Cattellovi kulturalno nepristrani testovi inteligencije - CTI

Raymond Bernard Cattell, A. Karen S. Cattell

SAŽETAK

Što mjeri: inteligenciju
Dob: Ljestvica 1: 4 do 8 godina
Ljestvica 2: od 8 godina nadalje
Ljestvica 3: od 13 godina nadalje
Primjena: individualna ili grupna
Trajanje: Ljestvica 1: 22 minute, s uputama i primjerima 40-60 minuta
Ljestvice 2 i 3: 25 minuta za oblik A i B (12,5 minuta po obliku)
Ocjenjivanje: ručno (za ljestvicu 1 ključ za odgovore, za ljestvice 2 i 3 samokopirni list za odgovore)
Norme: 726 sudionika u situaciji selekcije (ljestvica 3), za ljestvice 1 i 2 prema izvorniku
Kategorizacija:
0   A   B   C

GODINA KONSTRUKCIJE: 1961.
GODINA PRVOG HRVATSKOG IZDANJA: 2000.

Napomena: U prodaji je novi oblik CTI3 ljestvice, u kojem nema sadržajnih izmjena, nego je likovno-grafički dotjeran.

Cattelovi testovi inteligencije (CTI) su neverbalni testovi koji mjere opći g-faktor mentalne sposobnosti, pri čemu isključuju, koliko je god moguće, utjecaj verbalnih sposobnosti, kulture iz koje pojedinac potječe i stupnja obrazovanja. Glavne primarne sposobnosti zastupljene u Cattellovim testovima jesu sposobnost rasuđivanja i prostorni faktori.

Sastoje se od 3 ljestvice:

Ljestvica 1 namijenjena je djeci od 4 do 8 godina, te starijim i mentalno hendikepiranim osobama. Sastoji se od 8 subtestova:
1. Supstitucija (12 čestica, vrijeme rješavanja je oko 3 minute)
2. Klasifikacija (12 čestica, 2 minute)
3. Labirint (12 čestica, 2,5 minute)
4. Odabiranje imenovanih predmeta (12 čestica, 2,5 minute)
5. Izvršavanje naredbi (12 čestica, 4 minute)
6. Pogrešne slike (12 čestica, 2,5 minute)
7. Pitalice (12 čestica, 3,5 minute)
8. Sličnosti (12 čestica, 2 minute)

Kao dodatak uobičajenom potpunom testu postoje i tri moguća skraćena oblika koja se dobivaju kombinacijom pojedinih subtestova. Ljestvica 1 nije u cijelosti za grupnu primjenu pa se primjenjuje i individualno i grupno. Za testiranje Ljestvicom 1 (CTI1) potrebni su i različiti predmeti, primjerice kutija šibica, novčići, ključevi i slično.

Ljestvica 2 namijenjena je djeci od 8 godina nadalje, ali i starijoj djeci te većini odraslih. Postoji oblik A i oblik B ljestvice 2, ali oni su razdvojeni prvenstveno radi jednostavnije primjene, te zapravo čine jedan jedinstveni test.
Samo u izvanrednim okolnostima moguće je primijeniti samo A oblik testa.

Svaki oblik sadrži 46 čestica (ukupno 92) raspoređenih u 4 vremenski ograničena subtesta:
Test 1. Nizovi (3 minute)
Test 2. Klasifikacije (4 minute)
Test 3. Matrice (3 minute)
Test 4. Uvjeti ili Topologija (2,5 minute)

Ljestvica 3 se najčešće koristi sa starijom djecom, studentima i osobama za koje pretpostavljamo da posjeduju višu razinu sposobnosti. Ljestvica 3 također sadrži 2 oblika (A i B) koji čine jedinstven test, a svaki od njih sadrži 50 čestica (ukupno 100) raspoređenih u ista 4 subtesta. Osnovna razlika između Ljestvice 2 i Ljestvice 3 je stupanj težine zadataka.

Hrvatska standardizacija CTI Ljestvice 3 provedena je na 726 ispitanika u dobi od 19 do 58 godina koji su ljestvicu ispunjavali u sklopu psihološke procjene za posao. Prikupljeni podaci prikazani su u zasebnom Dodatku, koji se dobiva uz Priručnik za Ljestvicu 2 i Ljestvicu 3.

Napomena: Za ovaj instrument nije potrebno naručivati cijeli komplet. Možete kupiti samo jednu od Ljestvica: 1, 2 ili 3, ali prilikom prve narudžbe bilo koje od Ljestvica obavezno je kupiti pripadajuću Šablonu i Priručnik.

JEDINICE ZA NARUDŽBU

ŠifraNazivKom.Cijena (kn)
024-50CTI Komplet (10 kom. Ljestvice 1, 10 kom. Ljestvice 2 Oblik A, 10 kom. Ljestvice 2 Oblik B, 10 kom., Ljestvice 3 Oblik A, 10 kom. Ljestvice 3 Oblik B, 100 kom Listova za odgovore Ljestvice 2, 100 kom. Listova za odgovore Ljestvice 3, Test kartice za CTI1, Ključ za odgovore u Ljestvici 1, Cattell: Priručnik za Ljestvicu 1 i Cattell: Priručnik za Ljestvicu 2 i Ljestvicu 3)13.662,50Dodaj u košaricu
024-01Ljestvica 110375,00Dodaj u košaricu
024-02Ljestvica 2, Oblik A10250,00Dodaj u košaricu
024-03Ljestvica 2, Oblik B10250,00Dodaj u košaricu
024-04Ljestvica 3, Oblik A10250,00Dodaj u košaricu
024-05Ljestvica 3, Oblik B10250,00Dodaj u košaricu
024-11Ljestvica 2 – List za odgovore100625,00Dodaj u košaricu
024-13Ljestvica 3 – List za odgovore100625,00Dodaj u košaricu
024-15CTI 1, Test kartice1475,00Dodaj u košaricu
024-20Ključ za odgovore u Ljestvici 11125,00Dodaj u košaricu
024-90R. B. Cattell: Priručnik za Ljestvicu 1. Jastrebarsko: Naklada Slap, 2000., 20 str.1187,50Dodaj u košaricu
024-91R. B. Cattell: Priručnik za Ljestvicu 2 i Ljestvicu 3. Jastrebarsko: Naklada Slap, 2000., 40 str.1250,00Dodaj u košaricuNAPOMENA: U cijenu je uračunat PDV.
Stopa PDV-a na psihodijagnostička sredstva iznosi 25%, osim kod priručnika koji imaju opseg veći od 49 str., na koje je stopa PDV-a 5%.

Košarica 
- 
Korisnički račun 
mailing lista
Redovito primajte naše obavijesti

Saznajte više