16PF Interpretacija u kliničkoj praksi

Autor: Michael Karson, Samuel Karson, Jerry O'Dell

Iz sadržaja: Kliničko značenje 16PF-a; Opća interpretativna razmatranja; Konstrukcija 16PF-a; Ljestvice 16PFa; Pokazatelji stila odgovaranja ili ljestvice valjanosti; Opći faktori;...

Anksiozni poremećaji

Autor: Eric Hollander, Daphne Simeon

Iz sadržaja: Epidemiologija; Dijagnoza i diferencijalna dijagnoza; Tijek i prognoza; Biološke teorije; Psihološke teorije; Somatske metode liječenja; Psihoterapijske metode liječenja;...

Bitne odrednice interpretacija MMPI-2 i MMPI-A upitnika

Autor: James N. Butcher, Carolyn L. Williams

Iz sadržaja: Objektivno procjenjivanje ličnosti pomoću MMPI-2 i MMPI-A inventara; Primjena, bodovanje, izrada profila i kodiranje MMPI-2 i MMPI-A inventara; Određivanje valjanosti MMPI-2...

Disleksija

Sto godina disleksije

Autor: Thomas Richard Miles, Elaine Miles

U knjizi je dan osvrt na sto godina istraživanja i prakse vezano uz disleksiju. Disleksija je tema proučavanja u gotovo svim dijelovima svijeta i u gotovo svim jezicima. Knjiga je pisana na...

Errare humanum est

Najčešće pogreške u forenzičko-psihijatrijskoj praksi

Autor: Miroslav Goreta

“Errare humanum est” je nastavak ili, točnije, “Sažetak” nastojanja da se u svakodnevnom forenzičkom radu postigne visoka stručna i etička razina. I postignuta je. Nije pretjerano reći kako...

Evaluacija i liječenje poremećaja spavanja

Autor: Martin Reite, John Ruddy, Kim Nagel

Iz sadržaja: Pregled medicine poremećaja spavanja; Fiziologija i patologija spavanja; Pritužbe na nesanicu; Poremećaji s prekomjernom pospanošću; Parasomnije; Somatski i psihijatrijski...

Istraživanja u razvojnoj psihopatologiji

Autor: Anita Vulić-Prtorić, Marta Cifrek-Kolarić

U ovoj monografiji prikazani su rezultati istraživanja koja su provedena u okviru 2 znanstvena projekta: U prvom projektu, Psihosocijalni aspekti psihopatologije u djetinjstvu...

Josip Glaser: Opća psihopatologija

Dalibor Karlović: Prikaz života i rada Josipa Glasera

Biblioteka: BIBLIOTHECA PSYCHIATRICA Knjiga je objavljena u suizdanju Kliničkog bolničkog centra Sestre milosrdnice u Zagrebu i Naklade Slap Nakon više od pedeset godina,...

Kontratransfer u forenzičkoj psihijatriji

Autor: Miroslav Goreta

Knjiga Miroslava Gorete Kontratransfer u forenzičkoj psihijatriji – “subjektivni” kriteriji za objektivne procjene u forenzičkoj dijagnostici i terapiji, nije opsežna po broju stranica, ali...

Konzultativno-suradna psihijatrija

Ovaj sveučilišni udžbenik osigurava primjereno znanje o nerazdvojivosti fizičkog i psihičkog zdravlja i bolesti i dobar uvid u široki raspon poremećaja kojima se bave konzultativno-suradni...

Mentalna retardacija

Biologijske osnove, klasifikacija i mentalno - zdravstveni problemi

Autor: Dubravka Kocijan-Hercigonja

Udžbenik je namijenjen studentima Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta, medicine, psihologije i pedagogije kao i svima onima koji se bave problemom mentalne retardacije. Cilj je upoznati...

Neuropsihologijska procjena

Testovi i tehnike

Autor: Slavka Galić

Iz sadržaja: Klinička neuropsihologija; Klinička neuropsihologija - razvoj, definicije i odnos prema srodnim disciplinama; Neuropsihologijska procjena - osnovni pojmovi u odnosu...

Priručnik kliničke psihijatrije

Autor: Harold I. Kaplan, Benjamin J. Sadock

Priručnik koji obrađuje sve veće psihijatrijske probleme: od uzimanja anamneze i psihičkog statusa do liječenja svakog od specifičnih poremećaja. Usklađen je s DSM-IV. Za svaki od...

Priručnik o upotrebi Rey-Osterriethova složenog lika

Primjena u klinici i istraživanjima

Filozofija Andréa Reya i njegov pristup neuropsihologijskim ispitivanjima i mjerenjima jasno se odražavaju u Priručniku o upotrebi Rey-Osterriethova složenog lika, koji je tako izuzetno...

Priručnik za uporabu lijekova u psihijatriji

Autor: Harold I. Kaplan, Benjamin J. Sadock

Iz sadržaja: Opća psihofarmakologija: sve grupe lijekova koji se rabe u psihijatriji (antipsihotici, benzodijazepini, barbiturati, litij, antidepresivi); Intoksikacija i...

Psihodijagnostička sredstva

Autor: Krunoslav Matešić

Knjiga se sastoji od tri dijela U prvom je detaljno obrađen razvoj testova i postupaka testiranja u Republici Hrvatskoj od trenutka objavljivanja prvog psihodijagnostičkog sredstva u...

Psihodijagnostika

Metodika i rezultati jednog eksperimenta iz percepcije

Autor: Hermann Rorschach

Ova je knjiga prvi put izašla prije sedamdeset i jednu godinu. Godinu dana nakon toga, 2. travnja 1922. godine njezin je autor, u međuvremenu svjetski poznat izumitelj "Rorschachova...

Psihologija abnormalnog doživljavanja i ponašanja

Autor: Gerald C. Davison, John M. Neale

Iz sadržaja: Uvod i temeljna pitanja; Duševni poremećaji; Razvojni poremećaji tijekom cijelog životnog vijeka; Psihološke intervencije te pravna i etička pitanja.

Razvoj poremećaja hranjenja

Autor: Neala Ambrosi-Randić

Iz sadržaja: Poremećaji hranjenja: dijagnoza i klasifikacija; Razvoj i održavanje poremećaja hranjenja; Dijeta; Modeli nastanka poremećaja hranjenja; Biološki, psihološki i socijalni...

Razvojna psihopatologija i psihijatrija od dojenačke dobi do adolescencije

Autor: Charles Wenar

Iz sadržaja: Razvojni pristup; Normalan razvoj; Most prema psihopatologiji; Autizam: teško oštećenje u dojenačkoj dobi; Smetnje inicijative i rane socijalizacije; Rane smetnje znatiželje...

Stahlovi temelji psihofarmakologije

Autor: Stephen M. Stahl

Poštovani čitatelju, donosimo Vam hrvatski prijevod četvrtog izdanja Stahlovih temelja psihofarmakologije. Knjiga je to koja je apsolutni psihijatrijski bestseler, danas zasigurno nema...

Uvod u kliničku psihologiju

Autor: Michael T. Nietzel, Douglas A. Bernstein, Richard Milich

Iz sadržaja: Klinička psihologija: definicije i povijest; Pristupi u kliničkoj psihologiji; Procjenjivanje i mjerenje u kliničkoj psihologiji; Intervju u kliničkoj psihologiji;...

Višeosna klasifikacija psihijatrijskih poremećaja u djece i adolescenata

Autor: Svjetska zdravstvena organizacija

Iz sadržaja: Uvod; Os I Klinički psihijatrijski sindromi; Os II Specifični poremećaji psihološkog razvoja; Os III Intelektualna razina; Os IV Zdravstvena stanja iz MKB-10 često povezana s...


Košarica 
- 
Korisnički račun 
mailing lista
Redovito primajte naše obavijesti

Saznajte više