Minnesota multifazični inventar ličnosti (MMPI-2) – napredna edukacija

Predavač: dr. sc. Danijela Žakić Milas
Datum održavanja: 08.11.2019
Vrijeme održavanja: 9:00 - 17:00 sati
Mjesto: Miramarska cesta 105, Zagreb
Program: Program
Cijena: 800,00 kn + PDV = 1.000,00 kn
U naprednoj edukaciji za MMPI-2 naglasak se stavlja na pisanje psihodijagnostičkih nalaza temeljenih na rezultatima dobivenim primjenom MMPI-2.

Prezentira se analiza rijetkih kodova i posebno obrađuje područje diferencijalne dijagnostike. Edukacija uključuje analizu kliničkih slučajeva, s praktičnim dijelom osposobljavanja polaznika za kompetentnije korištenje ovog složenog instrumenta.
Dodatne informacije
Napredna edukacija podrazumijeva odslušanu početnu edukaciju, odnosno određeno iskustvo u primjeni instrumenta.