Minnesota multifazični inventar ličnosti-2 – Restrukturirana forma® - MMPI-2-RF®

Yossef S. Ben-Porath, Auke Tellegen

Ur. hrv. izdanja: Krunoslav Matešić
SAŽETAK

Što mjeri: psihopatologiju odraslih
Dob: od 18 godina nadalje
Primjena: individualna ili grupna; papir-olovka ili elektroničko testiranje
Trajanje: 35-50 minuta
Ocjenjivanje: ručno ili program za primjenu i ocjenjivanje (primjer izvještaja)
Norme: 587 sudionika u dobi od 18 do 86 godina
Kategorizacija:
0   A   B   C

GODINA KONSTRUKCIJE: 2008.
GODINA PRVOG HRVATSKOG IZDANJA: 2015.

NOVO !!!
Sveobuhvatna klinička procjena po uzoru na MMPI-2 koja zahtijeva manje vremena.


MMPI-2-RF je skraćena, revidirana verzija MMPI-a-2, sastavljena od 338 tvrdnji odabranih iz MMPI-a-2 kako bi odražavale suvremene teorije i modele psihopatologije i ličnosti. Riječ je o sveobuhvatnom instrumentu koji je moguće primjenjivati u različitim okruženjima, a velika mu je prednost kraće vrijeme primjene u usporedbi s MMPI-2 inventarom.

Odgovori na tvrdnje kombiniraju se u ukupno 51 empirijski provjerenu ljestvicu, kojom se prikupljaju podaci o kliničkim simptomima ispitanika, karakteristikama ličnosti, bihevioralnim sklonostima, interpersonalnom funkcioniranju i interesima te o "prijetnjama" valjanosti protokola.

Ljestvice valjanosti

VRIN-r Promjenljiva nedosljednost odgovora – nasumično odgovaranje
TRIN-r Nedosljednost odgovora točno – kruto odgovaranje
F-r Rijetke pojave – odgovori koji su rijetki u općoj populaciji
Fp-r Rijetke pojave-psihopatologija – odgovori koji su rijetki u psihijatrijskoj populaciji
Fs Rijetke pojave-tjelesni simptomi – tjelesne pritužbe koje su rijetke u populacijama oboljelih od tjelesnih bolesti
FBS-r Valjanost simptoma – tjelesne i kognitivne pritužbe povezane s visokom razinom pretjerivanja
RBS Pristranost u odgovaranju – pretjerane tegobe s pamćenjem
L-r Neobične vrline – rijetko priznate moralne osobine ili aktivnosti
K-r Valjanost prilagodbe – priznavanje dobre psihološke prilagodbe povezane s visokim razinama umanjivanja simptoma

Ljestvice višeg reda (H-O)
EID Emocionalna/internalizirana disfunkcija – teškoće povezane s raspoloženjem i afektom
THD Disfunkcija u mišljenju – teškoće povezane s poremećajima mišljenja
BXD Ponašajna/eksternalizirana disfunkcija – teškoće povezane s ponašanjem koje je izvan kontrole

Restrukturirane kliničke ljestvice (RC)
RCd Demoralizacija – opći osjećaj nesretnosti i nezadovoljstva
RC1 Somatske pritužbe – difuzne pritužbe na tjelesno zdravlje
RC2 Slabe pozitivne emocije – nedostatak pozitivnih emocionalnih doživljaja
RC3 Cinizam – vjerovanja koja se ne odnose na samu osobu, koja pokazuju nepovjerenje prema drugim ljudima i općenito loše mišljenje o njima
RC4 Antisocijalno ponašanje – kršenje pravila i neodgovorno postupanje
RC6 Ideje proganjanja – s osobom povezana vjerovanja da su drugi ljudi prijetnja
RC7 Nefunkcionalne negativne emocije – neprilagodbena tjeskoba, ljutnja, razdražljivost
RC8 Aberantna iskustva – neobične percepcije ili misli
RC9 Hipomanična aktivacija – pretjerana aktivacija, agresija, impulzivnost i grandioznost

Ljestvice specifičnih problema (SP)


Ljestvice tjelesnih tegoba
MLS Pobolijevanje – opći osjećaj tjelesne onesposobljenosti, slabo zdravlje
GIC Želučano-probavne pritužbe – mučnina, ponavljajuća nervoza želuca i slab apetit
HPC Pritužbe na bol u glavi – glavobolja i bol u vratu
NUC Neurološke pritužbe – vrtoglavica, slabost, oduzetost, gubitak ravnoteže itd.
COG Kognitivne pritužbe – teškoće s pamćenjem, teškoće s koncentracijom

Ljestvice internaliziranih teškoća
SUI Razmišljanje o samoubojstvu/smrti – izravne izjave o razmišljanju o samoubojstvu i nedavni pokušaji samoubojstva
HLP Bespomoćnost/beznađe – vjerovanje da se ciljevi ne mogu ostvariti ili problemi riješiti
SFD Sumnja u sebe – nedostatak samopouzdanja, osjećaj beskorisnosti
NFC Neučinkovitost – uvjerenje o vlastitoj neodlučnosti i neučinkovitosti
STW Stres/zabrinutost – zaokupljenost razočaranjima, teškoće u izlaženju na kraj s vremenskim pritiskom
AXY Anksioznost – prožimajuća tjeskoba, strahovi, učestale noćne more
ANP Sklonost ljutnji – osoba se lako razljuti, nestrpljiva je s drugim ljudima
BRF Strahovi koji ograničuju ponašanje – strahovi koji značajno koče normalne aktivnosti
MSF Višestruki specifični strahovi – strahovi od krvi, vatre, grmljavine itd.

Ljestvice eksternaliziranih teškoća
JCP Mladenačke teškoće u ponašanju – problemi u školi i kod kuće, krađe
SUB Zloupotreba psihoaktivnih tvari – sadašnja i prošla zloupotreba alkohola i droga
AGG Agresivnost – fizički agresivno, nasilničko ponašanje
ACT Aktivacija – pojačano uzbuđenje i povišena razina energije

Interpersonalne ljestvice
FML Obiteljski problemi – konfliktni obiteljski odnosi
IPP Interpersonalna pasivnost – nezauzimanje za sebe i submisivnost
SAV Socijalno izbjegavanje – izbjegavanje društvenih događanja ili neuživanje u njima
SHY Stidljivost – plašljivost, sklonost osjećaju zakočenosti i tjeskobe u društvu drugih ljudi
DSF Nedruželjubivost – osobi se drugi ljudi ne sviđaju i ne voli biti u njihovu društvu

Ljestvice interesa
AES Estetsko-književni interesi – književnost, glazba, kazalište
MEC Mehaničko-fizikalni interesi – popravljanje i izrada predmeta, aktivnosti na zraku, sportovi

Pet ljestvica psihopatologije ličnosti (PSY-5)
AGGR-r Agresivnost-izmijenjeni oblik – instrumentalna, prema cilju usmjerena agresija
PSYC-r Psihoticizam-izmijenjeni oblik – nepovezanost sa stvarnošću
DISC-r Nesputanost-izmijenjeni oblik – ponašanje koje je izvan kontrole
NEGE-r Negativna emocionalnost/neuroticizam-izmijenjeni oblik – anksioznost, nesigurnost, zabrinutost i strah
INTR-r Introverzija/niska pozitivna emocionalnost-izmijenjeni oblik – neuključenost u društvo i anhedonija

Hrvatske norme za MMPI-2-RF izračunate su na podacima dobivenim u sklopu standardizacije MMPI-a-2, prikupljenim na uzorku od 587 odraslih osoba (327 Ž i 260 M) u dobi od 18 do 86 godina, iz različitih dijelova Hrvatske.

Napomena: Za primjenu ovog instrumenta potrebno je odslušati početnu edukaciju za MMPI-2 ili edukaciju za MMPI-2-RF.

JEDINICE ZA NARUDŽBU

MMPI-2-RF Komplet za ručno bodovanje
Šifra Naziv Cijena (kn)
MMPI-2-RF Svezak s česticama M 10 kom., MMPI-2-RF Svezak s česticama Ž 10 kom., MMPI-2-RF List za odgovore 50 kom., MMPI-2-RF Profil za ljestvice valjanosti 50 kom., mMPI-2-RF Profil za H-O i RC ljestvice 50 kom., MMPI-2-RF Profil za ljestvice ekst., interpers. lj. i lj. interesa 50 kom., MMPI-2-RF Profil za ljestvice tjel./kog. tegoba i intern. teškoća 50 kom., MMPI-2-RF Profil za PSY-5 ljestvice 50 kom., MMPI-2-RF Šablone za ljestvice valjanosti, MMPI-2-RF Šablone za H-O i RC ljestvice, MMPI-2-RF Šablone za ljestvice ekst., interpers. lj. i lj. interesa, MMPI-2-RF Šablone za ljestvice tjel./kog. tegoba i intern. teškoća, MMPI-2-RF Šablone za PSY-5 ljestvice, MMPI-2-RF Podložak, MMPI-2-RF Priručnik3.225,00Dodaj u košaricu

MMPI-2-RF Komplet za elektroničko bodovanje
Šifra Naziv Cijena (kn)
MMPI-2-RF Svezak s česticama M 10 kom., MMPI-2-RF Svezak s česticama Ž 10 kom., MMPI-2-RF List za odgovore 50 kom., MMPI-2-RF Podložak, MMPI-2-RF Priručnik, MMPI-2-RF ePONS bodovanje 50 kredita2.575,00Dodaj u košaricu

MMPI-2-RF Komplet za elektroničku primjenu i bodovanje
Šifra Naziv Cijena (kn)
MMPI-2-RF Priručnik, MMPI-2-RF ePONS primjena i bodovanje 25 kredita1.912,50Dodaj u košaricu

MMPI-2-RF Komponente:
Šifra Naziv Cijena (kn)
208-01MMPI-2-RF Svezak s česticama M 10 kom.312,50Dodaj u košaricu

208-02MMPI-2-RF Svezak s česticama Ž 10 kom.312,50Dodaj u košaricu

208-03MMPI-2-RF List za odgovore 50 kom.250,00Dodaj u košaricu

208-04MMPI-2-RF Profil za ljestvice valjanosti 50 kom.125,00Dodaj u košaricu

208-05mMPI-2-RF Profil za H-O i RC ljestvice 50 kom.125,00Dodaj u košaricu

208-06MMPI-2-RF Profil za ljestvice ekst., interpers. lj. i lj. interesa 50 kom.125,00Dodaj u košaricu

208-07MMPI-2-RF Profil za ljestvice tjel./kog. tegoba i intern. teškoća 50 kom.125,00Dodaj u košaricu

208-08MMPI-2-RF Profil za PSY-5 ljestvice 50 kom.125,00Dodaj u košaricu

208-09MMPI-2-RF Podložak100,00Dodaj u košaricu

208-20MMPI-2-RF Šablone za ljestvice valjanosti225,00Dodaj u košaricu

208-21MMPI-2-RF Šablone za H-O i RC ljestvice300,00Dodaj u košaricu

208-22MMPI-2-RF Šablone za ljestvice ekst., interpers. lj. i lj. interesa275,00Dodaj u košaricu

208-23MMPI-2-RF Šablone za ljestvice tjel./kog. tegoba i intern. teškoća350,00Dodaj u košaricu

208-24MMPI-2-RF Šablone za PSY-5 ljestvice125,00Dodaj u košaricu

208-90MMPI-2-RF Priručnik350,00Dodaj u košaricu


MMPI-2-RF Dodatno:
Šifra Naziv Cijena (kn)
208-61MMPI-2-RF ePONS bodovanje 50 kredita1.250,00Dodaj u košaricu

208-62MMPI-2-RF ePONS primjena i bodovanje 25 kredita1.562,50Dodaj u košaricu


MMPI-2-RF Edukacije
Šifra Naziv Cijena (kn)
10610Minnesota multifazični inventar ličnosti - početna edukacija1.000,00Dodaj u košaricu

10611Minnesota multifazični inventar ličnosti - napredna edukacija1.000,00Dodaj u košaricu

NAPOMENA: U cijenu je uračunat PDV.
Stopa PDV-a na psihodijagnostička sredstva iznosi 25%, osim kod priručnika koji imaju opseg veći od 49 str., na koje je stopa PDV-a 5%.

Košarica 
- 
Korisnički račun 
mailing lista
Redovito primajte naše obavijesti

Saznajte više