Revidirani NEO inventar ličnosti - NEO PI-R

Paul T. Costa, Jr., Robert R. McCrae

SAŽETAK

Što mjeri: 5 glavnih dimenzija ličnosti (i 30 faceta tih dimenzija)
Dob: od 17 godina nadalje
Primjena: - individualna ili grupna
- papir-olovka ili elektronička
- internetsko testiranje
- moguće dobivanje interpretativnog izvješća
Trajanje: 35-45 minuta
Ocjenjivanje: CD za ocjenjivanje ili ručno (samokopirni list za odgovore)
Norme: 459 učenika završnog razreda srednje škole i 315 odraslih starijih od 21 godine (oblik za samoprocjenu)
Kategorizacija:
0   A   B   C

GODINA KONSTRUKCIJE: 1989.
GODINA PRVOG HRVATSKOG IZDANJA: 2005.

Napomena: U prodaji su novi profili za NEO PI-R samoprocjena/odrasli s hrvatskim normama.Profili s originalnim normama koji su se do sada prodavali više nisu dostupni.

Revidirani NEO inventar ličnosti (NEO PI-R) omogućuje detaljnu i sveobuhvatnu procjenu ličnosti, temeljenu na petofaktorskom modelu ličnosti. Mjeri 5 širokih dimenzija i 30 faceta (po 5 za svaku dimenziju) koje detaljnije definiraju dimenzije.

Sve NEO PI-R ljestvice imaju kontrolu učinka pretjeranog slaganja, pretjeranog neslaganja i davanja slučajnih odgovora.


DOMENE I FACETE KOJE MJERI REVIDIRANI NEO INVENTAR LIČNOSTI

DOMENE
Neuroticizam (N)
Ekstraverzija (E)
Otvorenost (O)
Ugodnost (U)
Savjesnost (S)

FACETE NEUROTICIZMA
N1: anksioznost
N2: ljutita hostilnost
N3: depresivnost
N4: sputanost
N5: impulzivnost
N6: vulnerabilnost (ranjivost)  

FACETE EKSTRAVERZIJE
E1: toplina
E2: druželjubivost
E3: asertivnost
E4: aktivnost
E5: traženje uzbuđenja
E6: pozitivne emocije
FACETE OTVORENOSTI
O1: maštanje
O2: estetičnost
O3: osjećaji
O4: postupci
O5: ideje
O6: vrijednosti

FACETE UGODNOSTI
U1: povjerenje
U2: iskrenost
U3: altruizam
U4: pomirljivost
U5: skromnost
U6: blagost

FACETE SAVJESNOSTI
S1: kompetentnost
S2: organiziranost
S3: odgovornost
S4: težnja za postignućem
S5: samodisciplina
S6: promišljenost


Postoje dvije verzije NEO PI-R inventara: oblik S za samoprocjenu i oblik P za procjene od strane drugih. Oba se oblika sastoje od 240 čestica i 3 čestice provjere valjanosti, a zadatak ispitanika je na ljestvici od 5 stupnjeva odrediti u kojoj mjeri se pojedina tvrdnja odnosi na njega, tj. U obliku P na osobu koju procjenjuje.

Interpretacija NEO PI-R-a zahtijeva stručno obrazovanje u psihološkom testiranju i mjerenju i može biti različite složenosti.

Za oblik S upitnika postoje hrvatske norme za mlađu studentsku dob (od 17 do 20 godina), na 459 učenika završnog razreda srednje škole i za odrasle ispitanike (od 21 godine nadalje), na 315 ispitanika.

Postoji elektronička verzija inventara koja omogućuje računalno testiranje, ocjenjivanje i izradu profila te dobivanje detaljnog interpretativnog izvješća na 14 stranica. Interpretacija uključuje sve kombinacije domena i pojedinih faceta inventara.

JEDINICE ZA NARUDŽBU

NEO PI-R Komplet za ručno bodovanje
Šifra Naziv Cijena (kn)
NEO PI-R Procjena – M 10 kom., NEO PI-R Procjena – Ž 10 kom., NEO PI-R Samoprocjena – M 10 kom., NEO PI-R Samoprocjena – Ž 10 kom., NEO PI-R List za odgovore 100 kom., NEO PI-R Profil procjena M/Ž 100 kom., NEO PI-R Profil samoprocjena M/Ž Odrasli 100 kom., NEO PI-R Profil samoprocjena M/Ž Mladi 100 kom., NEO Sažetak 100 kom., NEO PI-R Priručnik + Hrvatske norme za NEO PI-R4.137,50Dodaj u košaricu

NEO PI-R Samoprocjena - Komplet za elektroničko bodovanje
Šifra Naziv Cijena (kn)
NEO PI-R Samoprocjena – M 10 kom., NEO PI-R Samoprocjena – Ž 10 kom., NEO PI-R List za odgovore 100 kom., NEO Sažetak 100 kom., NEO PI-R Priručnik + Hrvatske norme za NEO PI-R, NEO PI-R Samoprocjena ePONS bodovanje 100 kredita3.762,50Dodaj u košaricu

NEO PI-R Samoprocjena - Komplet za elektroničku primjenu i bodovanje
Šifra Naziv Cijena (kn)
NEO Sažetak 100 kom., NEO PI-R Priručnik + Hrvatske norme za NEO PI-R, NEO PI-R Samoprocjena ePONS primjena i bodovanje 25 kredita1.450,00Dodaj u košaricu

NEO PI-R Komponente:
Šifra Naziv Cijena (kn)
260-01NEO PI-R Procjena – M 10 kom.187,50Dodaj u košaricu

260-02NEO PI-R Procjena – Ž 10 kom.187,50Dodaj u košaricu

260-03NEO PI-R Samoprocjena – M 10 kom.187,50Dodaj u košaricu

260-04NEO PI-R Samoprocjena – Ž 10 kom.187,50Dodaj u košaricu

260-05NEO PI-R List za odgovore 100 kom.1.000,00Dodaj u košaricu

260-06NEO PI-R Profil procjena M/Ž 100 kom.625,00Dodaj u košaricu

260-07NEO PI-R Profil samoprocjena M/Ž Odrasli 100 kom.625,00Dodaj u košaricu

260-08NEO PI-R Profil samoprocjena M/Ž Mladi 100 kom.625,00Dodaj u košaricu

260-09NEO Sažetak 100 kom.250,00Dodaj u košaricu

260-90NEO PI-R Priručnik + Hrvatske norme za NEO PI-R(1)262,50Dodaj u košaricu


NEO PI-R Dodatno:
Šifra Naziv Cijena (kn)
260-60NEO PI-R Samoprocjena ePONS bodovanje 100 kredita1.875,00Dodaj u košaricu

260-61NEO PI-R Samoprocjena ePONS primjena i bodovanje 25 kredita937,50Dodaj u košaricu

260-62NEO PI-R Samoprocjena ePONS interpretacija 25 kredita2.187,50Dodaj u košaricu

260-70NEO PI-R samoprocjena Internetsko testiranje 25 kredita s interpretativnim izvješćem3.125,00Dodaj u košaricu


NEO PI-R Edukacija
Šifra Naziv Cijena (kn)
10510NEO PI-R i NEO-FFI – njihova korisnost u selekciji i razvoju ljudskih potencijala te u kliničkim procjenama1.000,00Dodaj u košaricu

NAPOMENA: U cijenu je uračunat PDV.
Stopa PDV-a na psihodijagnostička sredstva iznosi 25%, osim kod priručnika koji imaju opseg veći od 49 str., na koje je stopa PDV-a 5%.

Košarica 
- 
Korisnički račun 
mailing lista
Redovito primajte naše obavijesti

Saznajte više