Anatomija domaćih sisavaca

Autor: Horst Erich König

Novo! Studenti, uz predočenje x-ice, u Centru za edukacije i istraživanja Naklade Slap, Miramarska cesta 105, knjigu Anatomija domaćih sisavaca mogu nabaviti po cijeni od 1000,00 kn (ne...

Praktikum

Okoliš i higijena držanja životinja

Autor: Marija Vučemilo, Alenka Tofant

Novo! Studenti, uz predočenje x-ice, u Centru za edukacije i istraživanja Naklade Slap, Miramarska cesta 105, knjigu Praktikum mogu nabaviti po cijeni od 150,00 kn (ne odnosi se na kupovinu...

Veterinarska embriologija

Autor: T. A. McGeady, P. J. Quinn, E. S. FitzPatrick, M. T. Ryan

Novo! Studenti, uz predočenje x-ice, u Centru za edukacije i istraživanja Naklade Slap, Miramarska cesta 105, knjigu Veterinarska embriologija mogu nabaviti po cijeni od 250,00 kn (ne...

Vježbe iz fiziologije domaćih životinja I.

Autor: Suzana Milinković Tur, Jasna Aladrović

Novo! Studenti, uz predočenje x-ice, u Centru za edukacije i istraživanja Naklade Slap, Miramarska cesta 105, knjigu Vježbe iz fiziologije domaćih životinja I. mogu nabaviti po cijeni od...


Košarica 
- 
Korisnički račun 
mailing lista
Redovito primajte naše obavijesti

Saznajte više