16 faktora ličnosti – 16PF / 5. izdanje

Raymond Bernard Cattell, A. Karen S. Cattell, Heather E. P. Cattell

Od 2012. u prodaji je novi oblik upitnika 16PF i novi, pripadajući samokopirni list za odgovore, a stari oblici upitnika i listova za odgovore više se ne mogu nabaviti. Novi oblik...

BarOnov inventar emocionalnog kvocijenta inteligencije: verzija za mladež - BarOn EQ-i:YV

Reuven Bar-On, James D. A. Parker

BarOnov inventar emocionalnog kvocijenta: verzija za mladež (EQ-i:YV) može se koristiti kao rutinski trijažni instrument u nizu okruženja poput škola, ambulanti, institucija za zaštitu...

Beckov inventar depresije-II - BDI-II

Aaron T. Beck, Robert A. Steer, Gregory K. Brown

Beckov inventar depresije-II (BDI-II) je drugo izdanje u svijetu najčešće korištenog instrumenta za utvrđivanje depresije, a sadržaj njegovih čestica usklađen je s kriterijima za...

Beckovi inventari za mlade – drugo izdanje za djecu i adolescente - BYI-II

Judith S. Beck, Aaron T. Beck, John B. Jolly, Robert A. Steer

Napomena: Za nepsihologe je obavezna edukacija. Beckovi inventari za mlade – drugo izdanje za djecu i adolescente (BYI-II) sastoje se od pet inventara samoiskaza koji se koriste za...

Big Five Upitnik - BFQ

Gianvittorio Caprara, Claudio Barbaranelli, Laura Borgogni

Big Five upitnik (BFQ) sadrži 132 čestice podijeljene u 5 ljestvica, tj. pet velikih domena ličnosti: Energija (E) - obuhvaća one aspekte ličnosti koji se u literaturi navode...

Big Five upitnik za djecu - BFQ-C

Claudio Barbaranelli, Gianvittorio Caprara, Annarita Rabasca

Ur. hrv. izdanja: Valentina Ružić

Big Five upitnik za djecu koristi se za ispitivanje 5 dimenzija ličnosti u okviru petofaktorskog modela ličnosti. Dimenzije koje ispituje su: energija, ugodnost, savjesnost, emocionalna...

Bohumski inventar za opis ličnosti u radnom okruženju - BIP

R. Hossiep, M. Paschen

Ur. hrv. izdanja: Željko Jerneić

Bohumski inventar za opis ličnosti u radnom okruženju (BIP) namijenjen je profesionalnom usmjeravanju i selekciji kandidata za posao. Cilj BIP inventara je standardizirano...

Clifton postupci za procjenu starijih osoba - CAPE

A. H. Pattie, C. J. Gilleard

CAPE se sastoji od dvije nezavisne mjere, koje se mogu koristiti zajedno ili zasebno: Skala procjene kognitivnog statusa (CAS) Skala procjene ponašanja (BRS) CAS skala je...

Cornell indeks - CI

A. Wieder, H. G. Wolff, K. Brodman, Bela Mittelmann, D. Wechsler

Cornell indeks (CI) razvijen je kao dodatak kliničkom intervjuu i namijenjen brzoj procjeni neuropsihijatrijskih i psihosomatskih tegoba. Pokazao se djelotvornim za utvrđivanje...

Crown-Crispov indeks iskustva - CCII

S. Crown, A. H. Crisp

NAPOMENA: U prodaji je novi, bitno poboljšan i unaprijeđen, vizualno dorađen oblik instrumenta Crown-Crispov indeks iskustva (CCII). Sve čestice u instrumentu su ostale jednake, ali je...

Eysenckov inventar ličnosti - EPI

Hans Jürgen Eysenck, Sybil B. G. Eysenck

Eysenckov inventar ličnosti (EPI) koristi se za procjenu sljedećih dimenzija: Introverzija-ekstraverzija (E) Neuroticizam-emocionalna stabilnost (N) Sklonost disimulaciji...

Eysenckov upitnik ličnosti - EPQ

Hans Jürgen Eysenck, Sybil B. G. Eysenck

Eysenckov upitnik ličnosti (EPQ) namijenjen je ispitivanju nekoliko dimenzija ličnosti: Introverzija-ekstraverzija (E) (21 čestica) Neuroticizam-emocionalna stabilnost (N) (23...

Eysenckov upitnik ličnosti za djecu - EPQ Junior

Hans Jürgen Eysenck, Sybil B. G. Eysenck

Eysenckov upitnik ličnosti za djecu (EPQ Junior) namijenjen je ispitivanju nekoliko dimenzija ličnosti: Introverzija-ekstraverzija (E) Neuroticizam-emocionalna stabilnost (N) ...

Eysenckove skale ličnosti - EPS

Hans Jürgen Eysenck, Sybil B. G. Eysenck

Eysenckove skale ličnosti (EPS) uključuju tri različita upitnika: EPQ-R/A - revidirani Eysenckov upitnik ličnosti, sa skalama ovisnosti i kriminaliteta Ispituju se...

Freiburški inventar ličnosti - FPI-R

Jochen Fahrenberg, Rainer Hampel, Herbert Selg

Ur. hrv. izdanja: Krunoslav Matešić

Freiburški inventar ličnosti (FPI-R) mjeri 10 osobina ličnosti i 2 globalna konstrukta: 1. Zadovoljstvo životom 2. Društvenu usmjerenost 3. Ambicioznost 4. Zakočenost 5. Povećanu...

Indeks profila emocija - PIE

Robert Plutchik, Henry Kellerman

Indeks profila emocija (PIE) je instrument namijenjen mjerenju emotivnosti ispitanika u skladu s Plutchikovim multidimenzionalnim modelom emocija. Teorija pretpostavlja postojanje osam...

Inventar motivacije za postignuće - AMI

H. Schuler, G. C. Thornton III, A. Frintrup, M. Prochaska

Ur. hrv. izdanja: Željko Jerneić

Inventar motivacije za postignuće (AMI) temelji se na konceptu motivacije za postignuće kao osobine ličnosti. Primjenjuje se u odabiru i razvoju zaposlenika, profesionalnoj orijentaciji i...

Inventar simptoma traume - TSI

J. Briere

Ur. hrv. izdanja: Slavka Galić

Inventar simptoma traume (TSI) je inventar posttraumatskog stresa i drugih psiholoških posljedica traumatskih događaja. Namijenjen je upotrebi u evaluaciji akutnih i kroničnih...

Inventar za ispitivanje ličnosti – PAI

Leslie C. Morey

Ur. hrv. izdanja: Slavka Galić

Inventar za ispitivanje ličnosti (PAI) je inventar ličnosti koji je u svijetu, uz MMPI-2, na popisu najčešće primjenjivanih instrumenata za procjenu ličnosti u kliničkoj praksi i...

Inventar za ispitivanje ličnosti – verzija za adolescente (PAI-A)

Leslie C. Morey

Ur. hrv. izdanja: Alessandra Pokrajac-Bulian

PAI-A je objektivni inventar samoopisa namijenjen za kliničko ispitivanje adolescenata u dobi od 12 do 18 godina. Stručnjaci kažu da je "ovim instrumentom omogućena detaljna klinička...

IPUES (Ujak Hrčak)

Mirjana Krizmanić

Ilustrator: Tatjana Krizmanić

IPUES, tj. Ilustrirani projektivni upitnik Ujak Hrčak omogućuje diferencirano utvrđivanje blage, umjerene i izrazite emocionalne nestabilnosti djece, koje je važno zbog pravodobnih...

Ljestvica simptoma traume kod djece – TSCC

J. Briere

Ur. hrv. izdanja: Gordana Buljan-Flander, Bruna Profaca

Ljestvica simptoma traume kod djece je mjera samoiskaza o posttraumatskoj patnji i boli, te s njom povezanoj simptomatologiji. Namijenjena je procjenjivanju djece koja su proživjela...

Ljestvica simptoma traume kod mlađe djece - TSCYC

Ur. hrv. izdanja: Gordana Buljan-Flander, Bruna Profaca

Ljestvica simptoma traume kod mlađe djece standardizirani je izvještaj roditelja/ skrbnika, koji navodi traumatske simptome kod djece u dobi od 3 do 12 godina. TSCYC je namijenjen...

Minnesota multifazični inventar ličnosti - MMPI®-2

James N. Butcher, John R. Graham, Yossef S. Ben-Porath, Auke Tellegen, W. Grant Dahlstrom, Beverly Kaemmer

Ur. hrv. izdanja: Krunoslav Matešić

GODINA REVIDIRANOG IZDANJA: 2008. Minnesota multifazični inventar ličnosti (MMPI-2) je najčešće korišten i istraživan inventar ličnosti na svijetu, te najčešća mjera...

Minnesota multifazični inventar ličnosti za adolescente - MMPI®-A

James N. Butcher, Carolyn L. Williams, John R. Graham, Robert P. Archer, Auke Tellegen, Yossef S. Ben-Porath, Beverly Kaemmer

MMPI-A je verzija MMPI-2 inventara pa se također smatra korisnim i praktičnim instrumentom za procjenu osoba s problemima u području mentalnoga zdravlja. Sadrži 478 tvrdnji koje čine 8...

Minnesota multifazični inventar ličnosti-2 – Restrukturirana forma® - MMPI-2-RF®

Yossef S. Ben-Porath, Auke Tellegen

Ur. hrv. izdanja: Krunoslav Matešić

NOVO !!! Sveobuhvatna klinička procjena po uzoru na MMPI-2 koja zahtijeva manje vremena. MMPI-2-RF je skraćena, revidirana verzija MMPI-a-2, sastavljena od 338 tvrdnji odabranih iz...

NEO petofaktorski inventar - NEO-FFI

Paul T. Costa, Jr., Robert R. McCrae

NEO-FFI je skraćena verzija NEO PI-R inventara kojim se dobiva kratka i pouzdana procjena pet glavnih dimenzija ličnosti u okviru petofaktorskog modela (Neuroticizam, Ekstraverzija,...

Projektivna tehnika Mozaik - PTM

S. Bras, J. Rojšek

Mozaik test služi za otkrivanje osnovnih i dominantnih psihičkih procesa koji odgovaraju pojedinim kliničkim slikama ili tipičnom načinu reagiranja pojedinca. Njime se mogu ispitivati...

Revidirani inventar psihopatske ličnosti - PPI-R

Scott O. Lilienfeld, Michelle R. Widows

Ur. hrv. izdanja: Marija Lebedina Manzoni

Psihopatija je fenomen koji zaokuplja pažnju i teoretičara i praktičara, uzrokujući brojne nedoumice zbog nejasnog konstrukta koji se nastoji obuhvatiti, te teškoća dijagnostičkog i...

Revidirani NEO inventar ličnosti - NEO PI-R

Paul T. Costa, Jr., Robert R. McCrae

Napomena: U prodaji su novi profili za NEO PI-R samoprocjena/odrasli s hrvatskim normama.Profili s originalnim normama koji su se do sada prodavali više nisu dostupni. Revidirani NEO...

Rorschachove mrlje od tinte (švicarski)

Hermann Rorschach

NAPOMENA: Isporučujemo originalno švicarsko izdanje, cijena na upit Projektivna tehnika namijenjena za ispitivanje strukture i dinamike ličnosti.

Skala autodestruktivnosti - SAD

Mehmed Dautović

Posebna iskoristivost skale autodestruktivnosti (SAD) je u kliničkoj praksi, u mogućnosti kliničke interpretacije rezultata koja je usklađena s međunarodnom klasifikacijom duševnih...

Skala depresivnosti za djecu i adolescente - SDD

Anita Vulić-Prtorić

Skala depresivnosti za djecu i adolescente (SDD) je namijenjena za mjerenje depresivnosti, a konstruirana je na temelju popisa simptoma iz DSM-IV klasifikacije. Primjenjuje se pri...

Skala strahova i anksioznosti za djecu i adolescente - SKAD-62

Anita Vulić-Prtorić

Skala SKAD-62 konstruirana je na temelju popisa simptoma anksioznih poremećaja iz DSM-IV klasifikacije, pri čemu nisu obuhvaćeni simptomi posttraumatskog i akutnog stresnog poremećaja. ...

Skala suočavanja sa stresom za djecu i adolescente - SUO

Anita Vulić-Prtorić

Skala SUO daje informacije o čestini i procjeni efikasnosti korištenja određenih stilova suočavanja, a konstruirana je tako da se prilagodbom upute može koristiti i za mjerenje...

Strukturirani inventar simuliranih simptoma - SIMS

Michelle R. Widows, Glenn P. Smith

Strukturirani inventar simuliranih simptoma (SIMS) je višedimenzionalni inventar za samoprocjenu, koji se koristi za otkrivanje simuliranja u različitim kliničkim i forenzičkim...

Trijažni instrument za procjenu ličnosti – PAS

Leslie C. Morey

Ur. hrv. izdanja: Dalibor Karlović

Trijažni instrument za procjenu ličnosti (PAS) je objektivna mjera samoopisa, namijenjena za brzu trijažu širokog raspona različitih kliničkih problema. Razvijen je u okviru matičnog...

Upitnik anksioznosti kao stanja i osobine ličnosti - STAI

Charles D. Spielberger

STAI se sastoji od dvije ljestvice za samoprocjenu: 1. S-ljestvica je mjera anksioznosti kao stanja koja se odnosi na prolazna emocionalna stanja različitog intenziteta, obilježena...

Upitnik anksioznosti kao stanja i osobine ličnosti za djecu - STAIC

Charles D. Spielberger, C. D. Edwards, R. Lushene, J. Montuori, Denna Platzek

STAIC je po strukturi i sadržaju analogan STAI upitniku i također se sastoji od dvije odvojene ljestvice samoprocjene: 1. S-ljestvica - prolazna anksiozna stanja 2. O-ljestvica -...

Upitnik izgaranja na poslu Christine Maslach – MBI

Christina Maslach, Susan E. Jackson, Michael P. Leiter, Wilmar B. Schaufeli, Richard L. Schwab

Upitnik izgaranja na poslu Christine Maslach (MBI) danas se smatra najpoznatijom mjerom izgaranja na poslu. U mnogim zemljama širom svijeta provedena su istraživanja s ovim upitnikom, a...

Upitnik ljutnje kao stanja i osobine ličnosti - STAXI-2

Charles D. Spielberger

STAXI-2 se sastoji od 57 čestica i podijeljen je na tri dijela: 1. dio sadrži 15 čestica na koje ispitanik odgovara procjenjujući intenzitet ljutnje koju osjeća "upravo...

Upitnik o načinima suočavanja sa stresom - WOC

Susan Folkman, Richard S. Lazarus

Upitnik o načinima suočavanja sa stresom (WOC) razvijen je da bi istraživači dobili teorijski utemeljenu mjeru koju je moguće koristiti za proučavanje uloge suočavanja sa stresom u odnosu...

Upitnik sramežljivosti i asertivnosti - USA-r

Predrag Zarevski, Željko Vukosav

Upitnik ima dva oblika, od po 37 čestica, koji se sadržajno razlikuju: oblik za muškarce (USA/M-r) i oblik za žene (USA/Ž-r). Svaka čestica USA-r upitnika je zapravo...

Višefaktorski upitnik rukovođenja - MLQ

Bruce J. Avolio, Bernard M. Bass

Ur. hrv. izdanja: Željko Jerneić

Višefaktorski upitnik rukovođenja (MLQ) koristi se prvenstveno na rukovoditeljima, u svrhu proučavanja transformacijskog, transakcijskog i pasivnog/ izbjegavajućeg stila rukovođenja....


Košarica 
- 
Korisnički račun 
mailing lista
Redovito primajte naše obavijesti

Saznajte više