Upute autorima

Časopis KLINIČKA PSIHOLOGIJA namijenjen je za područje kliničke i zdravstvene psihologije, kliničke neuropsihologije, savjetovanja, psihoterapije i srodnih disciplina.

Uredništvo prima isključivo neobjavljene rukopise. Radovi se dostavljaju u dva identična primjerka, otipkana samo s jedne strane papira A4 formata. Tekst treba biti otipkan s dvostrukim proredom (30 redaka na stranici) i većim marginama (60 slovnih mjesta u retku). Sve stranice trebaju biti uredno numerirane. Uredništvo pridržava pravo da rukopis redakcijski prilagodi propozicijama časopisa i standardima hrvatskog književnog jezika. Rukopisi se ne vraćaju. Potrebno je dostaviti rad i u elektroničkom obliku.

Rukopisi se upućuju na adresu:
Klinička psihologija, "Naklada Slap"
Dr. F. Tuđmana 33, pp 78, 10450 Jastrebarsko
e-mail: klinicka@nakladaslap.com

Molimo suradnike da poštuju sljedeće upute:
Radovi:
 1. Na prvoj stranici rada treba pisati ime i prezime autora, naziv i adresa ustanove u kojoj je autor zaposlen, e-mail adresa i naslov rada ispisan velikim slovima.

 2. Članci moraju biti priređeni u skladu s Publication Manual of the American Psychological Association, Sixth Edition. Washington, DC: 2010. U pisanju rabite opciju za navođenje literature koja postoji u Wordu ponuđena kao “APA” (American Psychological Association Style).

 3. Vrste članaka koji podliježu recenziji i opsezi rukopisa
  Izvorni znanstveni članak (Original scientific paper) – Izvorni znanstveni rad sadrži neobjavljene rezultate izvornih znanstvenih istraživanja, a znanstvene su informacije izložene tako da se točnost analiza i izvoda, na kojima se rezultati temelje, može provjeriti. Poželjno 16 kartica teksta.
  Kratko priopćenje (Short communication, Note) – Izvorni znanstveni rad koji sadrži dotada neobjavljene rezultate kratkog ali završenog znanstvenog istraživanja, ili prikazuje kraći segment istraživanja u tijeku (ako se taj segment može tretirati kao završena cjelina) ili opisuje originalnu laboratorijsku metodu. Poželjno 8 kartica teksta.
  Prethodno priopćenje (Preliminary communication) – Sadrži dotad neobjavljene preliminarne rezultate znanstvenog istraživanja koje je u tijeku i koje je poželjno brzo objaviti. Ne mora nužno imati dovoljno pojedinosti za ponavljanje i provjeru rezultata. Poželjno 8 kartica teksta.
  Pregledni rad (Review article) – Pregledni rad znanstveni je rad što sadrži izvoran, sažet i kritički prikaz jednog područja ili njegova dijela u kojemu autor aktivno djeluje. Mora biti istaknuta uloga autorova izvornog doprinosa u tom području s obzirom na već publicirane radove te pregled tih radova. Pregledni rad sadrži i najnovije informacije o trenutačnom stanju razvoja i usmjerenja (tzv. state-of-theart reviews). Može ih pisati jedan ili skupina autora i pišu se na zamolbu urednika. Poželjno 32 kartice teksta. Uredništvo pridržava pravo neprihvaćanja samostalno poslanih preglednih radova bez posebnih obrazloženja.
  Stručni rad (Professional paper) – Sadržava već poznate, objavljene rezultate znanstvenoga istraživanja i težište usmjerava na njihovu primjenu u praksi ili na njihovo širenje (obrazovna svrha). Stručni rad sadrži korisne priloge iz područja struke koji nisu vezani uz izvorna autorova istraživanja, a iznesena zapažanja ne moraju biti novost u struci. Moraju biti napisani na sustavan i razumljiv način, u skladu s čitateljskim profilom. Poželjno 16 kartica teksta.
  Radovima treba biti priložen sažetak na hrvatskom i na engleskom jeziku. Sažetak treba iznositi do 250 znakova te treba upućivati na svrhu rada, upotrijebljenu metodologiju, najvažnije rezultate i zaključak. Sažetak se prilaže na posebnom listu s navedenim imenom i prezimenom

 4. Prilozi koji ne podliježu recenziji
  Prikazi knjiga – Recenziraju se domaća i strana izdanja knjiga koja nisu starije od dvije godine, računajući od dana primitka recenzije u Uredništvu. Opseg recenzije treba biti između 4 i 8 kartica teksta. Na prvoj se stranici u prvom retku navodi ime i prezime autora recenziranog djela. U drugom se retku navodi naslov djela (velikim slovima) i, ako postoji, podnaslov (malim slovima), a u trećem retku treba navesti sljedeće podatke: mjesto izdavanja, naziv izdavača, godinu izdavanja i broj stranica. Recenzija se potpisuje na kraju. Prikazi psiholoških testova – U recenzentsko-informativnom bloku objavljuju se i prikazi psiholoških testova. Ovi prilozi trebaju biti priređeni u skladu s naputkom za pisanje Prikaza knjiga.

  Posebno upozorenje!
  Psihologijski mjerni instrumenti koji su korišteni u istraživanju moraju biti legalno nabavljeni, odnosno, u slučaju istraživačkih instrumenata, autori su dužni predočiti pismenu suglasnost izdavača ili autora kao nosioca prava da ih smiju primijeniti u svom radu.

Košarica 
- 
Korisnički račun 
mailing lista
Redovito primajte naše obavijesti

Saznajte više