Obrazac za prijavu na edukaciju

Ispunite ovaj obrazac kako biste se prijavili na edukaciju. Podaci koje navedete bit će korišteni u skladu s Izjavom o privatnosti i sigurnosti podataka.


Edukacija: NEO PI-R i NEO-FFI – njihova korisnost u selekciji i razvoju ljudskih potencijala te u kliničkim procjenama

Termin: 13.12.2019

Prijave na ovaj termin nisu moguće.