Inventar motivacije za postignuće - AMI | Naklada Slap

Inventar motivacije za postignuće - AMI

H. Schuler, G. C. Thornton III, A. Frintrup, M. Prochaska

Ur. hrvatskog izdanja: Željko Jerneić


Što mjeri: motivaciju za postignuće
Dob: od 18 godina nadalje
Primjena: individualna ili grupna; papir-olovka ili elektroničko testiranje
Trajanje: oko 25 minuta
oko 10 minuta za kratku verziju
Ocjenjivanje: ručno (samokopirni list za odgovore i profil) ili program za ocjenjivanje ili program za primjenu i ocjenjivanje (primjer izvještaja: AMI, AMI-K)
Norme: 266 zaposlenih osoba i 267 studenata
Kategorizacija:
0   A   B   C


AMI Komplet za papir-olovka primjenu i bodovanje
Naziv Cijena (kn) Cijena (€)
10 kom. Sveska s česticama M, 10 kom. Sveska s česticama Ž, 50 kom. Listova za odgovore, 50 kom. Profila, 25 kom. AMI-K Inventara M, 25 kom. AMI-K Inventara Ž, 50 kom. AMI-K Obrazaca za ocjenjivanje i Priručnik 3.128,98 415,29
AMI Komplet za papir-olovka primjenu i elektroničko bodovanje
Naziv Cijena (kn) Cijena (€)
10 kom. Sveska s česticama M, 10 kom. Sveska s česticama Ž, 50 kom. Listova za odgovore, 25 kom. AMI-K Inventara M, 25 kom. AMI-K Inventara Ž, 50 kom. AMI-K Obrazaca za ocjenjivanje, Priručnik i AMI elektroničko bodovanje 50 kredita 3.753,97 498,24
AMI Komplet za elektroničku primjenu i bodovanje
Naziv Cijena (kn) Cijena (€)
Priručnik i AMI elektronička primjena i bodovanje 25 kredita 1.441,54 191,33
AMI-K Komplet za elektroničku primjenu i bodovanje
Naziv Cijena (kn) Cijena (€)
Priručnik i AMI-K elektronička primjena i bodovanje 25 kredita 1.441,54 191,33
AMI Komponente
Šifra Naziv Cijena (kn) Cijena (€)
268-01 AMI Svezak s česticama M 10 kom. 375,03 49,78
268-02 AMI Svezak s česticama Ž 10 kom. 375,03 49,78
268-03 AMI List za odgovore 50 kom. 624,99 82,95
268-04 AMI Profil 50 kom. 312,49 41,48
268-05 AMI-K Inventar M 25 kom. 312,49 41,48
268-06 AMI-K Inventar Ž 25 kom. 312,49 41,48
268-07 AMI-K Obrazac za ocjenjivanje 50 kom. 312,49 41,48
268-90 AMI Priručnik 504,02 66,90
AMI Dodatno
Šifra Naziv Cijena (kn) Cijena (€)
268-60 AMI elektroničko bodovanje 50 kredita 937,48 124,43
268-61 AMI elektronička primjena i bodovanje 25 kredita 937,48 124,43
268-62 AMI-K elektronička primjena i bodovanje 25 kredita 937,48 124,43


Inventar motivacije za postignuće (AMI) temelji se na konceptu motivacije za postignuće kao osobine ličnosti. Primjenjuje se u odabiru i razvoju zaposlenika, profesionalnoj orijentaciji i profesionalnom savjetovanju, te u psihologiji sporta.
Mogu ga primjenjivati znanstvenici i stručnjaci za ljudske potencijale (psiholozi, ekonomisti, pravnici i druge struke u HR odjelima).

Inventar sadrži 170 čestica koje imaju format Likertove skale od 7 stupnjeva od (1) „Uopće se ne odnosi na mene“ do (7) „U potpunosti se odnosi na mene“, a koje se kombiniraju u 17 ljestvica:

1. Dodatni napor
2. Natjecateljski duh
3. Uvjerenost u uspjeh
4. Dominantnost
5. Želja za učenjem
6. Angažiranost
7. Neustrašivost
8. Fleksibilnost
9. „Flow“
10. Postavljanje ciljeva
11. Samostalnost
12. Internalnost
13. Ustrajnost
14. Preferiranje teških zadataka
15. Ponos zbog uspjeha
16. Samokontrola
17. Težnja za statusom


Mnoge od faceta koje čine AMI slične su tradicionalnim aspektima ličnosti. Dakle, tako zamišljena motivacija za postignuće uključuje facete koje su usko povezane s nekim od tradicionalnih koncepata ličnosti. Ispitivanje profila rezultata za svih 17 faceta AMI-a pruža uvid u jedinstveni motivacijski sklop pojedinca. Takvi su uvidi korisni za savjetovanje i pomoć pojedincu.
Interpretacija uključuje analizu opće razine profila, analizu tri glavna klastera motivacijskih faceta (samouvjerenost, ambiciju, samokontrolu), te analizu pojedinih faceta motivacije za postignuće koje kod pojedine osobe imaju naročito visoke ili niske vrijednosti.

Postoji i kratka verzija Inventara motivacije za postignuće – AMI-K, čija svrha nije diferencijalno mjerenje pojedine dimenzije motivacije za postignuće nego određivanje pouzdane vrijednosti ukupne motivacije za postignuće u kratkom vremenu. AMI-K sadrži 30 čestica koje najbolje reprezentiraju cjelokupan inventar. Primjena je jednaka kao kod duge verzije, a traje oko 10 minuta.

Hrvatska standardizacija AMI inventara provedena je na skupini zaposlenih osoba starijih od 18 godina i skupini studenata, iz različitih dijelova Hrvatske


Upute za prvu narudžbu psihodijagnostičkih sredstava


Psihodijagnostička sredstva dostupna u našoj ponudi namijenjena su kvalificiranim stručnjacima. U skladu s pravilnicima Hrvatske psihološke komore i psiholoških društava, a u svrhu profesionalne primjene instrumenata, prodaja je ograničena na diplomirane psihologe, psihijatre, logopede, defektologe i srodne struke, a za neke od njih potrebno je proći dodatnu edukaciju kako bi se mogli naručivati i koristiti u radu.

Nakon završene edukacije za pojedino psihodijagnostičko sredstvo, polaznici izvan Republike Hrvatske, prilikom prve narudžbe psihodijagnostičkih sredstava prolaze kroz postupak provjere diplome.

Psihodijagnostička sredstva nisu u slobodnoj prodaji i nije ih moguće nabaviti putem posrednika, već se prodaju direktno stručnjaku koji ih koristi u svom radu.

REGISTRACIJA


Kako biste mogli naručivati psihodijagnostička sredstva, prije prve narudžbe potrebno je proći kroz proces registracije.

Registracija uključuje sljedeće korake:

  1. Preuzmite obrazac Registracija za Ugovor, popunite ga i ispunjenog pošaljite na e-mail adresu nslap@nakladaslap.com

  2. Na temelju popunjenog obrasca napravit ćemo Ugovor o korištenju psihodijagnostičkih sredstava (dva primjerka) i poslati Vam ga poštom na adresu koju ste naveli.

  3. Ugovor potpisujete Vi i nadležna osoba u instituciji ili organizaciji. Jedan primjerak Ugovora ostaje Vama, a drugi nam pošaljite na adresu:

    NAKLADA SLAP d.o.o.
    Dr. Franje Tuđmana 33
    10450 Jastrebarsko

NARUDŽBA


Nakon potpisivanja Ugovora psihodijagnostička sredstva iz naše ponude dostupna su Vam za naručivanje.

VAŽNO! Prilikom prve narudžbe nekog od psihodijagnostičkih sredstava iz naše ponude OBAVEZNA je kupnja jednog od ponuđenih KOMPLETA kako biste imali sve pripadajuće komponente potrebne za njegovo korištenje.

U narednim narudžbama istog psihodijagnostičkog sredstva moguće je kupovati one komponente koje su Vam potrebne.

*Za neka od psihodijagnostičkih sredstava iz naše ponude potrebno je, s obzirom na struku osobe koja naručuje, proći dodatnu edukaciju. Njih možete naručiti, ali Vam ona neće biti isporučena dok ne završite potrebnu edukaciju.