Opservacijski protokol za dijagnostiku autizma - ADOS-2

Catherine Lord, Michael Rutter

Ur. hrv. izdanja: Maja Cepanec, Sanja Šimleša
SAŽETAK

Što mjeri: ponašanja važna za dijagnostiku poremećaja iz spektra autizma
Dob: od 12 mjeseci nadalje
Primjena: individualna
Trajanje: 40-60 minuta po modulu
Ocjenjivanje: ručno
Norme: izvorne uz hrvatski uzorak od 60 osoba s poremećajem iz spektra autizma
Kategorizacija:
0   A   B   C

GODINA KONSTRUKCIJE: 2000.
GODINA PRVOG HRVATSKOG IZDANJA: 2018.

Opservacijski protokol za dijagnostiku autizma, drugo izdanje (ADOS-2) je standardizirani i polustrukturirani protokol koji predstavlja „zlatni standard“ u postupku dijagnostike za procjenu pojedinaca za koje postoji sumnja na poremećaj iz spektra autizma. Namijenjen je za upotrebu u radu psihologa, logopeda, pedijatara, psihijatara, doktora obiteljske medicine i edukacijskih rehabilitatora.

Uključuje procjenu komunikacije, socijalne interakcije, igre/maštovite uporabe materijala i ponavljajućih ponašanja pojedinaca. Sastoji se od uporabe planiranih društvenih aktivnosti koji se nazivaju poticajima. Poticaji daju kontekst u kojem se očekuje da će se pojaviti određene društvene interakcije, komunikacija i posebni načini ponašanja.

ADOS-2 sadrži pet modula za procjenu, a po ispitivanju se primjenjuje samo jedan od njih, primjeren za pojedinog sudionika. Modul se odabire prvenstveno na temelju razine jezične proizvodnje, a zatim prema kronološkoj dobi i relevantnosti zadatka za sposobnosti ili interese sudionika. U sklopu ADOS-a-2 postoje jezične smjernice koje omogućuju procjenu sudionikove jezične proizvodnje na brz i jednostavan način. One služe kao temelj za odabir modula.

Svi moduli sastoje se od zadataka relevantnih za dijagnostiku poremećaja iz spektra autizma za različite razvojne razine te različite kronološke dobi. Zadaci u ADOS-u-2 razlikuju se od modula do modula no dijele isti princip – podrazumijevaju namjerne varijacije u ponašanju ispitivača uporabom hijerarhije strukturiranih i nestrukturiranih socijalnih poticaja.

Modul za hodančad upotrebljava se pri procjeni djece dobi između 12 i 30 mjeseci koja ne upotrebljavaju višečlane iskaze.

Modul 1 upotrebljava se pri procjeni djece u dobi od najmanje 31 mjeseca koja ne upotrebljavaju višečlane iskaze.

Modul 2 upotrebljava se pri procjeni djece bilo koje dobi koja upotrebljavaju višečlane iskaze, ali ne i povezane višečlane iskaze (tj. nisu verbalno fluentna).

Modul 3 upotrebljava se za procjenu djece i mlađih adolescenata koji se izražavaju povezanim višečlanim iskazima (tj. koji nisu verbalno fluentni).

Modul 4 upotrebljava se pri procjeni starijih adolescenata i odraslih koji se izražavaju povezanim višečlanim iskazima (tj. koji su verbalno fluentni).

Svaki od protokola sastoji se od sljedeća tri dijela:

Opažanje – u ovom dijelu se navode zadaci s ciljevima opažanja interaktivnosti socijalnog ponašanje, kroz zadatke u kojima ispitivač omogućava niz poticaja.

Kodiranje – u ovom dijelu nalaze se smjernice za kodiranje kroz pet kategorija ADOS-a-2

Algoritam – ovaj dio sadrži algoritme i kritične vrijednosti za klasifikaciju za svaki od modula te tablice za određivanje usporednih rezultata za Modul 1, Modul 2 i Modul 3.

Temeljem opažanja i bilježenja tijekom primjene testa dodjeljuju se definirane oznake tj. kodovi, a kodira se odmah po završetku ispitivanja. Kodovi se pretvaraju u bodove algoritma i uvrštavaju u dijagnostički algoritam koji se, između ostalog, koristi za postavljanje kliničke dijagnoze.

Drugo izdanje ADOS-a uključuje nadograđeni priručnik i protokole za sve module te poboljšane opise provedbe, kodiranja i interpretacije testa, revidirane algoritme za module 1, 2 i 3, dodani Modul za hodančad s pripadajućim algoritmima namijenjen procjeni djece najranije dobi. Dodan je i usporedni rezultat za Module 1, 2 i 3 koji omogućuje usporedbu razine simptomatologije sudionika tijekom provedbe ADOS-a-2 sa simptomatologijom djece s poremećajem iz spektra autizma koji su iste kronološke dobi i jezičnog statusa, te za interpretaciju promjena u simptomima tijekom vremena.

Validacija ADOS-a-2 u Hrvatskoj provedena je uzorku osoba s poremećajem iz spektra autizma, čiji su rezultati uspoređeni s rezultatima dobivenim na osobama s urednim razvojem te djeci s poremećajima izvan spektra autizma.

JEDINICE ZA NARUDŽBU

ADOS-2 Komplet
Šifra Naziv Cijena (kn)
ADOS-2 Knjižice za provedbu – Modul za hodančad 10 kom, ADOS-2 Knjižice za provedbu – Modul 1 10 kom, ADOS-2 Knjižice za provedbu – Modul 2 10 kom, ADOS-2 Knjižice za provedbu – Modul 3 10 kom, ADOS-2 Knjižice za provedbu – Modul 4 10 kom, ADOS-2 Priručnik, ADOS-2 Test
24.072,50Dodaj u košaricu

ADOS-2 Komponente
Šifra Naziv Cijena (kn)
515-01ADOS-2 Test
21.000,00Dodaj u košaricu

515-02ADOS-2 Knjižice za provedbu – Modul za hodančad 10 kom362,50Dodaj u košaricu

515-03ADOS-2 Knjižice za provedbu – Modul 1 10 kom362,50Dodaj u košaricu

515-04ADOS-2 Knjižice za provedbu – Modul 2 10 kom362,50Dodaj u košaricu

515-05ADOS-2 Knjižice za provedbu – Modul 3 10 kom362,50Dodaj u košaricu

515-06ADOS-2 Knjižice za provedbu – Modul 4 10 kom362,50Dodaj u košaricu

515-90ADOS-2 Priručnik(1)1.260,00Dodaj u košaricu


ADOS-2 Edukacija
Šifra Naziv Cijena (kn)
10720Opservacijski protokol za dijagnostiku autizma – petodnevna edukacija12.500,00Dodaj u košaricu

10721ADOS-2 individualna procjena pouzdanosti - napredna edukacija1.250,00Dodaj u košaricu

10722ADOS-2 trening pouzdanosti kodiranja1.875,00Dodaj u košaricu

NAPOMENA: U cijenu je uračunat PDV.
Stopa PDV-a na psihodijagnostička sredstva iznosi 25%, osim kod priručnika koji imaju opseg veći od 49 str., na koje je stopa PDV-a 5%.

Košarica 
- 
Korisnički račun 
mailing lista
Redovito primajte naše obavijesti

Saznajte više