Obrazac za prijavu na edukaciju

Ispunite ovaj obrazac kako biste se prijavili na edukaciju. Podaci koje navedete bit će korišteni u skladu s Izjavom o privatnosti i sigurnosti podataka.


Edukacija: Evaluacije projekata financiranih iz bespovratnih (EU) sredstava

Termin: 25.04.2019

Podaci za slanje ponude

Podaci o polaznicima

Napomena