Test nizova – TN | Naklada Slap

Test nizova – TN

Vid PogačnikŠto mjeri: inteligenciju
Dob: adolescenti i odrasli
Primjena: individualna ili grupna
Trajanje: 20 minuta za TN-20, 10 minuta za TN-10
Ocjenjivanje: ručno (šablone) ili program za ocjenjivanje ili program za primjenu i ocjenjivanje (primjer izvještaja)
Norme: više od 1000 učenika osnovnih i srednjih škola
Kategorizacija:
0   A   B   C


TN Komplet
Naziv Cijena (€) Cijena (kn)
TN Komplet (100 kom. TN-10 Oblik A, 100 kom. TN-10 Oblik B, 100 kom. TN-20 Oblik A, 100 kom. TN-20 Oblik B, TN-10 A Šablona, TN-10 B Šablona, TN-20 [A,B] Šablona, Pogačnik: Priručnik za TN) i Matešić i Ružić: Prilozi normiranju Testa nizova na hrvatskim učenicima, TN-10 Oblik A 100 kom., TN-10 Oblik B 100 kom., TN-20 Oblik A 100 kom., TN-20 Oblik B 100 kom., TN-10 A Šablona, TN-10 B Šablona, TN-20 (A, B) Šablona, TN Priručnik, Prilozi normiranju Testa nizova na hrvatskim učenicima 645,56 4.864,00
TN-10 Komplet
Naziv Cijena (€) Cijena (kn)
TN-10 Oblik A 100 kom., TN-10 Oblik B 100 kom., TN-10 A Šablona, TN-10 B Šablona, TN Priručnik, Prilozi normiranju Testa nizova na hrvatskim učenicima 194,31 1.464,00
TN-20 Komplet
Naziv Cijena (€) Cijena (kn)
TN-20 Oblik A 100 kom., TN-20 Oblik B 100 kom., TN-20 (A, B) Šablona, TN Priručnik, Prilozi normiranju Testa nizova na hrvatskim učenicima 184,35 1.389,00
TN-10 Komplet za elektroničko bodovanje
Naziv Cijena (€) Cijena (kn)
TN-10 Oblik A 100 kom., TN-10 Oblik B 100 kom., TN Priručnik, Prilozi normiranju Testa nizova na hrvatskim učenicima, TN-10 ePONS bodovanje 200 kom. 307,12 2.314,00
TN-10 Komplet za elektroničku primjenu i bodovanje
Naziv Cijena (€) Cijena (kn)
TN Priručnik, Prilozi normiranju Testa nizova na hrvatskim učenicima, TN-10 ePONS primjena i bodovanje 25 kom. 83,15 626,50
TN-20 Komplet za elektroničko bodovanje
Naziv Cijena (€) Cijena (kn)
TN-20 Oblik A 100 kom., TN-20 Oblik B 100 kom., TN Priručnik, Prilozi normiranju Testa nizova na hrvatskim učenicima, TN-20 ePONS bodovanje 200 kom. 340,30 2.564,00
TN-20 Komplet za elektroničku primjenu i bodovanje
Naziv Cijena (€) Cijena (kn)
TN Priručnik, Prilozi normiranju Testa nizova na hrvatskim učenicima, TN-20 ePONS primjena i bodovanje 25 kom. 91,45 689,00
TN Komponente:
Šifra Naziv Cijena (€) Cijena (kn)
017-01 TN-10 Oblik A 100 kom. 66,36 500,00
017-02 TN-10 Oblik B 100 kom. 66,36 500,00
017-03 TN-20 Oblik A 100 kom. 66,36 500,00
017-04 TN-20 Oblik B 100 kom. 66,36 500,00
017-20 TN-10 A Šablona 9,95 75,00
017-21 TN-10 B Šablona 9,95 75,00
017-23 TN-20 (A, B) Šablona 9,95 75,00
017-90 TN Priručnik 25,08 189,00
017-91 Prilozi normiranju Testa nizova na hrvatskim učenicima 16,59 125,00
TN Dodatno
Šifra Naziv Cijena (€) Cijena (kn)
017-61 TN-10 ePONS bodovanje 100 kom. 66,36 500,00
017-62 TN-10 ePONS primjena i bodovanje 25 kom. 41,48 312,50
017-63 TN-20 ePONS bodovanje 100 kom. 82,95 625,00
017-64 TN-20 ePONS primjena i bodovanje 25 kom. 49,77 375,00


Iako prvenstveno mjeri fluidnu inteligenciju, u manjoj mjeri sadrži i perceptivnu i spacijalnu komponentu, a njegov sadržaj je relativno neovisan o kulturnim utjecajima. Prvenstveno se primjenjuje u profesionalnom usmjeravanju i selekciji.

Postoji duži oblik testa (TN-20) s 45 zadataka i kraći oblik (TN-10) s 30 zadataka, koji se sastoje od 14 likova u nizu i 5 predloženih likova od kojih treba izabrati onaj koji nastavlja niz. Za svaki oblik postoje dvije paralelne forme (forma A i forma B).

Napomena. Ukupan rezultat, tj. broj bodova na Testu nizova pojedinog ispitanika korigira se za slučajno pogađanje  u skladu s uputama iz Priručnika (od broja svih točno riješenih zadataka oduzima se četvrtina pogrešno riješenih zadataka – pri čemu se pogrešno riješenim zadacima NE smatraju oni na koje ispitanik nije dao nikakav odgovor). Korekcija se provodi prema formuli T - P/4, pri čemu je T broj točno riješenih zadataka, a P broj pogrešno riješenih zadataka.

Hrvatske norme za TN-20 dobivene su na uzorku od 516 učenika osnovnih škola i 468 učenika gimnazija, a za TN-10 na uzorku od 445 učenika i 642 učenika srednjih strukovnih škola.


Upute za prvu narudžbu psihodijagnostičkih sredstava


Psihodijagnostička sredstva dostupna u našoj ponudi namijenjena su kvalificiranim stručnjacima. U skladu s pravilnicima Hrvatske psihološke komore i psiholoških društava, a u svrhu profesionalne primjene instrumenata, prodaja je ograničena na diplomirane psihologe, psihijatre, logopede, defektologe i srodne struke, a za neke od njih potrebno je proći dodatnu edukaciju kako bi se mogli naručivati i koristiti u radu.

Nakon završene edukacije za pojedino psihodijagnostičko sredstvo, polaznici izvan Republike Hrvatske, prilikom prve narudžbe psihodijagnostičkih sredstava prolaze kroz postupak provjere diplome.

Psihodijagnostička sredstva nisu u slobodnoj prodaji i nije ih moguće nabaviti putem posrednika, već se prodaju direktno stručnjaku koji ih koristi u svom radu.

REGISTRACIJA


Kako biste mogli naručivati psihodijagnostička sredstva, prije prve narudžbe potrebno je proći kroz proces registracije.

Registracija uključuje sljedeće korake:

  1. Preuzmite obrazac Registracija za Ugovor, popunite ga i ispunjenog pošaljite na e-mail adresu nslap@nakladaslap.com

  2. Na temelju popunjenog obrasca napravit ćemo Ugovor o korištenju psihodijagnostičkih sredstava (dva primjerka) i poslati Vam ga poštom na adresu koju ste naveli.

  3. Ugovor potpisujete Vi i nadležna osoba u instituciji ili organizaciji. Jedan primjerak Ugovora ostaje Vama, a drugi nam pošaljite na adresu:

    NAKLADA SLAP d.o.o.
    Dr. Franje Tuđmana 33
    10450 Jastrebarsko

NARUDŽBA


Nakon potpisivanja Ugovora psihodijagnostička sredstva iz naše ponude dostupna su Vam za naručivanje.

VAŽNO! Prilikom prve narudžbe nekog od psihodijagnostičkih sredstava iz naše ponude OBAVEZNA je kupnja jednog od ponuđenih KOMPLETA kako biste imali sve pripadajuće komponente potrebne za njegovo korištenje.

U narednim narudžbama istog psihodijagnostičkog sredstva moguće je kupovati one komponente koje su Vam potrebne.

*Za neka od psihodijagnostičkih sredstava iz naše ponude potrebno je, s obzirom na struku osobe koja naručuje, proći dodatnu edukaciju. Njih možete naručiti, ali Vam ona neće biti isporučena dok ne završite potrebnu edukaciju.