Urednički odbor

Glavni i odgovorni urednik
Predrag Zarevski
Odsjek za psihologiju
Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
Ivana Lučića 3, 10000 Zagreb

Predsjednica Savjeta
Katica Lacković-Grgin
Odjel za psihologiju
Sveučilišta u Zadru
Obala kralja Petra Krešimira IV br. 2
23000 Zadar

Uredništvo
Igor Bajšanski (Rijeka)
Jelena Barkić (Osijek)
Gordan Bošković (Rab)
Jasna Hofer (Varaždin)
Valerija Križanić (Osijek)
Josip Lopižić (Dubrovnik)
Gina Lugović (Šibenik)
Maja Parmač (Zagreb)
Melanija Slaviček (Zagreb)
Pavle Valerjev (Zadar)

Savjet časopisa
Andreja Brajša Žganec (Zagreb)
Valentin Bucik (Ljubljana)
Nermin Đapo (Sarajevo)
Arne Evers (Amsterdam)
Hrvoje Gligora (Opatija)
Mladen Havelka (Zagreb)
Ljiljana Kaliterna-Lipovčan (Zagreb)
Panta Kovačević (Beograd)
Richard Lynn (Bristol)
Ksenija Marinković (Harvard)
Krunoslav Matešić (Zagreb)
Goran Milas (Zagreb)
Renata Miljević Riđički (Zagreb)
Jose Muniz (Oveidad)
Danko Nikolić (Frankfurt)
Želimir Pavlina (Zagreb)
Zvjezdan Penezić (Zadar)
Ivo Sobota (Zagreb)
Izabela Sorić (Zadar)
Lazar Stankov (Princeton)
Mladenka Tkalčić (Rijeka)
Fuad Topić (Zagreb)

Tajnica
Marija Peranović

Tehnički urednik
Gordana Bregar

Lektor za hrvatski jezik
Žarko Taraš

Lektor za engleski jezik
Marija Peranović

Košarica 
- 
Korisnički račun 
mailing lista
Redovito primajte naše obavijesti

Saznajte više