Naglierijev test neverbalne sposobnosti - NNAT

Jack A. Naglieri

Ur. hrv. izdanja: Krunoslav Matešić, ml.
SAŽETAK

Što mjeri: opću sposobnost
Dob: od 5 do 17 godina
Primjena: individualna ili grupna
Trajanje: 30 minuta
Ocjenjivanje: ručno (ključ za bodovanje ili šablona)
Norme: 3572 djece koja pohađaju vrtić, osnovnu ili srednju školu
Kategorizacija:
0   A   B   C

GODINA KONSTRUKCIJE: 1996.
GODINA PRVOG HRVATSKOG IZDANJA: 2011.

Naglierijev test neverbalne sposobnosti (NNAT) je neverbalna mjera sposobnosti za školovanje, neovisna o kulturi. Temelji se na likovnim matricama koje su razvijene s ciljem ispitivanja sposobnosti bez zahtijevanja znanja čitanja, pisanja ili govora.

NNAT se može koristiti za identifikaciju učenika čije slabo neverbalno rasuđivanje može upućivati na potencijalne probleme u školi, te za otkrivanje nadarenih učenika s visoko razvijenim sposobnostima rasuđivanja i rješavanja problema. NNAT je prigodan za učenike koji imaju različitu kulturološku i jezičnu pozadinu, uključujući učenike koji imaju smanjen uspjeh u školi zbog ograničenog znanja hrvatskog jezika. Može se koristiti i kao pomoć za identifikaciju učenika s teškoćama učenja, te za ispitivanje učenika s oštećenjima sluha, govora ili motorike.

NNAT daje pouzdanu i valjanu procjenu učenikove sposobnosti, a može se grupno primijeniti na širok raspon različitih učenika. Kako bi ova mjera sposobnosti bila prikladna za učenike različitog porijekla, sadržaj testa je potpuno neverbalan, a upute su vrlo kratke. Sve informacije koje su pojedincu potrebne da bi mogao riješiti svaki od zadataka sadržane su u samom zadatku.

Faktografsko znanje, rječnik, poznavanje matematike i vještina čitanja nisu preduvjeti za rješavanje NNAT zadataka. Tako, na primjer, likovne matrice mogu od učenika tražiti da prepozna obrazac koji čine likovi organizirani u obojeni crtež, te da odabere onaj odgovor koji taj obrazac čini cjelovitim. NNAT rezultati daju procjenu učenikove sposobnosti, koja se temelji na broju ispravno riješenih zadataka u odnosu na druge učenike NNAT je organiziran u sedam razina, a svaka razina ima 38 zadataka. Preporučeni razredi za primjenu pojedine razine:

Razina   Razred(i)


A            vrtić
B            1. razred osnovne škole
C            2. razred osnovne škole
D            3. i 4. razred osnovne škole
E            5. i 6. razred osnovne škole
F            7. i 8. razred osnovne škole, te 1. razred srednje škole
G            2., 3. i 4. razred srednje škole


Zadaci u pojedinim razinama su brižljivo odabrani za učenike određenog stupnja obrazovanja. Posebne razine testa za svaki razred, od vrtića do 2. razreda osnovne škole odražavaju strmi porast u sposobnostima do kojeg dolazi u tim prvim godinama školovanja.

Iako je moguće dobiti informacije o uspješnosti učenika u različitim dijelovima testa, kombinacija rezultata u svim zadacima izražena Indeksom neverbalne sposobnosti (NAI) najpouzdaniji je prediktor školskog uspjeha nekog učenika i najbolji indikator njegove opće sposobnosti. Iako NNAT mjeri opću sposobnost, a ne specifične sposobnosti, četiri klastera, koje čine različite vrste zadataka, mjere tu opću sposobnost na donekle različit način.

Zadaci dopunjavanja matrice (DM zadaci) zahtijevaju od djeteta da razmotri crtež unutar većeg pravokutnika kojem nedostaje jedan dio, te da odredi koji odgovor čini taj crtež cjelovitim. Zadaci te vrste zahtijevaju od djeteta da proširi crtež prikazan u većem pravokutniku i to određivanjem opće orijentacije (npr. Gdje bi neka dijagonala trebala presjeći dio koji nedostaje) ili prostorne orijentacije crta unutar dijela koji nedostaje. Ovi se zadaci češće nalaze na razinama namijenjenima djeci u osnovnoj školi, jer su među najlakšim zadacima matrica.

Zadaci rasuđivanja po analogiji (RA zadaci) zahtijevaju od učenika prepoznavanje logičnog odnosa između nekoliko geometrijskih oblika. Kako bi mogao odabrati točan odgovor, učenik mora shvatiti kako se neki objekt mijenja kad se pojavljuje u kvadratima uzduž redova i u stupcima nacrta. Ti zadaci zahtijevaju od učenika i brižljivo usmjeravanje pažnje na detalje matrice (npr. Uočavanje da bijeli kvadrat postaje u sljedećem koraku osjenčan), te simultani rad s većim brojem dimenzija (npr. Oblik i sjenčanje). RA zadaci postaju sve teži s porastom složenosti logike odnosa i broja dimenzija.

Zadaci serijalnog rasuđivanja (SR zadaci) uključuju niz oblika koji se unutar zadatka mijenjaju vodoravno uzduž redova i okomito uzduž stupaca. Istodobno s pojavljivanjem svakog od oblika u kvadratićima matrice prema dolje, taj se lik pojavljuje i pomaknut za jedan položaj udesno, stvarajući tako niz crteža koji se u matrici mijenjaju. Ti zadaci traže od djeteta da prepozna sekvencu oblika (npr. Krug-kvadrat-trokut), te način na koji se ta sekvenca mijenja u nižim redovima. SR zadaci postaju teži kad je u matricu uključeno više od jedne serije. Na primjer, jedan zadatak može koristiti seriju krug-kvadrat-trokut koja ide zdesna nalijevo i seriju oblika različite boje koja se mijenja slijeva nadesno (npr. Bijelo-plavo-žuto).

Zadaci prostorne vizualizacije (PV zadaci) traže od učenika da prepozna kako bi izgledala kombinacija dva ili više crteža. Tako, na primjer, jedan od zadataka može tražiti od djeteta da odluči kako bi izgledao crtež sastavljen od kruga i trokuta. Ta se logika tada proširuje na cijelu matricu. Sama matrica informira učenika o različitim kombinacijama tih krugova u okomitoj i vodoravnoj dimenziji. Dijete treba otkriti da se točan odgovor može dobiti kombiniranjem kućica iznad ili lijevo od prazne kućice. PV zadaci su tipično među najsloženijima, naročito kada uključuju rotacije ili oblike koji se presijecaju na načine koji se teško prepoznaju.

Za rješavanje NNAT-a daje se 30 minuta vremena, što znači da je cjelokupno testiranje, uključujući upute, upisivanje podataka djeteta i primjere za uvježbavanje, moguće provesti u jednom školskom satu. Ocjenjivanje NNAT-a je brzo i jednostavno, a ukupan rezultat učenika izražava se u obliku Indeksa neverbalne sposobnosti (NAI), koji se može transformirati u centil ili stanine vrijednost.

Hrvatska standardizacija provedena je na 3572 djece koja pohađaju vrtić, osnovnu ili srednju školu.

Napomena: Nije potrebno naručivati cijeli komplet. Možete kupiti Knjižice samo za one razine koje Vam trebaju.

Knjižice za razine A, B, C i D su potrošne, tj. djeca svoje odgovore označavaju izravno u njih, dok za razine D, E, F i G učenici odgovore označavaju na Listu za odgovore, pa se Knjižice mogu ponovno koristiti. Kod razine D moguće je odabrati hoće li se od učenika tražiti da odgovore označava izravno u Knjižici ili na Listu za odgovore.

Prilikom prve narudžbe, obavezno je kupiti: Priručnik, Šablone ili Ključ stranica do stranice za odgovarajuću razinu i Upute za primjenu.

JEDINICE ZA NARUDŽBU

ŠifraNazivKom.Cijena (kn)
032-50NNAT Komplet (25 kom. Knjižica-A, 25 kom. Knjižica-B, 25 kom. Knjižica-C, 25 kom. Knjižica-D, 25 kom. Knjižica-E, 25 kom. Knjižica-F, 25 kom. Knjižica- G, 25 kom. NNAT Listova za odgovore, Ključ stranica do stranice A, Ključ stranica do stranice B, Ključ stranica do stranice C, Ključ stranica do stranice D, Šablona D, Šablona E, Šablona F, Šablona G, Uputa za primjenu i Naglieri: Naglierijev test neverbalne sposobnosti. Priručnik za višestruke razine testa s hrvatskim normama)17.253,75Dodaj u košaricu
032-01NNAT Knjižica-A25625,00Dodaj u košaricu
032-02NNAT Knjižica-B25625,00Dodaj u košaricu
032-03NNAT Knjižica-C25625,00Dodaj u košaricu
032-04NNAT Knjižica-D25781,25Dodaj u košaricu
032-05NNAT Knjižica-E25781,25Dodaj u košaricu
032-06NNAT Knjižica-F25781,25Dodaj u košaricu
032-07NNAT Knjižica-G25781,25Dodaj u košaricu
032-08NNAT List za odgovore – D, E, F, G25156,25Dodaj u košaricu
032-20NNAT Ključ stranica do stranice A1187,50Dodaj u košaricu
032-21NNAT Ključ stranica do stranice B1187,50Dodaj u košaricu
032-22NNAT Ključ stranica do stranice C1187,50Dodaj u košaricu
032-23NNAT Ključ stranica do stranice D1187,50Dodaj u košaricu
032-24NNAT Šablona D1187,50Dodaj u košaricu
032-25NNAT Šablona E1187,50Dodaj u košaricu
032-26NNAT Šablona F1187,50Dodaj u košaricu
032-27NNAT Šablona G1187,50Dodaj u košaricu
032-30NNAT Uputa za primjenu1125,00Dodaj u košaricu
032-90J. A. Naglieri: Naglierijev test neverbalne sposobnosti. Priručnik za višestruke razine testa s hrvatskim normama. Jastrebarsko: Naklada Slap, 2011., 64 str.(1)1472,50Dodaj u košaricuNAPOMENA: U cijenu je uračunat PDV.
Stopa PDV-a na psihodijagnostička sredstva iznosi 25%, osim kod priručnika koji imaju opseg veći od 49 str., na koje je stopa PDV-a 5%.

Košarica 
- 
Korisnički račun 
mailing lista
Redovito primajte naše obavijesti

Saznajte više