Croats - The true story

The true story

Autor: Joško Marušić

Na 102 majstorski iscrtane table odvija se pred nama klupko povijesnih događaja koji su prostor koji danas zaposjedamo, politički i kulturalno definirali kao hrvatski. Priča je to...

Fra Luka Ibrišimović i njegovo doba

Zbornik radova

Luka Ibrišimović i sukobi među slavonskim i bosanskim franjevcima Bosne Srebrene

Istinita priča o Hrvatima

Autor: Joško Marušić

Na 102 majstorski iscrtane table odvija se pred nama klupko povijesnih događaja koji su prostor koji danas zaposjedamo, politički i kulturalno definirali kao hrvatski. Priča je to...

Juraj Utišinović Martinušević

Autor: Ante Sekulić

U knjizi se raspravlja o Jurju Utišinoviću Martinuševiću poznatom u povijesti i pod imenom Brat Juraj (Frater Georgius) koji je u složenim društvenim, državnim i crkvenim prilikama 16....

Leksikon svetaca

Autor: Erhard Gorys

Ljudi putuju u različite zemlje Europe i Sredozemlja i nailaze tamo u crkvama, kapelama i na drugim mjestima na kršćanske svece, likove i relikvije katoličkih, pravoslavnih, armenskih,...

Materijalna kultura - značenje i praksa

Autor: Igor Kulenović

U ovoj knjizi iznesene su osnovne karakteristike i obrasci arheološkog materijala na kojemu se temelji interpretacija društvenih procesa na početku kasnog brončanog doba...

Pisani spomenici Požege i okolice (1201.-1536.)

Autor: Josip Buturac

Knjiga sadrži pisane povijesne spomenike na pergameni i papiru i to: povelje, isprave, zapisnike, izvještaje i pisma. Knjiga je pobudila interes znanstvenika i šire čitalačke javnosti te...

Pisma fra Luke Ibrišimovića zagrebačkim biskupima 1672.-1697.

Fra Luka Ibrašimović, rođen u Požegi oko 1620. g. isticao se kao svećenik i domoljub koji je radio na političkom i crkvenom jedinstvu Hrvata. Zbog svojih iznimnih zasluga u oslobađanju...

Povijest Požege i njezina stanovništva (1910.-1921.)

Autor: Hrvoje Čapo

Analiza odsječka povijesti jednog grada može znatno pomoći u rekonstrukciji dijela svakodnevnog života stanovništva. Odmaknuti se od političke povijesti i približiti povijesti koja je...

Požega

Zemljopisne bilješke iz okoline i prilozi za povijest slob. i kr. grada Požege

Autor: Julije Kempf

Pretisak monografije "Požega" iz 1910. godine.

Požega i Požeština u sklopu Osmanlijskog carstva (1537.-1691.)

Autor: Nenad Moačanin

Ova građa obiluje bogatstvom poticaja što iz nje izviru da u nas zaživi slojevitije i uravnoteženije poimanje značenja razdoblja osmanlijske vladavine.

Stanovništvo Požege i okolice 1700.-1950.

Autor: Josip Buturac

Reprint studije objavljene u Akademijinom Zborniku za narodni život i običaje 1966.

Toma Arhiđakon i njegovo djelo

Autor: Mirjana Matijević Sokol

Iz sadržaja: Pregled historiografije o Tomi Arhiđakonu i Salonitanskoj povijesti; Split u XIII. stoljeću; Životni put Tome Arhiđakona; Tomino djelo Salonitanska povijest (Historia Salonitana).

Tri stoljeća Požeške gimnazije

Autor: Filip Potrebica

Knjiga obuhvaća bitne odrednice povijesti Požege, njezine kulturne znamenitosti, a posebno djelovanje čuvene Požeške gimnazije.

Život i djelo dr. Josipa Buturca

Autor: Lojzo Buturac

Bio-bibliografiju pokojnog dr. Josipa Buturca (Grabarje kod Požege, 14. XI. 1905. - Lovrečina Grad, 5. X. 1993.), povjesničara, arhivista i crkvenog pisca, napisao je njegov brat, Lojzo...


Košarica 
- 
Korisnički račun 
mailing lista
Redovito primajte naše obavijesti

Saznajte više