Bender vizualno-motorički geštalt test, drugo izdanje - Bender-geštalt II

G. G. Brannigan, Scott L. Decker

SAŽETAK

Što mjeri: vizualno-motoričke i perceptivne vještine
Dob: 4 do 85 i više godina
Primjena: individualna
Trajanje: 20-30 minuta
Ocjenjivanje: ručno (upute u Priručniku), kvantitativno i kvalitativno
Norme: prema izvorniku
Kategorizacija:
0   A   B   C

GODINA KONSTRUKCIJE: 2003.
GODINA PRVOG HRVATSKOG IZDANJA: 2005.

Bender vizualno-motorički geštalt test je koristan za ispitivanje nadarenih osoba, osoba koje su klasificirane kao duševno zaostale, te osoba s teškoćama (specifične teškoće u učenju, poremećaj pažnje/hiperaktivni poremećaj [ADHD], teži emocionalni poremećaj, autizam, Alzheimerova bolest). Također je koristan u neuropsihološkim ispitivanjima, pri otkrivanju organskih oštećenja i stupnja razvoja živčanog sustava, te za procjenjivanje vizualne zrelosti, vizualno-motoričke integracije, stila odgovaranja, reakcija na frustraciju, sposobnosti ispravljanja pogrešaka, motivacije i vještina dosjećanja.

Test sadrži 16 kartica s crtežima koje u fazi precrtavanja ispitivač pokazuje ispitaniku, koji treba svaki lik precrtati na čisti list papira. Neposredno nakon faze precrtavanja slijedi faza dosjećanja koja daje brzu procjenu pamćenja i pokazuje koliko dobro osoba kodira, pohranjuje i pronalazi podatke.

Nakon toga primjenjuje se Motorički test, koji se sastoji od četiri zadatka. Svaki zadatak sastoji se od tri lika, unutar kojih se nalaze 2 ili 3 točke, a zadatak ispitanika je da crtom spoji te točke, ne dotičući okvir lika.

Nakon njega slijedi Perceptivni test, od 10 zadataka, u kojima ispitanik od niza crteža treba označiti onaj koji najviše odgovara crtežu na početku reda. Motorički i Perceptivni test su dodani izvornom obliku testa kako bi se povećala njegova klinička vrijednost, jednako kao i faza dosjećanja.

Bender-geštalt II u fazi precrtavanja i dosjećanja koristi devet originalnih crteža, te sedam novih crteža koji povećavaju raspon procjenjivanih sposobnosti. Četiri od sedam crteža koriste se isključivo za mlađu dob (4 do 7 godina i 11 mjeseci), a tri preostala isključivo za raspon dobi od 8 do 85 i više godina.

Bodovanje zadataka je jednostavno, svaki točan odgovor dobiva 1 bod, a svaki netočan 0 bodova. Moguće je i prema brojnim kriterijima bodovati "pogreške" u pravilnom precrtavanju predloženih slika. Postoji i opcija vremenski ograničenog izvođenja testa, pri čemu se za svaki crtež mjeri trajanje crtanja.

JEDINICE ZA NARUDŽBU

ŠifraNazivKom.Cijena (kn)
512-50Bender-geštalt II Komplet (100 kom. Testa percepcije, 100 kom. Motoričkog testa, 100 kom. Obrazaca opažanja, Bender-geštalt II kartice s crtežima i Brannigan i Decker: Priručnik za Bender-geštalt II test)12.278,75Dodaj u košaricu
512-01Bender-geštalt II Test percepcije100375,00Dodaj u košaricu
512-02Bender-geštalt II Motorički test100375,00Dodaj u košaricu
512-03Bender-geštalt II Obrazac opažanja100375,00Dodaj u košaricu
512-04Bender-geštalt II kartice1681,25Dodaj u košaricu
512-90G. G. Brannigan i S. L. Decker: Priručnik za Bender vizualno-motorički geštalt test. Jastrebarsko: Naklada Slap, 2005.(1)1472,50Dodaj u košaricu



NAPOMENA: U cijenu je uračunat PDV.
Stopa PDV-a na psihodijagnostička sredstva iznosi 25%, osim kod priručnika koji imaju opseg veći od 49 str., na koje je stopa PDV-a 5%.

Košarica 
- 
Korisnički račun 
mailing lista
Redovito primajte naše obavijesti

Saznajte više