Edukacija: Test razumijevanja gramatike – TROG-2:HR | Naklada Slap

Test razumijevanja gramatike – TROG-2:HR

Predavač: dr. sc. Jelena Kuvač Kraljević
Lana Kologranić Belić, prof.
Datum održavanja: 22.03.2023
Vrijeme održavanja: 9:00 - 16:00 sati
Mjesto: -
Program: Program
Cijena: 165,90 € (1.250,00 kn)
TROG-2:HR je receptivni jezični test kojim se procjenjuje razumijevanje hrvatske gramatike, namijenjen logopedima i psiholozima. Test je primjenjiv za dob od 4 godine nadalje, a omogućava procjenu sudionikova razumijevanja gramatike u usporedbi s drugim sudionicima iste dobi, te otkriva specifična područja teškoće.

TROG-2 sadrži 80 ispitnih čestica, a svaka čestica se sastoji od rečenice i 4 ponuđene slike, među kojima ispitivana osoba treba odabrati sliku koja odgovara rečenici u tom zadatku.

Razumijevanje se procjenjuje metodom višestrukog izbora, gdje je slika koja odgovara zadanoj rečenici suprotstavljena s tri slike čije se rečenice razlikuju u gramatičkom ili leksičkom elementu. U testu se koriste jednostavne imenice, glagoli i pridjevi.

Na edukaciji će polaznici imati priliku upoznati se s instrumentom, dobiti informacije o njegovoj primjeni, bodovanju i interpretaciji, te o provedenom postupku adaptacije i standardizacije instrumenta na hrvatski jezik.
Dodatne informacije
Edukacija je namijenjena logopedima i psiholozima.