Test za deficit pažnje/hiperaktivni poremećaj - ADHDT

James E. Gilliam

SAŽETAK

Što mjeri: ADHD i bihevioralne probleme
Dob: 3-23 godine
Primjena: individualna
Trajanje: 5-10 minuta
Ocjenjivanje: ručno (upute u Priručniku)
Norme: prema izvorniku
Kategorizacija:
0   A   B   C

GODINA KONSTRUKCIJE: 1995.
GODINA PRVOG HRVATSKOG IZDANJA: 2006.

ADHD je jedan od najčešće dijagnosticiranih neurobihevioralnih poremećaja u djetinjstvu, koji pogađa djecu od rane dojenačke dobi do školske i odrasle dobi. Za njegovo dijagnosticiranje potrebno je javljanje tri skupine simptoma (hiperaktivnost, impulzivnost, nepažnja) prije 7. godine života, u najmanje dva različita okruženja.

Test za deficit pažnje/hiperaktivni poremećaj je standardiziran i normiran test namijenjen procjeni ponašanja osoba s poremećajem pažnje/hiperaktivnim poremećajem (ADHD) ili osoba s problemima ponašanja, te dijagnosticiranju učenika s deficitom pažnje/hiperaktivnim poremećajem.

ADHDT se koristi za identificiranje pojedinaca, procjenjivanje osoba upućenih na pregled zbog problema u ponašanju, praćenje napretka nakon posebnih programa intervencija, određivanje individualiziranih obrazovnih programa učenika, te za mjerenje ADHD-a u istraživačkim projektima.

Test se temelji na DSM-IV definiciji ADHD-a, a sastoji se od 36 čestica raspoređenih u tri subtesta:

  1. subtest hiperaktivnosti (13 čestica)
  2. subtest impulzivnosti (10 čestica)
  3. subtest nepažnje (13 čestica)

Zadatak procjenjivača je za svako navedeno ponašanje odrediti stupanj u kojem je ono problematično za procjenjivanog pojedinca (0-nije problem, 1-blagi problem i 2-ozbiljan problem).

ADHDT se lako popunjava pa ga mogu koristiti različiti procjenjivači i ispitivači (npr. učitelj, roditelj, psiholog).

JEDINICE ZA NARUDŽBU

ŠifraNazivKom.Cijena (kn)
528-50ADHDT Komplet (100 kom Obrazaca za bilježenje podataka i Gilliam: ADHDT Priručnik)11.075,00Dodaj u košaricu
528-01ADHDT Obrazac za bilježenje podataka100750,00Dodaj u košaricu
528-90J. E. Gilliam: ADHDT Priručnik, Test za deficit pažnje/hiperaktivni poremećaj, Metoda za identificiranje pojedinca s ADHD-om. Jastrebarsko: Naklada Slap, 2006., 56 str.1325,00Dodaj u košaricuNAPOMENA: U cijenu je uračunat PDV.
Stopa PDV-a na psihodijagnostička sredstva iznosi 25%, osim kod priručnika koji imaju opseg veći od 49 str., na koje je stopa PDV-a 5%.

Košarica 
- 
Korisnički račun 
mailing lista
Redovito primajte naše obavijesti

Saznajte više