID)
   Obrambeno izbjegavanje (OIZ)
   Disocijacija (DIS)
   Zaokupljenost spolnošću (ZS)
   Nefunkcionalno seksualno ponašanje (NSP)
   Oštećeno samopoimanje (OSP)
   Ponašanje usmjereno na smanjivanje napetosti (SN)

Hrvatska standardizacija provedena je na 442 osobe (235 M i 207 Ž), klijenata iz medicine rada, u dobi od 18 do 54 godine, te na kliničkom uzorku pacijenata koji boluju od PTSP-a (N = 51).

JEDINICE ZA NARUDŽBU

ŠifraNazivKom.Cijena (kn)
304-50TSI Komplet (10 kom. Sveska s tvrdnjama, 50 kom. Listova za odgovore, 50 kom. Profila M, 50 kom. Profila Ž i Briere: Ljestvica simptoma traume (TSI). Priručnik)12.362,50Dodaj u košaricu
304-01TSI Svezak s tvrdnjama10312,50Dodaj u košaricu
304-02TSI List za odgovore50625,00Dodaj u košaricu
304-03TSI Profil M50500,00Dodaj u košaricu
304-04TSI Profil Ž50500,00Dodaj u košaricu
304-90J. Briere: Ljestvica simptoma traume (TSI). Priručnik. Jastrebarsko: Naklada Slap, 2012., 90 str.1425,00Dodaj u košaricuNAPOMENA: U cijenu je uračunat PDV.
Stopa PDV-a na psihodijagnostička sredstva iznosi 25%, osim kod priručnika koji imaju opseg veći od 49 str., na koje je stopa PDV-a 5%.

Košarica 
- 
Korisnički račun 
mailing lista
Redovito primajte naše obavijesti

Saznajte više